1. bookVolume 10 (2018): Edition 1 (June 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-8497
ISSN
1337-9291
Première parution
10 Jul 2014
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Iconization of the deathly affliction in Andersen’s Fairytales1

Publié en ligne: 28 Jul 2018
Volume & Edition: Volume 10 (2018) - Edition 1 (June 2018)
Pages: 60 - 71
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2450-8497
ISSN
1337-9291
Première parution
10 Jul 2014
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Bettelheim, B., 2000. Za tajemstvím pohádek: proč a jak číst v dnešní době. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Search in Google Scholar

Černoušek, M., 1990. Děti a svět pohádek. Praha: Albatros.Search in Google Scholar

Doležel, L., 2003. Heterocozmica: Fikce a možné světy. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Gallay, C., 1911. Andersenove poviedky: slovenskej mládeži vol’ne rozpráva Cyril Gallay. Senica : Ján Bežo.Search in Google Scholar

Heidegger, M., 2008. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh.Search in Google Scholar

Miko, F. – Popovič A., 1978. Tvorba a recepcia. Bratislava: Tatran.Search in Google Scholar

Plesník, L’ et al., 2008. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.Search in Google Scholar

Propp, V. J., 2008. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany Nakladatelství H&H.Search in Google Scholar

Ricoeur, P., 1997. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa.Search in Google Scholar

Rozprávky Hansa Christiana Andersena., 1998. Prel. J. Kaňa Bratislava: Mladé letá.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo