1. bookVolumen 67 (2021): Edición 4 (December 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2449-8343
Primera edición
04 Apr 2014
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
access type Acceso abierto

Selection of duplicates of flax accessions – an important task in the management of collection of genetic resources of Linum usitatissimum L.

Publicado en línea: 02 Feb 2022
Volumen & Edición: Volumen 67 (2021) - Edición 4 (December 2021)
Páginas: 70 - 76
Recibido: 24 Jun 2021
Aceptado: 30 Nov 2021
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2449-8343
Primera edición
04 Apr 2014
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Kotlińska T, Święcicki WG. Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych. Zesz Prob Post Nauk Rol 2004; 497:27-36.Search in Google Scholar

Convention on biological diversity. Global strategy for plant conservation. Secretariat of the convention on biological diversity, Montreal, Canada, 2000;http://www.biodiv.orgSearch in Google Scholar

Convention on biological diversity. 2000 Bio-diversity Target. Secretariat of the convention on biological diversity, Montreal, Canada, 2000;http://www.biodiv.orgSearch in Google Scholar

Raport tematyczny dotyczący dostępu do zasobów genetycznych i związanego z tym podzia-łu korzyści. Ministerstwo Środowiska, Poland;http:/biodiv.gdos.gov.plSearch in Google Scholar

Podyma W. Zbiór zasobów genowych roślin użytkowych i ich dzikich przodków oraz stan kolekcji w Polsce. Zesz Prob Post Nauk Rol 1998; 563:31-50.Search in Google Scholar

Silska G. The vegetation period of genetic resources of flax (Linum usitatissimum L.). Herba Polonica 2020; 66(3):36-47. doi:http://dx.doi.org/10.2478/hepo-2020-001710.2478/hepo-2020-0017Search in Google Scholar

Silska G, Bocianowski J. Characterization and evaluation of morphological trials, biological features and seed field of 23 flax accessions (Linum usitatissimum L.) of different geographical origins. Herba Pol 2018; 64(4):1-13. doi:http://dx.doi.org/10.2478/hepo-2018-001910.2478/hepo-2018-0019Search in Google Scholar

Silska G. Genetic resources of flax (Linum usitatissimum L.) as very rich source of α-linolenic acid. Herba Pol 2017; 63(4):26-33. doi:http://dx.doi.org/10.1515/hepo-2017-002210.1515/hepo-2017-0022Search in Google Scholar

Silska G. The unique composition of fatty acid of flax, from the Linum usitatissimum L. collection. BJSTR 2019: 13731–13736.10.26717/BJSTR.2019.18.003178Search in Google Scholar

Silska G, Walkowiak M. Comparative analysis of fatty acid composition in 84 accessions of flax (Linum usitatissimum L.). J Pre-Clin Clin Res 2019; 13(3):118-129. doi.https://doi.org/10.26444/jpccr/11188910.26444/jpccr/111889Search in Google Scholar

Silska G. Ochrona zasobów genowych dzikich gatunków z rodzaju Linum. Zesz Prob Post Nauk Rol 2004; 497:131-139.Search in Google Scholar

Silska G, Praczyk M. Obowiązujące podstawy prawne i metody ochrony zasobów genowych roślin w Polsce - na przykładzie gatunków z rodzaju len [Linum L.]. Herba Pol 2009; 55(3):319-327.Search in Google Scholar

Silska G, Burczyk H. Genetic resources of the linen (Linum spp.) genus and methods of their storage in Poland. In: Proceedings of the FAO ESCORENA; 2004 Sept 18-19; Sumperk, Czech Republic. 2004:32-38.Search in Google Scholar

Silska G, Praczyk M. Deskryptory charakterystyki i waloryzacji Międzynarodowej Bazy Danych Lnu. Biul IHAR 2013; 268:161-171.Search in Google Scholar

Budwig J. Flax oil as a true aid against arthritis, heart infarction and cancer. Apple Publishing Co Ltd. 1994.Search in Google Scholar

Oomah DB. Flaxseed as a functional food source. J Sci Food Agr 2001; 81(9):889-894.10.1002/jsfa.898Search in Google Scholar

Jelińska M. Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biul Wydz Farm AMW 2005; 1:1-9.Search in Google Scholar

Matławska I, Bylka W. Naturalne niezbędne kwasy tłuszczowe w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Herba Pol 2007; 53(2):39.Search in Google Scholar

Łoźna K, Kita A, Styczyńska M, Biernat J. Skład kwasów tłuszczowych olejów zalecanych profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(4):871-75.Search in Google Scholar

Rudzińska M, Wąsowicz E. Niezbędne nienasy-cone kwasy tłuszczowe. In: Czapski J, Górecka D, eds. Żywność prozdrowotna - składniki i technologia. 2nd ed. Poznań. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2015:219-235.Search in Google Scholar

Janiak MA, Silska G, Penkacik K, Sulewska K, Karamać M, Amarowicz R. Flax seed as a source of antioxidants. In: Proceedings of the 34nd Scientific Conference: Oilseed Crops 2018; Poznań, Poland. 2018:115-116.Search in Google Scholar

Silska G. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) w prewencji chorób nowotworowych. In: Bazylak G, Kaznowski A, Różański H. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii. 1st ed. Krosno. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 2017:272-304.Search in Google Scholar

Silska G. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) jako żywność funkcjonalna w prewencji chorób mózgu. In: Materiały konferencyjne V Konferencji pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”; 2018 May 10-11; Krosno, Poland. 2018:114-115.Search in Google Scholar

Silska G. Opis dwunastu dawnych odmian lnu wyhodowanych w Polsce, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2017; (3):111-122.Search in Google Scholar

Pavelek M. Descriptors for evaluation of flax. In: Workshop summary of the second meeting of the flax; 1994 Nov 8-9; Brno, Czech Republic. 1994.Search in Google Scholar

Pavelek M, Faberova I. Klasifikator (Linum usitatissimum L.). 1st ed. Sumperk. Agritec, Research, Breeding & Services, LTD, 2000.Search in Google Scholar

Nozkova J. Descriptors for flax (Linum usitatissimum L.). 1st ed. Nitra. Slovak University of Agriculture in Nitra, 2011.Search in Google Scholar

Rutkowska - Krause I, Kozłowski R, Silska G. Flax and hemp gene bank of the Institute of Natural Fibres. In: Flax Genetic Resources in Europe; 2001 Dec 7-8; Praque, Czech Republic. 2001:49-54.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo