1. bookVolumen 6 (2018): Edición 2 (May 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The reception of antiquity in nineteenth-century British literature – an attempt at theoretical synthesis

Publicado en línea: 07 Dec 2018
Volumen & Edición: Volumen 6 (2018) - Edición 2 (May 2018)
Páginas: 144 - 160
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Batstone, W. W. (2006). “Provocation. The Point of Reception Theory”. Classics and the Uses of Reception, edited by Charles Martindale and Richard F. Thomas, Blackwell Publishing, pp. 14-20.Search in Google Scholar

Bowen, J. (1989). “Education, Ideology and the ruling class: Hellenism and English Public Schools in the Nineteenth Century”. Rediscovering Hellenism. The Hellenic Inheritance and the English Imagination, edited by G. W. Clarke, Cambridge University Press, pp. 161-186.Search in Google Scholar

Challis, D. (1989). “The Ablest Race. The Ancient Greeks in Victorian Racial Theory”. Classics and Imperialism in the British Empire, edited by Mark Bradley, Oxford University Press, pp. 94-120.Search in Google Scholar

Connor, P. (1989). “Cast-Collecting in the nineteenth Century: Scholarship, Aesthetics, Connoisseurship”. Rediscovering Hellenism. The Hellenic Inheritance and the English Imagination, edited by G. W. Clarke, Cambridge University Press, pp. 187-236.Search in Google Scholar

Genette, G. (2014). Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Translated by Tomasz Stróżyński and Aleksander Milecki, słowo/ obraz terytoria.Search in Google Scholar

Haynes, K. (2006). “Text, Theory and Reception”. Classics and the Uses of Reception, edited by Charles Martindale and Richard F. Thomas, Blackwell Publishing, pp. 44-54.10.1002/9780470774007.ch4Search in Google Scholar

Jatczak, A. (2010). “Antyk, antyk I znów ten antyk!. Nieśmiertelna moda na antyk”. Antyk, antyk! Kulturowa tradycja antyku od epoki baroku do postmodernizmu, edited by Hubert Kowalski, Konrad Gutkowski and Anna Bińkowska, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ARCHEO, pp. 153-162.Search in Google Scholar

Kucz, A. (2014). “Odczytywanie antyku”. Szkice o antyku. I. Antyk odczytany na nowo, edited by Anna Kucz and Patrycja Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 7-9.Search in Google Scholar

Majeed, J. (1999). “Comparativism and References to Rome in British Imperial Attitudes to India”. Roman Presences. Receptions of Rome in European Culture, 1789 – 1945, edited by Catharine Edwards, Cambridge University Press, pp. 88-109.Search in Google Scholar

Mantena, R. S. (2010). “Imperial Ideology and the Uses of Rome in Discourses on Britain’s Indian Empire”. Classics and Imperialism in the British Empire, edited by Mark Bradley, Oxford University Press, pp. 54-73.10.1093/acprof:oso/9780199584727.003.0003Search in Google Scholar

Martindale, C. (2006). “Thinking through Reception”. Classics and the Uses of Reception, edited by Charles Martindale and Richard F. Thomas, Blackwell Publishing, pp. 1-13.Search in Google Scholar

Mazurkiewicz, A. (2015). “Recepcja antyku w kulturze popularnej. Wstępne propozycje rozpoznania zjawiska (na wybranych przykładach)”. Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, edited by Mikołajczak, Aleksander W., Konrad Dominas and Rafał Dymczyk, Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, pp. 7-23.Search in Google Scholar

Mikołajczak, A. W., Dominas, K., Dymczyk, R. (eds) (2015). Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Poznań.Search in Google Scholar

Monros–Gaspar, L. (2015). Victorian Classical Burlesques. A Critical Anthology. Bloomsbury.Search in Google Scholar

Ogilvie, R. M. (1964). Latin and Greek. A History of the Influence of the Classics on English Life from 1600 to 1918. Routledge and Kegan Paul PLC.Search in Google Scholar

Orrels, D. (2011). Classical Culture and Modern Masculinity. Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780199236442.001.0001Search in Google Scholar

Piętka, R. (2007). “Hellenizacja i deromanizacja. Dylematy dziewiętnastowiecznej refleksji o antyku”. Romantyczna Antiquitas. Rzymskie inspiracje w teatrze i dramacie XIX w. z uwzględnieniem mediacji calderonowskiej i szekspirowskiej, edited by Elżbieta Wesołowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 9-18.Search in Google Scholar

Porter, J. I. (2008). “Reception Studies: Future Prospects”. A Companion to Classical Receptions, edited by Lorna Hardwick and Christopher Stray, Blackwell Publishing Ltd, pp. 469-481.Search in Google Scholar

Richardson, E. (2013). Classical Victorians. Scholars, Scoundrels and Generals in Pursuit of Antiquity. Cambridge University Press.10.1017/CBO9781139208598Search in Google Scholar

Schaps, D. M. (2011). Handbook for Classical Research. Routledge.Search in Google Scholar

Settis, S. (2006). The Future of the Classical, translated by Allan Cameron. Polity Press.Search in Google Scholar

Silk, M, et al. (2014). The Classical Tradition, Art, Literature, Thought. Wiley Blackwell.Search in Google Scholar

Stabryła, S. (1996). Hellada i Roma. Wydawnictwo Księgarni Akademickiej. Turner, Frank M. (1999). “Christians and Pagans in Victorian Novels”. Roman Presences. Receptions of Rome in European Culture, 1789 – 1945, edited by Catharine Edwards, Cambridge University Press, pp. 173-187.Search in Google Scholar

Turner, Frank M. (1989). “Why the Greeks and not the Romans in Victorian Britain?”. Rediscovering Hellenism. The Hellenic Inheritance and the English Imagination, edited by G. W. Clarke, Cambridge University Press, pp. 61-82.Search in Google Scholar

Vance, N. (1997). The Victorians and Ancient Rome. Blackwell Publishers.Search in Google Scholar

Vance, N. (2007). “Victorian”. A Companion to the Classical Tradition, edited by Craig W. Kallendorf, Blackwell Publishing, pp. 87-100.10.1002/9780470996775.ch8Search in Google Scholar

Witosz, B. (1997). Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo