1. bookVolumen 69 (2020): Edición 2 (July 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Bryophytes of Travný Nature Reserve in Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic)

Publicado en línea: 11 Oct 2020
Volumen & Edición: Volumen 69 (2020) - Edición 2 (July 2020)
Páginas: 189 - 192
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2336-3207
Primera edición
14 Jul 2011
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Chlupáč I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 436 pp.Search in Google Scholar

Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis. – Preslia 84: 813-850.Search in Google Scholar

Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. In: Hejný S. & Slavík B., Květena ČSR 1: pp. 103-121, Academia, Praha.Search in Google Scholar

Weissmannová H. et al. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. & Sedláček M.: Chráněná území ČR, svazek X., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD