1. bookVolume 7 (2014): Edition 2 (December 2014)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2029-0454
Première parution
05 Feb 2009
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Rise of Anti-Roma Positions in Slovakia and Hungary: a New Social and Political Dimension of Nationalism

Publié en ligne: 11 Mar 2015
Volume & Edition: Volume 7 (2014) - Edition 2 (December 2014)
Pages: 179 - 208
Reçu: 25 Mar 2014
Accepté: 29 Dec 2014
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2029-0454
Première parution
05 Feb 2009
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

1. “Anger Grows in Hungary over Anti-Roma Article.” guardian.co.uk (January 2013) // http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/08/anger-hungary-antiroma-article (accessed March 18, 2013).Search in Google Scholar

2. Bauböck, Rainer, ed. “Dual Citizenship for Transborder Minorities? How to Respond to the Hungarian - Slovak Tit-for-Tat.” EUI Working Papers (Robert Schuman Centre for Advanced Studies) 2010/75 // http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/14625/RSCAS_2010_75.corr.pdf?sequence=3.Search in Google Scholar

3. Bieliková, Marcela. Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov. Bratislava: Iuventa, 2009 // http://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Novinky/Prejavy-intolerancienasilia-a-extremizmu-u-mladych-ludi-vo-veku-13-az-18-rokov.alej (accessed October 15, 2013)Search in Google Scholar

4. Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.10.1017/CBO9780511558764Search in Google Scholar

5. Dančák, Břetislav, and Petr Fiala. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2000.Search in Google Scholar

6. Dráľ, Peter. “Lenivosť ako „esencia“ rómskej etnickej identity: kritická analýza diskurzu slovenskej sociálnej politiky”: 189-224. In: Findor Dráľ. Ako skúmať národ. Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme. Brno: Tribun, 2009.Search in Google Scholar

7. Dunai, Marton. “Thousands rally in anti and pro Roma marches in Hungary.” National Post (October 2012) // http://news.nationalpost.com/2012/10/17/thousands-rally-in-anti-and-proroma-marches-in-hungary/ (accessed March 19, 2013)Search in Google Scholar

8. European Union Agency for Fundamental Rights. The Situation of Roma in 11 EU Member States: Survey Results at a Glance. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012.Search in Google Scholar

9. Flašíková-Beňová, Monika, Hannes Swoboda, and Jan Marinus Wiersma. Roma: A European Minority. The Challenge of Diversity. European Union: Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, 2011.Search in Google Scholar

10. Gyarfášová, Oľga. “Slovenské parlamentné voľby 2010: nacionálna agenda na ústupe?” Central European Political Studies Review Part 1, Vol. 13 (Winter 2011) // http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=432.Search in Google Scholar

11. Horváth, Peter, and Jaroslav Mihálik. “SMER-SD and FIDESZ: The National Interests and Populism in the 2010 Parliamentary Elections.” Innovative Issues of Advanced Social Studies 2 (2011): 44-61.10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2011-no2-art02Search in Google Scholar

12. Immigration and Refugee Board of Canada. “Roma in Hungary” (March 1998) // http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a823c.html (accessed March 16, 2013).Search in Google Scholar

13. Kottasová, Ivana. “Jobbik’s Anti-Roma Crusade.” Presseurop (June 2009) // http://www.presseurop.eu/en/content/article/28071-jobbiks-anti-romacrusade (accessed March 8, 2013).Search in Google Scholar

14. Kovats, Martin. “The politics of Roma identity: between nationalism and destitution.” Open Democracy (July 2003) // http://www.opendemocracy.net/people-migrationeurope/article_1399.jsp (accessed March 18, 2013).Search in Google Scholar

15. Krivošíková, Blažena. “Slovenský ‘nacionalizmus’ a maďarská hysteria.” Prečo? Týždenník literatúry faktu // http://www.chelemendik.sk/docpreco.php?d=00000198 (accessed January 5, 2013)Search in Google Scholar

16. Labuda, Dušan. “Jazykové práva národnostných menšín v Československej republike”: 119-131. In: Jana Šutajová and Mária Ďurkovská, eds. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika II). Prešov: Universum, 2008.Search in Google Scholar

17. Lászlóová, Klaudia. “Menšinové samosprávy v Maďarsku.” SME (October 1998) // http://www.sme.sk/c/2168718/mensinove-samospravy-vmadarsku.html (accessed March 12, 2013).Search in Google Scholar

18. Lelkes, Gábor, and Károly Tóth. Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2006. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008.Search in Google Scholar

19. Mareš, Miroslav. “The Extreme Right in Eastern Europe and Territorial Issues.” Central European Political Studies Review Part 2-3, Vol. 11 (2009) // http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=367.Search in Google Scholar

20. McGarry, Aidan. Who Speaks for Roma? Political Representation of a Transnational Minority Community. New York: Continuum, 2010.Search in Google Scholar

21. Mesežnikov, Grigorij. “Slovak Parliamentary Elections 2012: Is Radical Nationalism Rising or on the Decline?” deconspirator.com (June 2012) // http://deconspirator.com/2012/06/13/slovak-parliamentary-elections-2012-is-radical-nationalism-rising-or-on-the-decline/ (accessed March 18, 2013).Search in Google Scholar

22. Mihálik, Jaroslav, and Juraj Marušiak. “The dynamics of Slovak-Hungarian relations - the shift from language issues to legal and symbolic questions.” Baltic Journal of Law and Politics Vol. 7, No. 1 (2014): 128-148 // DOI: 10.2478/bjlp-2014-0008.10.2478/bjlp-2014-0008Search in Google Scholar

23. Mihálik, Jaroslav, and Peter Horváth. “Deliverable 5.3:Country based reports on interview findings” (November 2013) // http://www.fp7- myplace.eu/documents/D5.3%20Slovakia.pdf.Search in Google Scholar

24. Mudde, Cas. “Racist Extremism in Central and Eastern Europe.” East European Politics and Societies Vol. 19, No. 161 (2005): 161-184.10.1177/0888325404270965Search in Google Scholar

25. No author named. “ECRI Report on Hungary.” European Commission Against Racism and Intolerance (February 2009) // http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/hungary/HUNCbC-IV-2009-003-ENG.pdf (accessed March 14, 2013).Search in Google Scholar

26. No author named. “Slovak nationalists incite anti-Roma hatred.” hopenothate.org.uk (February 2012) // http://www.hopenothate.org.uk/international/article/55/slovak-nationalistsincite-anti-roma-hatred (accessed March 18, 2013)Search in Google Scholar

27. Nociar, Tomáš. “Right-wing extremism in Slovakia.” International Policy Analysis (December 2012) // http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09567.pdf (accessed October 23, 2013).Search in Google Scholar

28. Poláčková, Zuzana. “Nebezpečné stereotypy o postavení maďarskej menšiny na Slovensku”: 54-65. In: Jana Šutajová, ed. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti). Volume II. Prešov: Universum, 2008.Search in Google Scholar

29. “Romani in Hungary.” European Commission (October 2006) // http://ec.europa.eu/languages/euromosaic/hu3_en.htm (accessed March 11, 2013).Search in Google Scholar

30. Schleinstein, Natalija, Dagmar Sucker, Agnieszka Wenninger, and Anja Wilde. Roma in Central and Eastern Europe. Thematic Series 2009/02: Social Sciences Eastern Europe. GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences, 2009. Search in Google Scholar

31. SITA. “Maďarská strana Jobbik je podľa prieskumu druhá najpopulárnejšia.” Pravda (March 2012) // http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/242024-madarska-strana-jobbik-je-podla-prieskumu-druha-najpopularnejsia/ (accessed March 18, 2013).Search in Google Scholar

32. Slovak National Party Electoral Campaign // http://www.sns.sk/mediatlacovebesedy/p-sns-v-mediach/2012-predvolebna-kampan/ (accessed March 18, 2013).Search in Google Scholar

33. Slovak National Party. “Interview with SNS Party Leader Andrej Danko.” Žilinský večerník (February 2013) // http://www.sns.sk/aktuality/a-dankopre-zilinsky-vecernik-nie-nacionalizmus-ale-vlastenectvo-nie-konfrontacia-aledialog/ (accessed March 18, 2013).Search in Google Scholar

34. Statistical Office of Slovakia. “Citizens’ Census of 2011, 2001, 1991” // http://portal.statistics.sk/files/tab-10.pdf (accessed February 10, 2013).Search in Google Scholar

35. Szaló, Csaba. “Národnostní politika v Maďarsku: realita a vize samosprávy menšin”: 172-187. In: Břetislav Dančák and Petr Fiala, eds. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, 2000.Search in Google Scholar

36. Thorpe, Nick. “March by Far Right Raises Concern for Hungary´s Roma.” bbc.co.uk (October 2012) // http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19992263 (accessed March 19, 2013).Search in Google Scholar

37. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. “Hungary Overview” // http://www.minorityrights.org/?lid=5804# (accessed March 11, 2013). Search in Google Scholar

1. Act CXXV of 2003 on Equal Treatment and Promotion of Equal Opportunities // http://www.egyenlobanasmod.hu/data/SZMM094B.pdf (accessed February 27, 2013).Search in Google Scholar

2. Constitution of the Slovak Republic (September 1992) // http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_2012.pdf (accessed March 18, 2013).Search in Google Scholar

3. The Law on Anti-discrimination in Slovakia. Collection of Laws, 2004, no. 365.Search in Google Scholar

4. The Law on Labelling in Minority Languages in Slovakia. Collection of Laws, 1994, no. 191.Search in Google Scholar

5. The Law on Registry Office in Slovakia. Collection of Laws, 1994, no. 154.Search in Google Scholar

6. The Law on State Language in Slovakia. Collection of Laws, 1995, no. 270.Search in Google Scholar

7. The Law on Use of Languages of National Minorities. Collection of Laws, 1999, no. 184. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo