1. bookVolumen 132 (2022): Edición 1 (January 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-4829
Primera edición
23 Apr 2014
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Chemical and physical UV filters

Publicado en línea: 31 Dec 2022
Volumen & Edición: Volumen 132 (2022) - Edición 1 (January 2022)
Páginas: 48 - 51
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-4829
Primera edición
23 Apr 2014
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

1. Zatoński W. Europejski kodeks walki z rakiem. Warszawa: Medycyna Praktyczna; 2007. Search in Google Scholar

2. Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich (WE) z dnia 22 września 2006 r. w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń, Dziennik Urzędowy Unii Europe-jskiej L 265/39. Search in Google Scholar

3. Benson L, Reczek K. A Guide to United States Cosmetic Products Compliance Requirements. National Institute Standards and Technology U.S. Department of Commerce; 2017.10.6028/NIST.IR.8178 Search in Google Scholar

4. Krzyżostan M. Ochrona przeciwsłoneczna. Fakty i mity na temat działania filtrów słonecznych, Cosmetic Reporter. 2018;63-64(3/4):126-8. Search in Google Scholar

5. [https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne] (access: 26.03.2022 r.) Search in Google Scholar

6. Martini MC. Kosmetologia i farmakologia skóry. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2006. Search in Google Scholar

7. World Health Organization, World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme & International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Global solar UV index: a practical guide. Switzerland, Geneva: World Health Organization, Geneva; 2002. Search in Google Scholar

8. Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; 2008. Search in Google Scholar

9. Biszczuk-Jakubowska J, Curyło A. Słoneczne promieniowanie UV a zdrowie człowieka. Prace Instytutu Elektrotechniki. 2010;244:93-106. Search in Google Scholar

10. Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010. Search in Google Scholar

11. Dana A. Promieniowanie ultrafioletowe jako czynnik indukujący zewnątrzpochodne starzenie się skóry. Pol J Cosmetol. 2012;15(3). Search in Google Scholar

12. Rucińska A. Zmiany kliniczne i histologiczne w przebiegu fotostarzenia się skóry. Pol J Cosmetol. 2008;11(1). Search in Google Scholar

13. Kołodziejczak A. Kosmetologia. T. 1. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019. Search in Google Scholar

14. Jabłońska S., Chorzelski T. Choroby skóry dla studentów medycyny i lekarzy. Wydanie III. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1994. Search in Google Scholar

15. Subhadarshani S. Photocarcinogenesis. T. 9. Springer Link. 2020.p. 189-99.10.1007/s13671-020-00307-0 Search in Google Scholar

16. Kaszuba A, Bartkowiak R, Kaszuba A. Czerniak. In: A. Kaszuba, Z. Adamski. Poradnik lekarza praktyka. Dermatologia. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2012. Search in Google Scholar

17. Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. Arch Dermatol. 1988;124:869-71.10.1001/archderm.1988.01670060015008 Search in Google Scholar

18. Stanisz B. Ochrona skóry przed negatywnymi skutkami promieniowania UV. Farmacja Polska PTFarm. 2009;65(5):363-8. Search in Google Scholar

19. Załącznik nr VI Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342. Search in Google Scholar

20. Jakubowski M, Starek A, Ludwicki JK, Knapek R, Barański B. Słownik terminów stosowanych w toksykologii. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia SECESJA; 1994. Search in Google Scholar

21. Szajewski J. Toksykologia dla nie toksykologów. Ostre zatrucia egzogenne. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2008. Search in Google Scholar

22. Jaworski P. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Lublin; 2020. Search in Google Scholar

23. Śpiewak R. Wyprysk fotoalergiczny i fototoksyczny. Alergoprofil. 2009;5(2):2-7. Search in Google Scholar

24. Cole C, Shyr T, Ou-Yang H. Metal oxide sunscreens protect skin by absorption, not by reflection or scattering. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2016;32(1):5-10.10.1111/phpp.12214 Search in Google Scholar

25. Smyk P, Smyk E, Hołyńska-Iwan I, Olszewska-Słonina D. Połączenie filtrów naturalnych i sztucznych jako najlepsze źródło ochrony przeciwsłonecznej w preparatach kosmetycznych. Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; 2016. Search in Google Scholar

26. Bojarowicz H, Bartnikowska N. Kosmetyki ochrony przeciwsłonecznej. Część I. Filtry UV oraz ich właściwości.PHiE. 95;2014:596-601. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD