1. bookVolumen 8 (2018): Edición 1 (December 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-9391
Primera edición
15 Dec 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Separatist and autonomous tendencies in modern Italy

Publicado en línea: 14 Feb 2019
Volumen & Edición: Volumen 8 (2018) - Edición 1 (December 2018)
Páginas: 103 - 118
Recibido: 26 Apr 2018
Aceptado: 30 May 2018
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-9391
Primera edición
15 Dec 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, edit. F. Pierzchalski, B. Rydliński, Warszawa 2017.Search in Google Scholar

Barzini L., Europejczycy, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

Brzozowski M.A., Włosi. Życie to teatr, Warszawa 2014.Search in Google Scholar

Canovan C., Trust the peopleTh Populism and the two faces of democracy, “Political Studies” 1999, No. XLVII, pp. 2-16.10.1111/1467-9248.00184Search in Google Scholar

Costituzione della Repubblica Italiana, “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” 1947, No. 298, http://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/link/costituzione_en.do [access on: 29.12.2017].Search in Google Scholar

Cotta M., Verzichelli L., Il sistema politico italiano, Bologna 2016.Search in Google Scholar

Da Regionalismo alla regione, edit. E. Rotelli, Bologna 1973.Search in Google Scholar

Davies N., Zaginione królestwa, Kraków 2010.Search in Google Scholar

De Vergottini G., Geneza i ewolucja Konstytucji Republiki Włoskiej, „Przegląd Sejmowy” 2007, No. 6, p. 83.Search in Google Scholar

Diamanti I., La Lega: geografia, storia e sociologia di unnuovosoggettopolitico, Roma 1993.Search in Google Scholar

Gaca A., Witkowski Z., Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń 2012.Search in Google Scholar

Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.Search in Google Scholar

Golemo K., Włoskie zjednoczenie i “dwie Italie”. Tradycyjny podział na Północ i Południe oraz jego współczesne konsekwencje, [in:] Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje, edit. K. Golemo, Kraków 2013.Search in Google Scholar

Golemo, Zielone słońce Alp. Padania – między mitem a samodzielnością, [in:] Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje, edit. K. Golemo, Kraków 2013.Search in Google Scholar

Hale H.E., The Foundations of Ethnic Politics. Separatism of States and Nations in Eurasia and the World, Cambridge 2008.10.1017/CBO9780511790669Search in Google Scholar

Hooper J., Włosi, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1921.Search in Google Scholar

Konieczna K., Istnienie państw w czasie i przestrzeni w świetle działalności ruchów separatystycznych, “Pisma Humanistyczne” 2014, No. 12, pp. 177-192.Search in Google Scholar

Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, edit. Cz. Mojsiewicz, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

Lorencka M., Ewolucja systemu partyjnego po 1993 roku, “Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italini di Toruń” 2011, Vol. VII, pp. 89-110.Search in Google Scholar

Lorencka M., Niestabilne gabinety rządowe we Włoszech, [in:] Rządy mniejszościowe wybranych państw świata, edit. R. Radek, Katowice 2014.Search in Google Scholar

Lorencka M., Próby reformy włoskiego systemu politycznego w latach 1997-1999, “Pisma Humanistyczne” 2000, Vol. II, p. 83-92Search in Google Scholar

Lorencka M., Reforma regionalnego prawa wyborczego we Włoszech, “Acta Bythoniensia” 2006, No. 1, pp. 27-34.Search in Google Scholar

Lorencka M., Włoskie państwo regionalne, “Przegląd Sejmowy” 2005, No. 4, pp. 53-83.Search in Google Scholar

Machelski Z., System polityczny Włoch, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

Manna G., Il dirittoamministrativo del regnodelle Due Sicilie: saggioteoretico, storico e positivo, Napoli 1840.Search in Google Scholar

Michałowska G., Współczesny nacjonalizm a państwo, [in:] Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, edit. E. Haliżak, I. Popiuk-Rysińska, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

Miecznikowska J., Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech, “Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, No. 9, pp. 529-549.10.14746/rie.2015.9.31Search in Google Scholar

Miglio G., Le regolaritàdellapolitica. Scrittiscelti, raccolti e pubblicatidagliallievi, Milano 1988.Search in Google Scholar

Misiuda-Rewera W., Włochy. Republika autonomii, Lublin 2005.Search in Google Scholar

Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, edit. E. Haliżak, I. Popiuk-Rysińska, Warszawa 1995.Search in Google Scholar

PKB sprzed kryzysu w kolejnej dekadzie, http://forsal.pl/artykuly/1047243,wlochy-pkb-sprzedkryzysu-w-nastepnej-dekadzie.html [access on: 28.12.2017].Search in Google Scholar

Rewera W., Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych. Rozważania o pojęciu autonomii i gwarancjach ochrony prawnej, Lublin 2017.Search in Google Scholar

Rivosecchi G., Reformy instytucjonalne i system dwuizbowy we Włoszech – analiza stanu reform, “Przegląd Sejmowy” 2007, No. 6, p. 83.Search in Google Scholar

Rovelli M., Sala A, Referendum sull’autonomia, http://www.corriere.it/referendum-autonomia-lombardia-e-veneto/diretta-live/17_ottobre_22/referendum-autonomia-quorum-superato-veneto-lombardia-voto-305percento-14f27496-b75c-11e7-9b0d-a33e3b4f370f.shtml [access on:18.12.2017].Search in Google Scholar

Sondel-Cedarmas J., Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), Kraków 2013.10.12797/9788376383002Search in Google Scholar

Stoczewska B., Autonomia narodowościowa jako koncepcja rozwiązywania problemu mniejszości narodowych w europejskiej (głównie polskiej) myśli politycznej w XIX i XX wieku, “Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2010, No. 3, pp. 357-375.Search in Google Scholar

Szyfer A., Tożsamość kulturowa: implikacje teoretyczne i metodologiczne, “Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1997, No 1, pp. 159-167.Search in Google Scholar

Topczewska M., Separatyzmy narodowe w Europie Zachodniej, “Studia Europejskie” 2001, No. 1, pp. 101-118.Search in Google Scholar

Włochy: referendum ws. “niepodległości” Wenecji Euganejskiej, https://wiadomosci.onet.pl/wlochy-referendum-ws-niepodleglosci-wenecji-euganejskiej/h23b4 [access on: 7.03.2017].Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo