1. bookVolumen 61 (2015): Edición 3 (September 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2449-8343
Primera edición
04 Apr 2014
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Variability of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.) wild growing populations occurring in eastern Poland

Publicado en línea: 23 Sep 2015
Volumen & Edición: Volumen 61 (2015) - Edición 3 (September 2015)
Páginas: 23 - 36
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2449-8343
Primera edición
04 Apr 2014
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Gawłowska J, Sulma T, Wierzchowska-Renke K. Turówka wonna (Hierochloë odorata) i turówka leśna (Hierochloë australis) – zasoby i zagrożenia. Chrońmy Przyr Ojcz 1989; 5,6:60-69.Search in Google Scholar

2. Zdanowski A. Turówka leśna – Hierochloë australis Roem. et Shult. Ziel Biul Inf 1971; 12:5-6.Search in Google Scholar

3. Nowiński M. Dzieje upraw i roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa 1980.Search in Google Scholar

4. Zarzycki K, Szeląg Z, Mirek Z, Wojewoda W. Red list of the vascular plants in Poland: Instytut Botaniki im. W. Szafera. PAN, Kraków 2006.Search in Google Scholar

5. Angielczyk M. Obrzędy i tradycje zielarskie regionu nadbużańskiego. Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu, Drohiczyn 2010.Search in Google Scholar

6. Podyma W, Bączek K, Angielczyk M, Przybył JL, Węglarz Z. The influence of shading on the yield and quality of southern sweet-grass (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.) raw material. Herba Pol 2010; 56(4):9-15.Search in Google Scholar

7. Lake BG, Evans JG, Chapnis F, Walters DG, Price RJ. Studies on the disposition, metabolism and hepatotoxicity of coumarin in the rat and Syrian hamster. Food Chem Toxicol 2002; 40(809-823):423-447.10.1016/S0278-6915(02)00036-4Search in Google Scholar

8. Malinowska M, Bielawska K. Metabolizm i właściwości antyoksydacyjne kumaryn. Bromat Chem Toksykol 2013; 46(3):393-403.Search in Google Scholar

9. Venugopala KN, Rashmi V, Odhav B. Review on natural coumarin lead compounds for their pharmacological activity. BioMed Res Internat 2013; ID 963248:1-14.10.1155/2013/963248362234723586066Search in Google Scholar

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409).Search in Google Scholar

11. Wysocki C, Sikorski P. Fitosocjologia Stosowana. Wyd. SGGW. Warszawa 2002.Search in Google Scholar

12. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

13. Wierzchowska-Renke K, Stecka L. Oznaczanie zawartości kumaryn w żubrówce leśnej Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult. Normae Herb 1976; 8-16.Search in Google Scholar

14. Farmakopea Polska VIII. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Warszawa 2008.Search in Google Scholar

15. Joy PP, Thomas J, Mathew S, Skaria BP. Medicinal Plants. Kerala Agricultural University, Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Kerala, India 1998.Search in Google Scholar

16. Lange D. Status and trends of medicinal and aromatic plants trade in Europe: an overview. First International Symposium on the Conservation of Medicinal Plants Trade in Europe. Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom, 22-23 June 1998:21-22.Search in Google Scholar

17. Canter PH, Thomas H, Ernst E. Bringing medicinal plants into cultivation: opportunities and challenges for biotechnology. Trends Biotechn 2005; DOI:10.1016/j.tibtech.2005.02.002.10.1016/j.tibtech.2005.02.00215780709Search in Google Scholar

18. Ryser P, Eek L. Consequences of phenotypic plasticity vs. intraspecific differences in leaf and root traits for aquisitation of aboveground and belowground resources. Am J Bot 2000; 87:402-411.10.2307/2656636Search in Google Scholar

19. Bourgaud F, Hehn A, Larbat R, Doerper S, Gontier E, Kellner S et. al. Biosynthesis of coumarins in plants: a major pathway still to be unraveled for cytochrome P450 enzymes. Phytochem Rev 2006; 5:293-308.10.1007/s11101-006-9040-2Search in Google Scholar

20. Smyth T, Ramachandran VN, Smyth WF. A study of the antimicrobial activity of selected naturally occurring and synthetic coumarins. Int J Antimicrob Agents 2009; 33:421-426.10.1016/j.ijantimicag.2008.10.02219155158Search in Google Scholar

21. De Castro EM, Pinto JEBP, Bertolucci SKV, Malta MR, Cardoso MG, Silva FAM. Coumarin content in young Mikania glomerata plants (Guaco) under different radiation levels and photoperiod. Acta Farm Bonaerense 2006; 25(3):387-392.Search in Google Scholar

22. Bertolucci SKV, Pereira ABD, Pinto JEBP, Oliveira AB, Braga FC. Seasonal variation on the contents of coumarin and kaurane-type diterpens in Mikania laevigata and M. glomerata leaves under different shade levels. Chem Biodivers 2013; 10:288-295.10.1002/cbdv.20120016623418176Search in Google Scholar

23. Węglarz Z, Geszprych A, Angielczyk M, Pawełczak A. Wstępne badania nad plonowaniem i wewnątrzgatunkową zmiennością chemiczną turówki leśnej (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. et Schult.). Zesz Prob Post Nauk Roln 2004; 497:621-626.Search in Google Scholar

24. Bączek K, Angielczyk M, Mosakowska K, Kosakowska O, Węglarz O. Setting of southern sweet-grass plantation with stem cuttings obtained by division of maternal plants. Herba Pol 2014; 4:9-21.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo