1. bookVolumen 114 (2017): Edición 10 (October 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

An overview of selected methods for the identification and qualitative assessment of risk factors

Publicado en línea: 29 May 2020
Volumen & Edición: Volumen 114 (2017) - Edición 10 (October 2017)
Páginas: 103 - 111
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, PMI, USA, 2012.Search in Google Scholar

[2] Antoniadis D., Thorpe A., Evaluation of risks using 3D Risk Matrix, [in:] Bontempi F. (ed.), 2nd International Conference on Structural and Construction Engineering, System-Based Vision for Strategic and Creative Design, Rome 2003, 2179–2184.Search in Google Scholar

[3] Anysz H., Zbiciak A., Przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych – analiza wstępnych wyników badania ankietowego, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, vol. 3, 2013, 963–972.Search in Google Scholar

[4] Apollo M., Jakubczyk-Gałczyńska A., Szczepański M., Czynniki ryzyka wypadków podczas prowadzenia robót liniowych. Miękkie techniki zarządzania bezpieczeństwem pracy, Technika Transportu Szynowego, vol. 9, 2012, 1205–1213.Search in Google Scholar

[5] Bizon-Górecka J., Górecki J., Ryzyko projektu inwestycyjno-budowlanego w perspektywie formuły jego realizacji, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, vol. 74, 2015, 4–15.Search in Google Scholar

[6] Dziadosz A., Przegląd wybranych metod wspomagających analizę ryzyka przedsięwzięć budowlanych, Przegląd Budowlany, vol. 7–8, 2010, 76–77.Search in Google Scholar

[7] Dziadosz A., Kapliński O., Tomczyk A., Rejment M., Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych, Materiały Budowlane, vol. 8, 2016, 112–113.10.15199/33.2016.08.34Search in Google Scholar

[8] Górski M., Skorupka D., Wybrane metody identyfikacji czynników ryzyka na tle cyklu życia projektu i budowlanego procesu inwestycyjnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, vol. 162(4), 2011, 307–324.Search in Google Scholar

[9] Hoła B., Gawron K., Polak A., Sawicki M., Identyfikacja procesów zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym, Przegląd Budowlany, vol. 7–8, 2012, 59–62.Search in Google Scholar

[10] Ibadov N., Determination of the risk factors impact on the construction projects implementation using fuzzy sets theory, Acta Physica Polonica, Polish Academy of Sciences Institute of Physics, vol. 130(12), 2016, 107–111.10.12693/APhysPolA.130.107Search in Google Scholar

[11] Jaśkowski P., Biruk S., Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych, Czasopismo Techniczne, vol. 2(1-B), 2010, 157–166.Search in Google Scholar

[12] Krzemiński M., Nowak P., Jakościowa analiza ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych, [in:] XXI Russian-Slovak-Polish Seminar “Theoretical foundation of civil engineering”, Proceedings, 2012, 545–550.Search in Google Scholar

[13] Kulejewski J., Zarządzanie projektem według PMBoK (cz. 1), Przegląd Budowlany, vol. 80(4), 2009, 47–53.Search in Google Scholar

[14] Leśniak A., Plebankiewicz E., Opóźnienia w robotach budowlanych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, vol. 157(3), 2010, 332–339.Search in Google Scholar

[15] Myrczek J., Sadlik-Lenczewsk M., Tworek P., Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw budowlanych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, vol. 19, 2015, 127–136.Search in Google Scholar

[16] Plebankiewicz E., Biadała K., Ocena ryzyka w inwestycjach budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, Świat Nieruchomości, vol. 97(2), 2016, 55–60.Search in Google Scholar

[17] Řehák D., Danihelka P., Bernatík A., Criteria risk analysis of facilities for electricity generation and transmission, [in:] Steenbergen et al. (eds): Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon, Taylor & Francis Group, London 2014, 2073–2080.Search in Google Scholar

[18] Rogalska M., Prognozowanie metodą delficką – metoda oceny prawidłowości prognoz, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, vol. 157(3), 2010, 150–159.Search in Google Scholar

[19] Sekunda R., Marcinkowski R., Ryzyko w planowaniu działań inżynieryjno-budowlanych realizowanych przez jednostki zhierarchizowane, Przegląd Budowlany, vol. 87(10), 2016, 43–49.Search in Google Scholar

[20] Siemaszko A., Jakubczyk-Gałczyńska A., Identyfikacja ryzyka zakłóceń logistycznych podczas planowania procesu inwestycyjnego na wybranym przykładzie, Logistyka, vol. 3, 2014, 5670–5677.Search in Google Scholar

[21] Skorupka D., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, vol. 149(3), 2008, 120–129.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo