1. bookVolumen 23 (2012): Edición 1 (September 2012)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
Primera edición
26 Feb 2008
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Usability Analysis of the Virtual Reality Techniques to Risk Assessment Made in the Course of Machinery Design Process / Badania Użyteczności Technik Rzeczywistości Wirtualnej Do Prowadzenia Oceny Ryzyka Przy Projektowaniu Maszyn

Publicado en línea: 15 Nov 2013
Volumen & Edición: Volumen 23 (2012) - Edición 1 (September 2012)
Páginas: 121 - 132
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
Primera edición
26 Feb 2008
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

[1] Dyrektywa 2006/42/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie). Dz. U. L 157 z 09.06.2006 str. 24.Search in Google Scholar

[2] PN-EN ISO 12100:2011. Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. PKN.Search in Google Scholar

[3] Dźwiarek, M.: Supporting tools for risk assessment during the machine design process. Journal of KONBIN, No. 3(6)/2008, str. 199-212.10.2478/v10040-008-0067-xSearch in Google Scholar

[4] Dźwiarek, M.: Case study of conformity assessment of automated production line. Journal of KONBIN 1(13) 2010 ISSN 1895-8281. p.p. 149-164.10.2478/v10040-008-0144-1Search in Google Scholar

[5] Dźwiarek, M., Jankowski, J.: Wykorzystanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania doboru systemów ochronnych do maszyn w celu redukcji ryzyka związanego z ich obsługą. W: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność. Klich, A., Kozieł, A. (ed)., 2011, pp. 55-67.Search in Google Scholar

[6] Bach, C., Scapin D. L.: Comparing Inspections and User Testing for the Evaluation of Virtual Environments. Intl. Journal Of Human-Computer Interaction, 26(8), 2010, pp. 786-824.10.1080/10447318.2010.487195Search in Google Scholar

[7] ISO/TS 16982:2000. Ergonomics of Human-System Interaction. Usability methods supporting Human Centred Design. International Standards Organisation.Search in Google Scholar

[8] Scapin, D. L., Bastien, J. M. C.: Ergonomic criteria for evaluating the ergonomic quality of interactive systems. Behaviour & Information Technology, 16, 1997, pp. 220-231.10.1080/014492997119806Search in Google Scholar

[9] Dźwiarek, M., Dybała, B., Będza, T., Poznar T.. Opracowanie zasad wirtualnego modelowania stref zagrożenia i różnych rodzajów urządzeń ochronnych oraz metod digitalizacji i przetwarzania danych obiektów fizycznych na potrzeby implementacji w środowisku rzeczywistości wirtualnej. Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” proj. 4R04, CIOP-PIB, 2008Search in Google Scholar

[10] Wilson, J.R., Brown, D.J. Cobb, S.V. D’Cruz, M.D., Eastgate, R.M.: Manufacturing operations in virtual environments. Presence, Teleoperators and Virtual Environments, 4, 1995, pp. 306-317.10.1162/pres.1995.4.3.306Search in Google Scholar

[11] Dźwiarek, M., Saulewicz, A., Kalwasiński, D: Investigation of Appropriateness of the VE for Training Purposes Using Fork-Lift VR Simulator. Proceedings of HCI International 2007 © Springer 2007, ISBN 978-3-540-73738-4, Beijing China, July 2007, pp. 815-819.Search in Google Scholar

[12] Dźwiarek, M., Jankowski, J.: Wykorzystanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania doboru systemów ochronnych do maszyn w celu redukcji ryzyka związanego z ich obsługą. W: Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność. Klich, A., Kozieł, A. (ed)., 2011, pp. 55-67.Search in Google Scholar

[13] Dźwiarek, M., Jankowski, J. (2011) A method for virtual modelling of dangeroushazard zones to support risk redaction by application of safety devices to the machinery and manufacturing systems. In: Production Engineering. Innovation & Technologies of the future. Chlebus, E., (ed.) © Institute of Production Engeenering and Automation, Wrocław University of Technology”, pp. 15 - 26. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo