1. bookVolume 35 (2018): Edition 1 (September 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2391-4491
Première parution
20 Dec 2019
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Isharyō as a Way to Compensation for Moral Injury in Case of Divorce in Japan

Publié en ligne: 22 Jun 2020
Volume & Edition: Volume 35 (2018) - Edition 1 (September 2018)
Pages: 121 - 136
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2391-4491
Première parution
20 Dec 2019
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Czech, Bronisław. 2007. Wierność małżeńska a kwestia winy rozkładu pożycia. Przegląd Sądowy 5: 5-24.Search in Google Scholar

Drozdowski, Tomasz. 2017. Recepcje prawa we współczesnej Japonii. W: Prawo i kultura we współczesnej Japonii, red. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Budziński, 9-27. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Frank, Ronald. 2005a. Civil Code. General Provision. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 166-204. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.10.1163/9789047403579_005Search in Google Scholar

Frank, Ronald. 2005b. Civil Code. Law of Obligations. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 227-261. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.Search in Google Scholar

Grzybowski, Stefan. 1980. Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Hendry, Joy. 2013. Japończycy. Kultura i społeczeństwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Holloway, Susan D. 2010. Woman in Family in Contemporary Japan. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Horie, Yuki i Rafał Łukasiewicz. 2018. Shinken i kangoken – podział władzy rodzicielskiej między rozwiedzionymi małżonkami w Japonii. W: Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej, red. Mateusz Stępień, Rafał Łukasiewicz, 151-161. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Horie, Yuki. 2013. Sprawy cywilne rozpoznawane w sądach polskich i japońskich w aspekcie translatologicznym. Praca doktorska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Search in Google Scholar

Jelonek, Barbara. 2014. XIX-wieczne procesy tworzenia Japońskiego Kodeksu Cywilnego. Studia Erasmiana Wratislaviensia 8: 253-267.Search in Google Scholar

Jones, Colin P. A. 2007. In the Best Interests of the Court: What American Lawyers Need to Know about Child Custody and Visitation in Japan. Asia Pacific Law & Policy Journal 8 (2): 167-269.Search in Google Scholar

Krajewski, Radosław. 2009. Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Leszczyński, Leszek. 1994. Japonia. Kontynuacje i negacje, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Search in Google Scholar

Leszczyński, Leszek. 2013. Recepcja prawa z okresu Meiji – podłoże i wpływ na japoński porządek prawny. Studia Iuridica Lublinensia 19: 171-179.Search in Google Scholar

Łukasiewicz, Jakub M. 2018. Alimentacja dziecka w Japonii wobec działań rozwodowych rikonkatsudo. W: Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii, red. Joanna Marszałek-Kawa, Michał Dahl, 174-194. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Marutschke Hans Peter. 2005. Civil Code. Property Law – Real Rights. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 205-226. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.Search in Google Scholar

Oda, Hiroshi. 2005. Japanese Law. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Yukawa, Yoshiro red. 2013. 慰謝料算定の実務 Isharyosantei no jitsumu. Tokyo: Chibakenbengoshi kai.Search in Google Scholar

Okamura, Ryoko. 2013. Changing Ideal of Ryosai Kenbo Through Cultural Analysis of Japanese Women in Japan and in The United States: Reexamining The Experience of Japanese Immigrant Women Until 1945. Oklahoma: UMI Dissertation Publishing.Search in Google Scholar

Ono, Hiromi. 2010. The Socioeconomic Status of Women and Children in Japan: Comparisons with the USA. International Journal of Law, Policy and the Family 24(2): 151–176.10.1093/lawfam/ebq002Search in Google Scholar

Schmidt Petra. 2005a. Civil Code. Family Law. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 262-304. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.Search in Google Scholar

Schmidt Petra. 2005b. Civil Code. Law of Succession. In: History of law in Japan since 1868, ed. Wilhelm Röhl, 305-329. Leiden – Boston: Koninklijke Brill NV.Search in Google Scholar

Sequeira,Rita M. 1996. Married Japanese women with children: The relationship between perceived spousal support, Childrearing, outside employment, and levels of depression, Anxiety, self-esteem, and life satisfaction, Praca doktorska, University of Southern California.Search in Google Scholar

Smith, Bardwell L. 2010. Japanese Woman as Housewife, Mother, and Worker. Patterns of Change and Continuity. In: Narratives of Sorrow and Dignity: Japanese Women, Pregnancy Loss, and Modern Rituals of Grieving, red. Bardwell L. Smith, Oxford: University Scholarship Press online. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199942138.003.000510.1093/acprof:oso/9780199942138.003.0005Search in Google Scholar

Sygit, Bogusław. 1992. Cudzołóstwo (zdrada i kara). Toruń: Wydawnictwo Comer.Search in Google Scholar

Szer, Seweryn. 1966. Prawo rodzinne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Tanase, Takao. 2011. Divorce and the Best Interests of the Child: Disputes over Visitation and the Japanese Family Courts. Pacific Rim Law & Policy Journal Association vol. 20 (3): 563-588.Search in Google Scholar

Tokarz, Andrzej S. 2011. Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych. Przegląd Sądowy 4: 102-117.Search in Google Scholar

West, Mark D. 2011. Lovesick Japan. Sex, Marriage, Romance, Law, Itaka – Londyn: Cornell University Press.10.7591/9780801461026Search in Google Scholar

Yokoi, Hideaki (red). 2010. 法律用語辞典 Hōritsuyōgojiten. Tokyo: Jiyukokuminsha.Search in Google Scholar

Orzeczenie SA w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 60/15, LEX nr 1740651.Search in Google Scholar

Orzeczenie SN z dnia 19 grudnia 1950 r., C 347/50, LEX nr 170865.Search in Google Scholar

Orzeczenie SN z dnia 20 listopada 1952 r., C 600/52, LEX nr 117518. Postanowienie SN z dnia 26 listopada 1973 r., III CRN 227/73, LEX nr 1720.Search in Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 27 czerwca 2001 r., IV CKN 278/01, LEX nr 82435.Search in Google Scholar

Wyrok SN z dnia 21 listopada 1997 r., II CKN 464/97, LEX nr 1227419.Search in Google Scholar

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 1999 r., III CKN 128/98, LEX nr 738105.Search in Google Scholar

Wyrok SN z dnia 28 września 2000 r., IV CKN 112/00, LEX nr 44291.Search in Google Scholar

Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie, Dz. U. 1945 nr 48 poz. 270.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. 2018 poz. 1025, w skrócie: k.c.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tj. Dz. U. 2017 poz. 682, w skrócie: k.r.o.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, Dz. U. 1950 nr 34 poz. 308.Search in Google Scholar

Japoński Kodeks cywilny z dnia 27 kwietnia 1896 r. nr ustawy 89, ostatnia nowelizacja ustawy: 7 czerwca 2016r. nr ustawy 71, dalej: j.k.c.Search in Google Scholar

Raport dotyczący danych demograficznych przygotowany przez Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, http://www.mhlw.go.jp/english/database/dbhw/FY2009/dl/divorce_2.pdf (data dostępu 21 czerwca 2018 r.)Search in Google Scholar

Opis procedury na stronie Japońskiego Sądu Najwyższego:http://www.courts.go.jp/kanazawa/vcms_lf/kasai-02-03-isharyou-290323.pdf (data dostępu 5 czerwca 2018 r.)Search in Google Scholar

Wzór wniosku o zadośćuczynienie w związku z rozwodem: http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7507isharyou.pdf (data dostępu 5 czerwca 2018 r.).Search in Google Scholar

Słownik Zokugo Dictionary http://zokugodict.com/06ka/kateinairikon.htm (data dostępu 5 czerwca 2018 r.).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo