1. bookVolumen 3 (2020): Edición 1 (August 2020)
Conferencia Detalles
License
Formato
Conferencia
eISSN
2545-2843
Primera edición
30 Sep 2018
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
access type Acceso abierto

Economic Factors of Vacuum Rail’s Competitiveness in Poland Compared to Alternative Solutions

Publicado en línea: 06 Dec 2020
Volumen & Edición: Volumen 3 (2020) - Edición 1 (August 2020)
Páginas: 439 - 449
Recibido: 01 Oct 2020
Aceptado: 01 Nov 2020
Conferencia Detalles
License
Formato
Conferencia
eISSN
2545-2843
Primera edición
30 Sep 2018
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Abstract

A comparative analysis of factors of vacuum rail’s competitiveness in Poland relative to other means of transport is presented. Only such determinants of competitiveness as price and time of travel are focussed on and compared with alternative solutions on selected routes. Impact of price changes on effectiveness of vacuum rail construction is additionally analysed. Investment effectiveness in the case of vacuum rail is considered in the long time-frame, given the time of infrastructure depreciation and of due return on sources of committed financing. The analysis helps to identify key factors which may decide competitive advantage of vacuum rail in Poland over other means of transport.

Keywords

Burnewicz J. (ed.) (1993), Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. Search in Google Scholar

Findrik M., Szilard I. (2000), International Competitiveness – Competition of Skills, Kossuth Kiado, Budapest. Search in Google Scholar

Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, cz. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. Search in Google Scholar

Gorynia M. (1998), Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I, Poznań. Search in Google Scholar

Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. (2006), Konkurencyjność przedsiębiorstwa a otoczenie lokalne [in:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjności. Search in Google Scholar

Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, ed. M. Juchniewicz, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn. Search in Google Scholar

https://bilet.intercity.pl Search in Google Scholar

https://koleo.pl/rozklad-pkp Search in Google Scholar

https://pl.omio.com/searchfrontend/results Search in Google Scholar

https://shop.flixbus.pl Search in Google Scholar

https://www.blablacar.pl Search in Google Scholar

https://www.esky.pl Search in Google Scholar

https://www.fru.pl Search in Google Scholar

https://www.pasazer.com Search in Google Scholar

https://www.skyscanner.pl Search in Google Scholar

https://www.viamichelin.pl Search in Google Scholar

Kędzierska A. (2005), Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia [in:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, ed. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa. Search in Google Scholar

Kolterman K. (2013), Innowacje technologiczne w procesie budowania przewagi konkurencyjnej MŚP, Difin, Warszawa. Search in Google Scholar

Liao T-S., Rice J., Lu I-Ch. (2015), The vicissitudes of competitive advantage: Empirical evidence from Australian manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management, 53(2), pp. 469-481. Search in Google Scholar

Mantura W. (2002), Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa [in:] Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, ed. E. Skawińska, PTE, Poznań. Search in Google Scholar

Misala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa. Search in Google Scholar

Nehring A. (ed.) (2007), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. Search in Google Scholar

Nowacki R. (2018), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce – znaczenie i poziom realizacji, Handel Wewnętrzny 6(377), pp. 435-450 (tom I). Search in Google Scholar

OECD (1997), New Directions for Industrial Policy, Paris. Search in Google Scholar

Pawlak K. (2004), Determinanty konkurencyjności międzynarodowej – ewolucja poglądów, Ekonomia nr 16, pp. 107-120. Search in Google Scholar

Porter M. (2001), Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa. Search in Google Scholar

Sipa M., Gorzeń-Mitka I., Skibiński A. (2015), Determinants of competitiveness of small enterprises: Polish perspective. Procedia Economics and Finance, 27, pp. 445-453.10.1016/S2212-5671(15)01019-9 Search in Google Scholar

Skawińska E (ed.) (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań. Search in Google Scholar

Stawasz E. (2019), Factors that Shape the Competitiveness of Small Innovative Companies Operating in International Markets with a Particular Focus on Business Advice, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 15, Issue 1, pp. 61-82. Search in Google Scholar

Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5, SGH, Warszawa. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo