1. bookVolumen 18 (2015): Edición 1 (December 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2299-6885
Primera edición
28 Dec 2012
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

The ethical turn in the early writings of Pär Lagerkvist

Publicado en línea: 05 Mar 2016
Volumen & Edición: Volumen 18 (2015) - Edición 1 (December 2015)
Páginas: 49 - 66
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2299-6885
Primera edición
28 Dec 2012
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Chojecki, A. (1986). Wstep. In: P. Lagerkvist, Wybór prozy (p.V-LXXXIV). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich.Search in Google Scholar

Ek, S. (1918). Pär Lagerkvist, en svensk expressionistisk diktare. Litteraturen, p. 355-363.Search in Google Scholar

Karahka, U.-L. (1975). Kring Pär Lagerkvists Ångest och den tyska expressionismen. Tidskrift för litterturvetenskap 1, p. 22-32.Search in Google Scholar

Karahka, U.-L. (1978). Jaget och ismerna: studier i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik t.o.m. 1916. Lund: Caverors.Search in Google Scholar

Karahka, U.-L. (1992). Pär Lagerkvists 10-talspoesi i ett internationellt perspektiv. In: Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991. Pär Lagerkvists-samfundets skriftserie nr 1 (p. 97-124). Växjö: Pär Lagerkvist-samf.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. (1913a). Dostojevski, De förtrampade. Stormklockan 15.02.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. (1913b). Ordkonst och bildkonst. Om modärn skönlitteraturs dekadans - Om den modärna konstens vitalitet. Stockholm: Bröderna Lagerströms förlag.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. (1915). Paul Cézanne. Första maj, p. 10-13.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. (1916a). Om konsten. Några reflektioner. Folkkalendern, p. 71-81.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. (1916b). Ångest. Stockholm: Bonnier.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. (1991). Brev. Urval av I. Schöier. Bonniers: Falun.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. Kungliga biblioteket i Stockholm. L 120:79:2.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. Kungliga biblioteket i Stockholm. Lagerkvist 1978/82.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. Kungliga biblioteket i Stockholm. L 120:49:1.Search in Google Scholar

Lagerkvist, P. Kungliga biblioteket i Stockholm. L 120:70.Search in Google Scholar

Larsson, B. (1964). Den röda tiden och den rena konsten. Pär Lagerkvists litterära utveckling fram till Ordkonst och bildkonst. Samlaren, p. 19-39.Search in Google Scholar

Linnér, S. (1954). Livsförsoning och idyll : en studie i rikssvensk litteratur 1915-1925. Uppsala: Uppsala Universitet.Search in Google Scholar

Löwendahl, G. (1975). „Det yttersta ödet”. Kring några Lagerkvistmanuskript i Lund. In: R. Arvidsson et al. (eds.). Diktaren och hans formvärld (p. 119-131). Malmö: Allhem.Search in Google Scholar

Ortega y Gasset, J. (1996). Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Warszawa: MUZA S.A.Search in Google Scholar

Sokel, W. (1964). The Writer in Extremis. Stanford: Stanford U.P.Search in Google Scholar

Vattimo, G. (2006). Koniec nowoczesnosci. Kraków: Universitas.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo