1. bookVolumen 10 (2022): Edición 4 (December 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2354-0079
Primera edición
15 Apr 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Climate change education in Czech and Polish geography textbooks

Publicado en línea: 30 Dec 2022
Volumen & Edición: Volumen 10 (2022) - Edición 4 (December 2022)
Páginas: 35 - 45
Recibido: 10 Aug 2022
Aceptado: 06 Dec 2022
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2354-0079
Primera edición
15 Apr 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Adamiak C., Dubownik A., Świtoniak M., Nowak M., Szyda B. 2021. Oblicza geografii 3. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era, Warszawa. Search in Google Scholar

Anděl J., Bičík I., Havlíček T., Chromý P., Marada M., Matějček T. 2019. Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha. Search in Google Scholar

Bangay C., Blum N. 2010. Education Responses to Climate Change and Quality: Two Parts of the Same Agenda? International Journal of Educational Development, 30, 4: 359–450.10.1016/j.ijedudev.2009.11.011 Search in Google Scholar

Bičík I., Baar V., Čermák Z., Frajer V., Perlín R. 2019. Globální geografické aspekty světového hospodářství. Hospodářský zeměpis. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha. Search in Google Scholar

Bičík I., Janský B. 2016. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha. Search in Google Scholar

Bozkurt F. 2019. Evaluation of Geography Textbooks in Terms of Misconceptions about Climate Topic. Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 9, 1: 149–170.10.33403/rigeo.573480 Search in Google Scholar

Červený P., Kopp J., Mentlík P., Rousová M. 2013. Zeměpis 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nová generace. Fraus, Plzeň. Search in Google Scholar

Demek J., Dvořák L., Lepka I., Malý J., Nop R., Pluskal M., Voženílek V. 2013. Geografie 3, regionální geografie světa. Pro střední školy. SPN, Praha. Search in Google Scholar

Demek J., Voženílek V., Vysoudil M. 2017. Geografie 1, fyzickogeografická část. Pro střední školy. SPN, Praha. Search in Google Scholar

Fairclough I., Fairclough N. 2012. Political Discourse Analysis: A Method for Advanced Students. Routledge, London.10.4324/9780203137888 Search in Google Scholar

Gills B., Morgan J. 2021. Teaching climate complacency: mainstream economics textbooks and the need for transformation in economics education. Globalizations, 18, 7: 1189–1205.10.1080/14747731.2020.1808413 Search in Google Scholar

Głowacz A., Lechowicz A., Lechowicz M., Stankiewicz P. 2017. Geografia 7. Podręcznik do szkoły podstawowej. WSiP SA, Warszawa. Search in Google Scholar

Guzy A., Ochwat M. 2021. Poloniści wobec zmian klimatu. Raport z badań ankietowych. Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice. Search in Google Scholar

Guzy A., Ochwat M. 2022. Rodzice wobec zmian klimatu. Raport z badań. Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, Uniwersyt Śląski w Katowicach, Katowice. Search in Google Scholar

Guzy A., Ochwat M. 2022. Uczniowie wobec zmian klimatu. Raport z badań. Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, Uniwersyt Śląski w Katowicach, Katowice. Search in Google Scholar

Hicks D., Bord A. 2001. Learning about Global Issues: Why Most Educators Only Make Things Worse. Environmental Education Research, 7, 4: 413–425.10.1080/13504620120081287 Search in Google Scholar

Ho L.C., Seow T. 2015. Teaching Controversial Issues in Geography: Climate Change Education in Singaporean Schools. Theory & Research in Social Education, 43, 3: 314–344.10.1080/00933104.2015.1064842 Search in Google Scholar

IPCC. 2021. Podsumowanie dla Decydentów. [in:] Zmiana Klimatu 2021: Fizyczne Podstawy Naukowe. Wkład I Grupy Roboczej do Szóstego Raportu Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu. Available at https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/6-raport-ipcc-podsumowanie-dla-decydentow-po-polsku/ Search in Google Scholar

Kastner J., Čermák Z., Holeček M., Jančák V., Kopačka L., Kuhnlová H., Řehák D., Tomeš J. 2016. Geografie 4, geografie České republiky. Pro střední školy. SPN, Praha. Search in Google Scholar

Kohoutová A., Preis, J., Dvořák J. 2014. Zeměpis 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymázia, nová generace. Fraus, Plzeň. Search in Google Scholar

Krasny M.E., DuBois B. 2019. Climate Adaption Education: Embracing Reality of Abandoning Environmental Values. Environmental Education Research, 25, 6: 883–894.10.1080/13504622.2016.1196345 Search in Google Scholar

Lechowicz A., Lechowicz M., Stankiewicz P., Głowacz A. 2018a. Geografia 5. Podręcznik do szkoły podstawowej. WSiP SA, Warszawa. Search in Google Scholar

Lechowicz A., Lechowicz M., Stankiewicz P., Głowacz A. 2018b. Geografia 8. Podręcznik do szkoły podstawowej. WSiP SA., Warszawa. Search in Google Scholar

Lechowicz A., Lechowicz M., Stankiewicz P., Głowacz A. 2019. Geografia 6. Podręcznik do szkoły podstawowej. WSiP SA, Warszawa. Search in Google Scholar

Malarz R., Więckowski M. 2019. Oblicza geografii 1. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era, Warszawa. Search in Google Scholar

Malarz R., Więckowski M., Kroh P. 2019. Oblicza geografii 1. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era, Warszawa. Search in Google Scholar

Marada M., Hanus M., Hulíková Tesárková K., Janská E., Jančák V., Jelen L., Matějček T., Novotný J., Ouředníček M, Kocová T., Dupalová A. 2017. Zeměpis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nová generace. Fraus, Plzeň. Search in Google Scholar

Marada M., Havlíček T., Matějček T., Hanus M., Chromý P. 2016. Zeměpis 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nová generace. Fraus, Plzeň. Search in Google Scholar

Matušková A., Novotná M., Kopp J., Dokoupil J., Rousová M. 2014. Geografie 2, socioekonomická část. Pro střední školy. SPN, Praha. Search in Google Scholar

MEN. 2017. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017, poz. 356. Search in Google Scholar

MEN. 2018. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U. 2018, poz. 467. Search in Google Scholar

Monroe M.C., Plate R.R., Oxarart A., Bowers A., Chaves W.A. 2019. Identyfying Effective Climate Change Education Strategies: A Systematic Review of the Research. Environmental Education Research, 25, 6: 791–812.10.1080/13504622.2017.1360842 Search in Google Scholar

National Research Council. 1990. Fulfilling the Promise: Biology Education in the Nation’s Schools. Washington, DC: National Academies Press. Search in Google Scholar

Onuoha J., Eze E., Ezeaputa Ch.M.C., Okpabi J.U., Onyia J.Ch. 2021. Does Learning Geography Increase Climate Change Awareness? A Comparison of School Subjects’ Influence on Climate Change Awareness. Journal of Geography, 120, 4: 140–151.10.1080/00221341.2021.1949027 Search in Google Scholar

Rachwał T., Adamiak C., Świtoniak M., Kroh P. 2022. Oblicza geografii 4. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era, Warszawa. Search in Google Scholar

Rachwał T., Kilar W. 2020. Oblicza geografii 2. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era, Warszawa. Search in Google Scholar

Rachwał T., Uliszak R., Wiedermann K., Kroh P. 2020. Oblicza geografii 2. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era, Warszawa. Search in Google Scholar

Reid A. 2019. Climate change education and research: possibilities and potentials versus problems and perils? Environmental Education Research, 25, 6: 767–790.10.1080/13504622.2019.1664075 Search in Google Scholar

Román D., Busch K.C. 2016. Textbooks of doubt: using systemic functional analysis to explore the framing of climate change in middle-school science textbooks. Environmental Education Research, 22, 8: 1158–1180.10.1080/13504622.2015.1091878 Search in Google Scholar

RVP G., Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 2021. Praha: MŠMT. Available at https://www.edu.cz/rvpramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/ Search in Google Scholar

RVP ZV., Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2021. Praha: MŠMT. Available at https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladnivzdelavani-rvp-zv/ Search in Google Scholar

Selby D., Kagawa F. 2010. Runaway Climate Change as Challenge to the Closing Circle of Education for Sustainable Development. Journal of Education for Sustainable Development, 4, 1: 37-50.10.1177/097340820900400111 Search in Google Scholar

Świtoniak M., Wieczorek T., Malarz R., Karasiewicz T., Więckowski M. 2021. Oblicza geografii 3. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era, Warszawa. Search in Google Scholar

Trædal L.T., Eidsvik E., Manik S. 2022 Discourses of climate change education: The case of geography textbooks for secondary and higher secondary education in South Africa and Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 6, 2: 94–109.10.1080/00291951.2022.2062044 Search in Google Scholar

Waldron F., Ruane B., Oberman R., Morris S. 2019. Geographical proces or global injustice? Contrasting educational perspectives on climate change. Environmental Education Research, 25, 6: 895–911.10.1080/13504622.2016.1255876 Search in Google Scholar

Wyszkowski K., Piwowarek Z., Rogalska M., Krakowiak M., Nowakowska M., Pałejko Z., Gumulski M., Całus E., ed. 2022. Edukacja klimatyczna w Polsce – rekomendacje Okrągłego Stołu. UN Global Compact Network Poland, Warszawa. Search in Google Scholar

Wyszkowski K., Rogalska M., Piwowarek Z., Łyskawka S., Szymczakiewicz J., ed. 2021. Edukacja klimatyczna w Polsce. UN Global Compact Network Poland, Warszawa. Search in Google Scholar

Yoho R., Rittmann B.E. 2018. Climate Change and Energy Technologies in Undergraduate Introductory Science Textbooks. Environmental Communication, 12, 6: 731–743.10.1080/17524032.2018.1454337 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD