1. bookVolumen 7 (2017): Edición 1 (December 2017)
    World of Slavs
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-9391
Primera edición
15 Dec 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Slavdom as Christendom’s colony – Slavonic identity according to Zadruga

Publicado en línea: 04 Apr 2018
Volumen & Edición: Volumen 7 (2017) - Edición 1 (December 2017) - World of Slavs
Páginas: 7 - 28
Recibido: 08 Dec 2016
Aceptado: 10 Feb 2017
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2543-9391
Primera edición
15 Dec 2016
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Abramowski E., (as Z.R. Walczewski), Społeczeństwo rodowe, Kraków 1890.Search in Google Scholar

Bielawski P., Kulturalizm Jana Stachniuka jako baza aksjologiczna dla niechrześcijańskiego nacjonalizmu polskiego, „Eryda”, 2015, No. 2(2)/2015.Search in Google Scholar

Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

Grott B., Religia, cywilizacja, rozwój – wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003.Search in Google Scholar

Grott B., Religia, kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, Kraków 1993.Search in Google Scholar

Jasienica P., Polska Piastów, Warszawa 1986.Search in Google Scholar

Paleczny T., Socjologia tożsamości, Kraków 2008.Search in Google Scholar

Różne oblicza nacjonalizmów, edit. B. Grott, Kraków 2010.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Chrześcijaństwo a ludzkość, Wrocław 1997.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Człowieczeństwo i kultura, Wrocław 1996.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Droga rewolucji kulturowej w Polsce, Wrocław 2006.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Dzieje bez dziejów, Wrocław 1990.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Mit słowiański, Wrocław 2006.Search in Google Scholar

Stachniuk J., Wspakultura, http://toporzel.republika.pl/teksty/wspakul.html [access on: 1.12.2016].Search in Google Scholar

Szczepański T., Współczesne neopogaństwo polskie, “Fronda”, No. 6/1996.Search in Google Scholar

Tomasiewicz J., Między faszyzmem a anarchizmem. Nowe idee dla nowej ery, Pyskowice 2000.Search in Google Scholar

Wacyk A., Mit polski – Zadruga, Wrocław 1991.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo