1. bookVolumen 19 (2011): Edición 1 (March 2011)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Primera edición
23 May 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Design of a detention reservoir

Publicado en línea: 23 May 2011
Volumen & Edición: Volumen 19 (2011) - Edición 1 (March 2011)
Páginas: 33 - 40
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-3973
ISSN
1338-3973
Primera edición
23 May 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Atlas of the countries of the Slovak Republic (Atlas krajín Slovenskej republiky, MŽP Bratislava), Ministry of the Environment, Bratislava, Slovakia (2002).Search in Google Scholar

Hulla, J., Turček, P.: Foundation engineering (Zakladanie stavieb), JAGA group, s. r. o., Bratislava, Slovakia (2004).Search in Google Scholar

Kamenský, J.: Hydraulic design of detention reservoir outlet structures. Final report. (Hydraulický návrh výtokových objektov z poldrov. Záverečná správa), Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil Engineering, Bratislava, Slovakia (2001).Search in Google Scholar

Lukáč, M., Bednárová, E.: Reservoirs and dams. Design and operation. (Nádrže a priehrady, navrhovanie a prevádzka), STU Bratislava, Slovakia (2001).Search in Google Scholar

Mäsiar, E., Kamenský, J.: Hydraulics II. (Hydraulika II), Bratislava, Slovakia (2001).Search in Google Scholar

Floods before, during and after… (Povodne pred, počas, po …), SHMÚ Bratislava, Slovakia (2003).Search in Google Scholar

STN 731001 Základová pôda pod plošnými základmi (1987).Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo