Revista y Edición

AHEAD OF PRINT

Volumen 69 (2022): Edición 2 (August 2022)

Volumen 69 (2022): Edición s1 (July 2022)

Volumen 69 (2022): Edición 1 (January 2022)

Volumen 68 (2021): Edición 2 (December 2021)

Volumen 68 (2021): Edición 1 (January 2021)

Volumen 67 (2020): Edición 2 (May 2020)

Volumen 67 (2020): Edición 1 (January 2020)

Volumen 66 (2019): Edición 2 (November 2019)

Volumen 66 (2019): Edición 1 (June 2019)

Volumen 65 (2018): Edición 2 (November 2018)

Volumen 65 (2018): Edición 1 (June 2018)

Volumen 64 (2017): Edición 2 (November 2017)

Volumen 64 (2017): Edición 1 (September 2017)

Volumen 63 (2016): Edición s12 (December 2016)

Volumen 63 (2016): Edición 2 (December 2016)

Volumen 63 (2016): Edición 1 (September 2016)

Volumen 62 (2015): Edición s10 (September 2015)

Volumen 62 (2015): Edición s9 (June 2015)

Volumen 62 (2015): Edición 2 (December 2015)

Volumen 62 (2015): Edición 1 (June 2015)

Volumen 61 (2014): Edición 2 (December 2014)

Volumen 61 (2014): Edición 1 (August 2014)

Volumen 60 (2013): Edición Supplementum-VIII (March 2013)
Rare disease day in Slovakia, Europlan national conference

Volumen 60 (2013): Edición 2 (December 2013)

Volumen 60 (2013): Edición 1 (June 2013)

Volumen 59 (2012): Edición Supplement-VII (February 2012)
Conference abstracts, Rare disease day, conference 29.2.2012, First Slovak conference about rare diseases

Volumen 59 (2012): Edición Supplement-VI (January 2012)
Clinical Pharmacy in the Slovak Republic, dedicated to the associated professor Lívia Magulová, PhD.

Volumen 59 (2012): Edición 2 (November 2012)

Volumen 59 (2012): Edición 1 (June 2012)

Volumen 58 (2011): Edición 1 (January 2011)

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
2453-6725
ISSN
0301-2298
Publicado por primera vez
25 Nov 2011
Periodo de publicación
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

Volumen 60 (2013): Edición Supplementum-VIII (March 2013)
Rare disease day in Slovakia, Europlan national conference

Detalles de la revista
Formato
Revista
eISSN
2453-6725
ISSN
0301-2298
Publicado por primera vez
25 Nov 2011
Periodo de publicación
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Buscar

11 Artículos
access type Acceso abierto

Current Legislation and Recommended Procedures / Tvorba národného plánu starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, súčasná legislatíva a odporúčané postupy

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 6 - 9

Resumen

Keywords

 • rare diseases
 • centres of expertise
 • European reference networks
 • registers of rare diseases
 • national plan for rare disease
access type Acceso abierto

Orphanet – Information, Education and Expert Centres for Rare Diseases / Orphanet – informovanosť, vzdelávanie a špecializované centrá starostlivosti o pacientov so ZCH

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 10 - 15

Resumen

Palabras clave

 • Orphanet
 • Slovakia
 • creation of Centres of Expertise
access type Acceso abierto

The Reality of the Management in Patients with Rare Inborn Metabolic Diseases In Slovakia / Realita starostlivosti o pacientov so zriedkavými vrodenými metabolickými chorobami v SR

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 16 - 21

Resumen

Keywords

 • inherited metabolic disease in Slovakia
 • substitution therapy
 • paediatrics
access type Acceso abierto

Pulmonary Arterial Hypertension Centre – A Model for Rare Disease Management / Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu – model v manažmente zriedkavých chorôb

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 22 - 25

Resumen

Keywords

 • pulmonary arterial hypertension
 • managment
 • reference centre
access type Acceso abierto

Orphan Dugs in EU / Lieky na zriedkavé choroby v EÚ

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 26 - 31

Resumen

Keywords

 • orphan drugs
 • policy in the field of orphan drugs
 • European orphan medicinal product (OMP) regulation
access type Acceso abierto

Newborn Screening in Slovakia – From 1985 Till Today / Novorodencký skríning na Slovensku – od roku 1985 doposiaľ

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 32 - 36

Resumen

Keywords

 • Newborn screening
 • Hereditary metabolic disorders
 • Rare Disease
access type Acceso abierto

National Health Information Centre Task Regarding the Data Availability on Rare Diseases in the SR / Úloha národného centra zdravotníckych informácií v dostupnosti údajov o zriedkavých chorobách v SR

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 37 - 40

Resumen

Keywords

 • National Health information centre
 • rare diseases
 • registries
access type Acceso abierto

Patient Empowerment in Rare Diseases Slovak Rare Disease Alliance − Contribution to the Creation of the National Plan of Rare Diseases in Slovakia Eurordis – Benefits of Membership / Pacientske organizácie v oblasti zriedkavých chorôb – ich činnosť aj pri príprave národného plánu v SR slovenská aliancia zriedkavých chorôb Eurordis - európska aliancia zriedkavých chorôb – výhody členstva

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 41 - 45

Resumen

Keywords

 • Alliance RD
 • National strategy
 • National plan
 • EURORDIS
access type Acceso abierto

Practical Experience with Providing Specialized Social Services for Rare Disease Patients / Praktické skúsenosti v poskytovaní špeciálnych sociálnych služieb pre pacientov so zriedkavými chorobami

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 47 - 54

Resumen

Palabras clave

 • neuromuscular diseases
 • specialized services- social counselling
 • relief services
access type Acceso abierto

Psychological Aspects of Patients and Their Families Suffering from a Rare Disease / Psychologické aspekty pacientov a ich rodín postihnutých zriedkavou chorobou

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 55 - 60

Resumen

Keywords

 • rare disease
 • patient’s psyche
 • adaptation difficulties
 • family problems
 • psychological counselling
access type Acceso abierto

Poster session – Abstracts

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 61 - 82

Resumen

11 Artículos
access type Acceso abierto

Current Legislation and Recommended Procedures / Tvorba národného plánu starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, súčasná legislatíva a odporúčané postupy

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 6 - 9

Resumen

Keywords

 • rare diseases
 • centres of expertise
 • European reference networks
 • registers of rare diseases
 • national plan for rare disease
access type Acceso abierto

Orphanet – Information, Education and Expert Centres for Rare Diseases / Orphanet – informovanosť, vzdelávanie a špecializované centrá starostlivosti o pacientov so ZCH

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 10 - 15

Resumen

Palabras clave

 • Orphanet
 • Slovakia
 • creation of Centres of Expertise
access type Acceso abierto

The Reality of the Management in Patients with Rare Inborn Metabolic Diseases In Slovakia / Realita starostlivosti o pacientov so zriedkavými vrodenými metabolickými chorobami v SR

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 16 - 21

Resumen

Keywords

 • inherited metabolic disease in Slovakia
 • substitution therapy
 • paediatrics
access type Acceso abierto

Pulmonary Arterial Hypertension Centre – A Model for Rare Disease Management / Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu – model v manažmente zriedkavých chorôb

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 22 - 25

Resumen

Keywords

 • pulmonary arterial hypertension
 • managment
 • reference centre
access type Acceso abierto

Orphan Dugs in EU / Lieky na zriedkavé choroby v EÚ

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 26 - 31

Resumen

Keywords

 • orphan drugs
 • policy in the field of orphan drugs
 • European orphan medicinal product (OMP) regulation
access type Acceso abierto

Newborn Screening in Slovakia – From 1985 Till Today / Novorodencký skríning na Slovensku – od roku 1985 doposiaľ

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 32 - 36

Resumen

Keywords

 • Newborn screening
 • Hereditary metabolic disorders
 • Rare Disease
access type Acceso abierto

National Health Information Centre Task Regarding the Data Availability on Rare Diseases in the SR / Úloha národného centra zdravotníckych informácií v dostupnosti údajov o zriedkavých chorobách v SR

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 37 - 40

Resumen

Keywords

 • National Health information centre
 • rare diseases
 • registries
access type Acceso abierto

Patient Empowerment in Rare Diseases Slovak Rare Disease Alliance − Contribution to the Creation of the National Plan of Rare Diseases in Slovakia Eurordis – Benefits of Membership / Pacientske organizácie v oblasti zriedkavých chorôb – ich činnosť aj pri príprave národného plánu v SR slovenská aliancia zriedkavých chorôb Eurordis - európska aliancia zriedkavých chorôb – výhody členstva

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 41 - 45

Resumen

Keywords

 • Alliance RD
 • National strategy
 • National plan
 • EURORDIS
access type Acceso abierto

Practical Experience with Providing Specialized Social Services for Rare Disease Patients / Praktické skúsenosti v poskytovaní špeciálnych sociálnych služieb pre pacientov so zriedkavými chorobami

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 47 - 54

Resumen

Palabras clave

 • neuromuscular diseases
 • specialized services- social counselling
 • relief services
access type Acceso abierto

Psychological Aspects of Patients and Their Families Suffering from a Rare Disease / Psychologické aspekty pacientov a ich rodín postihnutých zriedkavou chorobou

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 55 - 60

Resumen

Keywords

 • rare disease
 • patient’s psyche
 • adaptation difficulties
 • family problems
 • psychological counselling
access type Acceso abierto

Poster session – Abstracts

Publicado en línea: 20 Apr 2013
Páginas: 61 - 82

Resumen

Planifique su conferencia remota con Sciendo