1. bookVolumen 6 (2014): Edición 4-2 (December 2014)
    Part II
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-831X
Primera edición
01 Jan 2009
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Marketing in Sustainability Aspect as a New Culture of Marketing Activity of Companies

Publicado en línea: 25 Aug 2015
Volumen & Edición: Volumen 6 (2014) - Edición 4-2 (December 2014) - Part II
Páginas: 15 - 23
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-831X
Primera edición
01 Jan 2009
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Armstrong G., Kotler P.( 2012), Marketing wprowadzenie, Wolters Kluwer, Warszawa.Search in Google Scholar

Belz F. (2006), Marketing in the 21st Century, „ Business Strategy and the Environment”, 15 (3).10.1002/bse.529Search in Google Scholar

Emery B.(2012), Sustainable marketing, Pearson, Edinburgh.Search in Google Scholar

Fuller D. (1999), Sustainable marketing. Managerial-ecological issues, SAGE, California.10.4135/9781452220611Search in Google Scholar

Kadirov D. (2010), Sustainable marketing systems, VDM, Saarbrucken.10.1177/0276146710393519Search in Google Scholar

Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I.( 2010), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.10.1002/9781118257883Search in Google Scholar

Martin D., Schouten J.( 2012), Sustainable marketing, Prentice Hall, New Jersey.Search in Google Scholar

Pabian A.(2010), Marketing w koncepcji sustainability “Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, nr 10.Search in Google Scholar

Pabian A.(2012), Zrównoważony marketing na rynku przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 226, Poznań.Search in Google Scholar

Pabian A. (2011), Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, (W:) Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej, pod red. A. Pabiana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.Search in Google Scholar

Trojanowski T. (2013), Aspects of sustainable management of marketing activities, (w:) Business Development Opportunities, pod red. J.S. Kardas i J. Brodowskiej-Szewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD