1. bookVolumen 16 (2020): Edición 1 (June 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-8084
Primera edición
30 Sep 2018
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Qualitative and Quantitative Indicators of Railway Stations

Publicado en línea: 24 Jul 2020
Volumen & Edición: Volumen 16 (2020) - Edición 1 (June 2020)
Páginas: 17 - 20
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-8084
Primera edición
30 Sep 2018
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Gašparík, J., 2012. Úvod do problematiky. [Online] Available at: https://fpedas.uniza.sk/~gasparik/1pojmy.pdf [Cit. 27 Január 2020].Search in Google Scholar

Gašparík, J. & Šulko, P., 2016. Technológia železničnej dopravy: Líniové dopravné procesy. Žilina: EDIS ŽU.Search in Google Scholar

Želeničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a. s., 2020. Centrálne komerčné pracoviská a elektronický nákladný list. BUSINESS ZSSK CARGO, I(2), p. 12.Search in Google Scholar

Železnice Slovenskej republiky, 2019. O nás: Výročné správy. [Online] Available at: https://www.zsr.sk/files/o-nas/vyrocnespravy/vyrocnasprava2018.pdf [Cit. 27. Január 2020].Search in Google Scholar

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., 2003. Zoznam staníc v Slovenskej republike časť Nákladná preprava. Košice: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s..Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo