1. bookVolumen 5 (2022): Edición 1 (April 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2601-8799
Primera edición
30 Jan 2019
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Investigation of the Application of Coagulants in Case of Domestic Greywater Fraction

Publicado en línea: 20 Jul 2022
Volumen & Edición: Volumen 5 (2022) - Edición 1 (April 2022)
Páginas: 23 - 28
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2601-8799
Primera edición
30 Jan 2019
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] Kalmár F.: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. Search in Google Scholar

[2] Szabolcsik A., Bodnár I.: A háztartásokban keletkező szürkevizek anion tartalmának meghatározása ionkromatográf segítségével. Debreceni Műszaki Közlemények, Debrecen, 2014. [accessed on: 2021. 10. 18.] https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/212000/file_up_szabolcsik.pdf?sequence=1 Search in Google Scholar

[3] Dilip M. Ghaitidak &. Kunwar D. Yadav: „Characteristics and treatment of greywater—A review. Environmental Science and Pollution Research, 20/5. (2013) 2795–2809. https://doi.org/10.1007/s11356-013-1533-023397178 Search in Google Scholar

[4] Magyar Víziközmű Szövetség: Tájékoztató adat átlagfogyasztásról. 2019. https://www.maviz.org/tajekoztato_adat_atlagfogyasztasrol Search in Google Scholar

[5] Bodnár Il.: Vízgazdálkodás- és vízminőség védelem. II. c. tantárgy oktatási segédlete. Környezetmérnöki Tanszék, DE-MK, Debrecen, 2018. Search in Google Scholar

[6] Bodnár I.: Oktatási segédlet a Környezetmérnöki méréstechnika és monitoring II. című tantárgy laboratóriumi gyakorlatához nappali és levelező tagozatos, környezetmérnök szakos hallgatók számára. DE-MK, Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék, 2004–2015. Search in Google Scholar

[7] ISO 2271:1989 szabvány: Felületaktív anyagok – Detergensek – Az anion aktív anyagok meghatározása kézi vagy mechanikus közvetlen kétfázisú titrálási eljárással, 1989. Search in Google Scholar

[8] Bodnar I., Szabolcsik A., Baranyai E., Uveges A., Boros N.: Qualitative Characterization of the Household Greywater in Northern Great Plain Region of Hungary. Environmental Engineering and Management Journal, 13/11. (2014) 2717–2724. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo