1. bookVolumen 15 (2015): Edición 3 (September 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Spatial variation of the chemical composition of lake waters in the Tatra National Park

Publicado en línea: 19 Feb 2016
Volumen & Edición: Volumen 15 (2015) - Edición 3 (September 2015)
Páginas: 119 - 127
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Avila A., Pinol J., Roda F., Neal C., 1992, Storm solute behavior in a montane Mediterranean forested catchment, J. Hydrol. 140: 143-161.10.1016/0022-1694(92)90238-QSearch in Google Scholar

Bac-Moszaszwili M., Burchart J., Głazek J., Iwanow A., Jaroszewski W., Kotański Z., Lefeld J., Mastella L., Ozimkowski W., Roniewicz P., Skupiński A., Westwalewicz-Mogilska E., 1979, Mapa geologiczna Tatr, 1:30 000 (Geological map of the Tatra Mountains, 1:30 000), Wydaw. Geol., Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Burda J., Gawęda A., 2009, Shear-influenced partial melting in the Western Tatra metamorphic complex: Geochemistry and geochronology, Lithos. 110: 373-385.10.1016/j.lithos.2009.01.010Search in Google Scholar

Camarero L., Rogora M., Mosello R., Anderson N., Barbieri A., Botev I., Kernan M., Kopaček J., Korhola A., Lotter A., Muri G., Postolache C., Stuchlik E., Thies H., Wright R., 2009, Regionalisation of chemical variability in European mountain lakes, Freshwater Biol. 54: 2452-2469.10.1111/j.1365-2427.2009.02296.xSearch in Google Scholar

Cattell R.B., 1966, The scree test for the number of factors, Mult. Behav. Res. 1: 245-276.10.1207/s15327906mbr0102_1026828106Search in Google Scholar

Chowaniec J., 2009, Studium hydrogeologii zachodniej części Karpat Polskich (Hydrogeological study of the western part of the Polish Carpathians), Biul. PIG 434: 5-98 (in Polish).Search in Google Scholar

Dziewulski E., 1880, Morskie Oko powyżej Rybiego Jeziora w Tatrach (Morskie Oko above Rybie Lake in the Tatras), Pam. Tow. Tatrz. 5: 36-43 (in Polish).Search in Google Scholar

Fott J., Prazakova M., Stuchlik E., Stuchlikova Z., 1994, Acidification of lakes in Sumava (Bohemia) and in High Tatra Mountains (Slovakia), Hydrobiologia 274: 37-47.10.1007/978-94-017-2095-3_5Search in Google Scholar

Gawęda A., 2001, Alaskity Tatr Zachodnich: zapis wczesnowaryscyjskiej kolizji w prakontynencie Karpat (Alaskites of the Western Tatra Mountains: a record of the Early- Variscan collisional stage in the Carpathian pre-continent), Wydaw. UŚ, Katowice, pp. 142 (in Polish).Search in Google Scholar

Gawęda A., 2008, An apatie-rich enclave in the High Tatra granite (Western Carpathians): petrological and geochronological study, Geol. Carpathica 59(4): 295-306.Search in Google Scholar

Hess M., 1965, Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish western Carpathians), Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. 115(11): 1-267 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kopaček J., Vesely J., Stuchlik E., 2001, Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution (1850-2000), Hydrol. Earth Syst. Sci. 5(3): 391-405.10.5194/hess-5-391-2001Search in Google Scholar

Kopaček J., Hardekopf D., Majer V., Pšenakova P., Stuchlik E., Vesely J., 2004, Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland, J. Limnol. 63(1): 143-156.10.4081/jlimnol.2004.143Search in Google Scholar

Kopaček J., Stuchlik E., Hardekopf D., 2006, Chemical composition of the Tatra Mountain lakes: Recovery from acidification, Biologia (Bratislava) 61(Suppl. 18): 21-33.10.2478/s11756-006-0117-6Search in Google Scholar

Kownacki A, Łajczak A., 2002, Zasady ochrony i użytkowania wod w „Planie ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego” (Rules for water protection and use in the “Plan for the protection of the Tatra National Park”), [in:] Borowiec W., Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z. (eds), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr (Transformation of the natural environment of the Tatra Mountains), Wydaw. TNP, Krakow-Zakopane: 311-319 (in Polish).Search in Google Scholar

Kownacki A., Kawecka B., Kot M., Wojtan K., Żurek R., 1996, Wpływ człowieka na ekosystemy wodne (The human impact on aquatic ecosystems), [in:] Mirek Z. (eds) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (Nature of the Tatra National Park), Wydaw. TNP, Krakow-Zakopane: 655-674 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kurzyca I., Choiński A., Koniecki A., Siepak J., 2009, Water ecosystems affected by human impact within the protected area of the Tatra National Park (Poland), Oceanol. Hydrobiol Stud. 38(3): 77-86.10.2478/v10009-009-0034-4Search in Google Scholar

Likens G.E., Driscoll C.T., Buso D.C., Siccama T.G., Johnson C.E., Lovett G.M., Ryan D.F., Fahey T., Reiners W., 1994, The biogeochemistry of potassium at Hubbard Brook, Biogeochemistry 25: 61-125.10.1007/BF00000881Search in Google Scholar

Łajczak A., 1988, Opady i odpływ w polskich Tatrach w świetle pomiarow wieloletnich (Precipitation and runoff in the Polish Tatra Mts in the light of many-year measurements), Czas. Geogr. 59(2): 137-170 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Łajczak A., 1996, Hydrologia (Hydrology), [in:] Mirek Z. (eds.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (Nature of the Tatra National Park), Wydaw. TNP, Krakow- Zakopane: 169-198 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Łajczak A., 2006, Przestrzenne zrożnicowanie zasobow wodnych Tatr na tle innych gor (Spatial distribution of water resources in the Tatra Mountains in comparison to other mountains), [in:] Kotarba A., Borowiec W. (eds), Tatrzański Park Narodowy na tle innych gorskich terenow chronionych (Tatra National Park in comparison to other protected mountain regions), Wydaw. TNP, Zakopane: 19-34 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Małecka D., 1989, Wpływ opadow atmosferycznych na kształtowanie chemizmu wod w obrębie masywu tatrzańskiego (Chemical composition of atmospheric fall, surface and subsoil water of the Tatric massif), Prz. Geol. 10: 504-510 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Małecka D., Chowaniec J., Małecki J.J., 2007, Region gornej Wisły (Upper Vistula Region), [in:] Paczyński B., Sadurski A. (eds.), Hydrologia regionalna Polski. Tom 1: Wody słodkie (Polish regional hydrology. Vol. 1: Freshwaters), Wydaw. PIG, Warszawa: 108-158 (in Polish).Search in Google Scholar

Marchetto A., Mosello R., Psenner R., Bendetta G., Boggero A., Tait D, Tartari G.A., 1995, Factors affecting water chemistry of alpine lakes, Aquat. Sci. 57: 81-89.10.1007/BF00878028Search in Google Scholar

Mosello R., Wathne B.M., Lien L., Birks H.J.B., 1995, AL: PE projects: Water chemistry and critical loads, Water Air Soil Pollut. 85: 493-498.10.1007/BF00476877Search in Google Scholar

Nemčok J., Bezak V., Biely A., Gorek A., Gross P., Halouzka R., Janak M., Kahan Š., Kotański Z., Lefeld J., Mello J., Reichwalder P., Raczkowsi W., Roniewicz P., Ryka W., Wieczorek J., Zelman J., 1994, Geologicka Mapa Tatier, 1:50 000 (Geological Map of the Tatra Mountains, 1:50 000), Geologicky Ustav Dionyza Štura, Bratislava.Search in Google Scholar

Oleksynowa K., 1970, Charakterystyka geochemiczna wod tatrzańskich (Geochemical characteristics of waters in the Tatra Mountains), Acta Hydrobiol. 12: 1-110 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., 1996, Zbiorowiska roślinne (Plant communities), [in:] Mirek Z. (eds), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (Nature of the Tatra National Park), Wydaw. TPN, Krakow-Zakopane: 237-274 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Psenner R., Catalan J., 1994, Chemical composition of lakes in crystalline basins: a combination of atmospheric deposition, geologic background, biological activity and human action, [in:] Margalef R. (eds), Limnology now: A paradigm of planetary problems, Elsevier, Amsterdam: 255-314.Search in Google Scholar

Rogora M., Massaferro J., Marchetto A., Tartari G.A., Mosello R., 2008, The water chemistry of Northern Patagonian lakes and their nitrogen status in comparison with remote lakes in different regions of the globe, J. Limnol. 67: 75-86.10.4081/jlimnol.2008.75Search in Google Scholar

Rzychoń D., 1998, Wpływ opadow kwaśnych na zakwaszenie jezior Tatr Wysokich (Impact of acid precipitation on acidification of the Tatra lakes), Pr. Nauk. UŚ w Katowicach 1675, Wydaw. UŚ, Katowice, pp. 132 (in Polish, English summary). Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo