1. bookVolume 40 (2016): Edition 1 (December 2016)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4608
Première parution
26 Feb 2008
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Start-up processes’ efficiency of turbine jet engines

Publié en ligne: 30 Jan 2017
Volume & Edition: Volume 40 (2016) - Edition 1 (December 2016)
Pages: 63 - 82
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4608
Première parution
26 Feb 2008
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

[1] Dzierżanowski P., Kordziński W., Łyżwiński M., Otyś J., Szczeciński A., Wiatrek R.: Turbinowe silniki odrzutowe [Turbine jet engines]. WKŁ, Warszawa 1983.Search in Google Scholar

[2] Kowalski M., Kozakiewicz A.: Unstable operation of the turbine aircraft engine. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 51, No. 3, pp. 719-727, 2013.Search in Google Scholar

[3] Kowalski M., Szczepanik R.: Analiza pracy silnika PZL-10WM z pełnozakresowym, mikroprocesorowym układem typu „FADEC”, a odwzorowanie fazowe [Analysis of the operation of the PZL-10WM engine with a full authority digital engine control “FADEC” and the phase mapping]. Logistyka nr 6/2010 [Logistics no 6/2010].Search in Google Scholar

[4] Kowalski M.: Phase mapping in diagnosing of the two − rotor turbojet engine. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol 50, no. 4, 2012.Search in Google Scholar

[5] Kowalski M.: Use of data from on-board date recorders for acceptance tests of avionic driving units. Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol. 20, No. 2, Warsaw 2013.Search in Google Scholar

[6] Kowalski M.: Zagadnienia diagnozowania turbinowych silników lotniczych z wykorzystaniem danych z pokładowych rejestratorów lotu. [Issues of aircraft turbine jet engines using data of the on-board flight recorders]. Zeszyt naukowy ITWL [AFIT Research Works] No. 31, Warsaw 2013.Search in Google Scholar

[7] Piwek K., Wiśniowski W.: Small air transport aircraft entry requirements evoked by Flight Plan 2050, Aircraft, Engineering and Aerospace Technology: An International Journal 88/2 (2016) 341-347.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo