1. bookVolumen 14 (2014): Edición 3 (September 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Changes in the surface area of lakes in the Gwda River basin

Publicado en línea: 01 Mar 2015
Volumen & Edición: Volumen 14 (2014) - Edición 3 (September 2014)
Páginas: 121 - 129
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-7575
Primera edición
17 Mar 2011
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Babiński Z., 1988, Wpływ melioracji na zmiany zwierciadła i powierzchni wody jeziora Pniewite (Influence of land reclamation on the water surface of Lake Pniewite), [in:] Churski Z. (ed.), Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior w Polsce (Natural and anthropogenic changes in lakes and wetlands in Poland), Wyd. UMK, Toruń: 101-104 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., 1997, Zmiany ilości i powierzchni jezior w dorzeczu Parsety od schyłku XIX wieku (Changes in number and size of lakes in the Parsęta catchment basin since the end of the 19th century), [in:] Choiński A. (ed.), Wpływ antropopresji na jeziora (Influence of anthropopressure on lakes), Wyd. Homini, Poznań-Bydgoszcz: 18-22 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., 2001, Analysis of changes in the area and water volume of Lake Jamno, Limnol. Rev. 1: 41-44.Search in Google Scholar

Choiński A., 2002, Przykłady współczesnego zaniku jezior w Polsce (Examples of contemporary shrinkage of lakes in Poland), [in:] Ciupa T., Kupczyk E., Suligowski R. (eds) Obieg wody w zmieniającym się środowisku (Water circulation in the changing environment), Pr. Inst. Geogr. AŚ w Kielcach 7: 247-258 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Choiński A., 2006, Katalog jezior Polski (Polish Lake Catalogue), Wyd. Nauk. UAM, Poznań, pp. 600 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., Jańczak J., 1988, Zmiany powierzchni jezior w Polsce (Lake surface changes in Poland), [in:] Churski Z. (ed.), Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior w Polsce (Natural and anthropogenic changes in lakes and wetlands in Poland), Wyd. UMK, Toruń: 88-100 (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., Ptak M., Strzelczak A., 2012, Examples of lake disappearance as an effect of reclamation works in Poland, Limnol. Rev. 12(4): 161-167.10.2478/v10194-012-0056-2Search in Google Scholar

Czaja K., Jańczak J., 2010, Zanikanie jezior w dorzeczu Raduni (Lake atrophy in the Radunia River basin). [in:] Choiński A. (ed.), Przemiany jezior i zbiorników wodnych (Changes in lakes and reservoirs), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 55-68 (in Polish).Search in Google Scholar

Czarnecka H. (ed.), 2005, Atlas podziału hydrograficznego Polski. Cz. 1: Mapy w skali 1:200000, Cz. 2: Zestawienie zlewni (Atlas of the hydrographic division of Poland. Part 1: Maps in 1:200000 scale, Part 2: Tabulation of river basins), Wyd. IMGW, Warszawa, p. 562.Search in Google Scholar

Dorozyński R., Skowron R., 2002, Changes of the basin Lake Gopło caused by melioration work in the 18th and 19th centuries, Limnol. Rev. 2: 93-102.Search in Google Scholar

Jańczak J. (ed.), 1996, Atlas jezior Polski. Tom 1 (Atlas of Polish Lakes. Vol. I), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p. 268 (in Polish).Search in Google Scholar

Kalinowska K., 1961, Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce (Disappearance of post-glacial lakes in Poland), Prz. Geogr. 33(3): 511-518 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 441 (in Polish).Search in Google Scholar

Kornaś M., Kubiak-Wójcicka K., 2013, Przebieg zjawisk lodowych na Gwdzie i Drawie w latach 1961-2010 (The course of ice phenomena on the rivers Gwda and Drawa between 1961 and 2010), Energetyka Wodna 4: 32-35 (in Polish).Search in Google Scholar

Kowalewski G., Lamentowicz, M. Pająkowski J., 2001, Lake Miedzno shorelines and Lake Piaseczno sediments in Wdecki Landscape Park area, Limnol. Rev. 1: 173-180.Search in Google Scholar

Kowalewski G., 2012, Over 200 years of drainage practices and lake level drawdown in the Uścimowskie Lowering (Łęczna-Włodawa Lakeland), Limnol. Rev. 12(4): 179- 190.10.2478/v10194-012-0058-0Search in Google Scholar

Kowalewski G., 2013, Changes in Lake Rotcze catchment over the last 200 years: implications for lake development reconstruction, Limnol. Rev. 13(4): 197-207.10.2478/limre-2013-0022Search in Google Scholar

Kubiak K., 1999, Wpływ elektrowni wodnych na Gwdzie na reim hydrologiczny rzeki (Influence of hydropower plants on the river Gwda on the hydrological regime of the river), Acta Univ. Nicol. Copern. Geogr. 29: 143-153 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kubiak-Wójcicka K., 2010, Zmiennoś przepływów i zasobów wodnych Gwdy (Variability of flows and water resources of the river Gwda), [in:] Wrzesiński D. (ed.), Odpływ rzeczny i jego regionalne uwarunkowania (River runoff and its regional conditions), Stud. Pr. Geogr. Geol. 12: 99-107 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kubiak-Wójcicka K., Golba R., 2011, Zmiany powierzchni jeziora Kuchnia w świetle materiałów kartograficznych (Changes in the area of Kuchnia Lake in the light of the cartographic materials), [in:] Marszelewski W. (ed.), Anthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 5, PTLim-UMK, Toruń: 97-104 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Marszelewski W., Adamczyk A., 2004, Changes in the area of the Mazurian Lakes in the light of the cartographic materials at the scale 1:25000, Limnol. Rev. 4: 167-176.Search in Google Scholar

Ptak M., 2013, Zmiany powierzchni i batymetrii wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego (Changes in the area and bathymetry of selected lakes of the Pomeranian Lake District), Pr. Geogr. IGiGP UJ 133: 61-76 (in Polish, English summary). Ptak M., Choiński A., Strzelczak A., Targosz A., 2013, Disappearance of Lake Jelenino since the end of the 18th century as an effect of anthropogenic transformations of the natural environment, Pol. J. Environ. Stud. 22(1): 191-196.Search in Google Scholar

[WMS] Web Map Service: Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) z 2010 r. (Web Map Service: Computer Map of Hydrographic Division of Poland (MPHP) 2010).Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo