1. bookVolumen 24 (2020): Edición 1 (June 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Primera edición
14 Jun 2012
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Manager’s competence model in the face of new economic challenges – research report

Publicado en línea: 31 Jul 2020
Volumen & Edición: Volumen 24 (2020) - Edición 1 (June 2020)
Páginas: 114 - 129
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2299-193X
ISSN
1429-9321
Primera edición
14 Jun 2012
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Armstrong, M. (2000). Human resources management. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.Search in Google Scholar

2. Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

3. Antoszkiewicz, J.D. (2007). Management methods. Warszawa: Poltex Press.Search in Google Scholar

4. Borowiecki, R. (2010). Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Search in Google Scholar

5. Hysa, B., Kowalczyk, P. (2014). Key competences of middle-level managers of local government administration. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, No. 69, pp. 73-85.Search in Google Scholar

6. IPMA (2015). Individual competence baseline for project, programme & portfolio management. https://ipma.pl/sites/default/files/IPMA_ICB_4_Program_web.pdf/ (29.01.2020 – access date).Search in Google Scholar

7. Marek-Kołodziej, K., Łapuńka, I., Jagoda-Sobalak, D. (2018). Project manager competence model according to the latest IPMA guidelines. Project ExecellenceBaseline 4.0. Marketing i Zarządzanie, No. 1(51), pp. 259-268.10.18276/miz.2018.51-25Search in Google Scholar

8. Mikuła, B. (2001). Towards smart organisations. Kraków: Antykwa.Search in Google Scholar

9. Mikuła, B. (2006). Knowledge-based organisations. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Search in Google Scholar

10. Mitek, A., Micuła, I. (2012). Modern determinants of private enterprise development. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, No. 28, pp. 53-66.Search in Google Scholar

11. Mysiak, S. (2016). Employee competence as part of company strategy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie No. 24, Iss. 2, pp. 17–26Search in Google Scholar

12. Nogalski, B., Śniadecki, J. (2001). Managerial skills in business management. Bydgoszcz: OPO Press.Search in Google Scholar

13. Nosal., Cz. (2001). What are professional competences. Warszawa: Meritum.Search in Google Scholar

14. Olender-Skorek, M. (2017). The fourth industrial revolution and selected aspects of economic theory. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Vol. 51, Iss. 3, pp. 37-49. DOI: 10.15584/nsawg.2017.3.3 ISSN 1898-508410.15584/nsawg.2017.3.3Search in Google Scholar

15. Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Improving managerial competence. Warszawa: PWN Press.Search in Google Scholar

16. Sloman, M. (1997). Staff training strategy. Warszawa: PWN Press.Search in Google Scholar

17. Thierry, D., Sauret, ch., Monod, N. (1994). Employment and competence in the company in the process of change. Warszawa: Poltex Press.Search in Google Scholar

18. Tyrańska, M. (2012). Modern trends in human resources management. Warszawa: Difin Press.Search in Google Scholar

19. Walczak, W. (2014). The role of human capital in the process of developing a knowledge-based economy. In: Kopycińska, D. (ed.). Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej (pp.181-192). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Press.Search in Google Scholar

20. Załoga, W. (2013). Manager’s competence model in a modern organisation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, No. 97, pp. 449-468.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD