1. bookVolumen 52 (2022): Edición 4 (December 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-4608
Primera edición
26 Feb 2008
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Identification of Geological and Engineering Conditions for Forging the Bed of a Large Lowland River, Based on Low-Ceiling Ad Hoc Aerial Photographs

Publicado en línea: 07 Dec 2022
Volumen & Edición: Volumen 52 (2022) - Edición 4 (December 2022)
Páginas: 113 - 134
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-4608
Primera edición
26 Feb 2008
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Bębenek B., Kawka W., Wysocki K.: Taktyczno-inżynieryjne wymagania forsowania przeszkody wodnej - stan aktualny i perspektywy. AON, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

2. Bujakowski F., Falkowski T.: Hydrogeological Analysis Supported by Remote Sensing Methods as A Tool for Assessing the Safety of Embankments (Case Study from Vistula River Valley, Poland). Water 11(2), 266, 2019.10.3390/w11020266 Search in Google Scholar

3. Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J. R.: Interpretacja zdjęć lotniczych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987. Search in Google Scholar

4. Działania taktyczne wojsk lądowych, Podręcznik akademicki pod redakcją płk prof. dr. hab. Ścibiorka Z., podrozdział 4.7. Forsowanie przeszkód wodnych - płk dr Płonka I., AON, Warszawa 1995. Search in Google Scholar

5. Falkowska E., Falkowski T., Tatur A., Kałmykow-Piwińska A.: Floodplain morphodynamics and distribution of trace elements in over bank deposits, Vistula River Valley Gorge near Solec nad Wisłą, Poland. Acta Geologica Polonica 3, 541-559, 2016.10.1515/agp-2016-0025 Search in Google Scholar

6. Falkowski E.: Historia i prognoza rozwoju układu koryta wybranych odcinków rzek nizinnych Polski. Biuletyn Geologiczny, tom 12, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 5-121, 1971. Search in Google Scholar

7. Falkowski M., Mondel A.: Pokonywanie przeszkód wodnych w działaniach taktycznych. Zeszyty Naukowe WSOWL Nr 1 (147) 2008 ISSN 1731-8157. Search in Google Scholar

8. Falkowski T.: Influence of the morphogenetic diversity of the Nida-Wkra river valley stretches on the conditions of underground flow. Annals of WAU, Land Reclamation 34, s. 51-64, 2003. Search in Google Scholar

9. Falkowski T.: Naturalne czynniki stabilizujące wybrane odcinki strefy korytowej Wisły środkowej. Wydawnictwo SGGW w serii Rozprawy Naukowe i Monografie, s. 128, 2006. Search in Google Scholar

10. Falkowski T.: The Application of geomorphological analysis of The Vistula River, Poland in evaluating the safety of regulation structures. Acta Geologica Polonica 57, 3, 377-390, 2007. Search in Google Scholar

11. Falkowski T.: Różnicowanie warunków przepływu wód współczesnych równi zalewowych na Niżu Polskim na przykładzie doliny środkowej Wisły. Przegląd Geologiczny 63, 10/2, 710-714, 2015. Search in Google Scholar

12. Falkowski T., Ostrowski P., Siwicki P., Brach M.: Channel morphology changes and their relationship to valley bottom geology and human interventions; a case study from the Vistula Valley in Warsaw, Poland. Geomorphology 297, 2017, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.09.011. Search in Google Scholar

13. Golan M.: Ocena zdolności wojsk inżynieryjnych w zakresie inżynieryjnego pokonywania średnich przeszkód wodnych, Monografia Taktyczno-inżynieryjne wymagania forsowania przeszkody wodnej: stan aktualny i perspektywy. s. 66-111, AON, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

14. Kaczyński R.R.: Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski. PIG-PIB, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

15. Karczmarz D.: Dobór sensorów rozpoznania obrazowego dla oceny możliwości forsowania koryt przez pojazdy wojskowe, referat – materiały z III Konferencji Naukowej Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane, 5-7 czerwca 2019 roku, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Chęciny, 2019. Search in Google Scholar

16. Kowalski W.C.: Geologia inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1988. Search in Google Scholar

17. Mądrzycki P.: Potrzeby rozpoznania warunków forsowania koryt rzecznych Niżu Polskiego przez pojazdy wojskowe w świetle normatywów NATO, referat – materiały z III Konferencji Naukowej Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane, 5-7 czerwca 2019 roku, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Chęciny, 2019. Search in Google Scholar

18. Ostrowski P.: Wykorzystanie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych do identyfikacji form rzeźby wybranego fragmentu doliny Bugu. Manuskrypt pracy doktorskiej, Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

19. Ostrowski P., Falkowski T.: Application of Remote Sensing Methods to Study the Relief of Lowland River Valleys with a Complex Geological Structure - A Case Study of the Bug River. Water, 12, 487, 2020, https://doi.org/10.3390/w12020487. Search in Google Scholar

20. Ostrowski P., Falkowski T., Utratna-Żukowska M.: The Effect of Geological Channel Structures on Floodplain Morphodynamics of Lowland Rivers: A Case Study from the Bug River, Poland. CATENA, 202, 105209, 2021, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105209. Search in Google Scholar

21. Ostrowski, P., Utratna, M.: The hydrological conditions of the morphogenesis in relation to the selected erosional landforms on the floodplain of the Bug river valley. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 27 (1), 2018.10.22630/PNIKS.2018.27.1.6 Search in Google Scholar

22. Ratajczak T., Kośnik S.: Terenowy system meldunkowy z rozpoznania inżynieryjnego. Journal of KONBiN, Iss. 2, 2011. Search in Google Scholar

23. Szkudlarz H.: Latające Laboratorium na bazie lekkiego samolotu - wnioski z badań systemu do oceny możliwości forsowania koryta dużych rzek z powietrza, referat – materiały z III Konferencji Naukowej Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane, 5-7 czerwca 2019 roku, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Chęciny, 2019. Search in Google Scholar

24. Wierzbicki G., Ostrowski P., Falkowski T., Mazgajski M.: Geological setting control of flood dynamics in lowland rivers (Poland). Science of the Total Environment (STOTEN) 636, 2018, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.250.10.1016/j.scitotenv.2018.04.25029709854 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD