1. bookVolumen 16 (2014): Edición 1 (December 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2299-6885
Primera edición
28 Dec 2012
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

A Comparison of Selected Aspects of Finnish and Polish Public Libraries

Publicado en línea: 04 Mar 2015
Volumen & Edición: Volumen 16 (2014) - Edición 1 (December 2014)
Páginas: 115 - 131
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2299-6885
Primera edición
28 Dec 2012
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Ambasada Finlandii [The Finnish Embassy] [online], Warsaw, updated: 26.11.2008, [date of access: 14.11.2013], available at: <http://www.finland.pl/public/default.aspx ?nodeid=40930&contentlan=22&culture=pl-PL>.Search in Google Scholar

Antczak, Mariola. 2014. Biblioteki publiczne Finlandii i Polski na przykładzie bibliotek w Oulu i Gdansku [Public libraries of Finland and Poland, as exemplified by the libraries in Oulu and Gdansk] [In:] Wojciechowska Maja (ed.) Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki [The sphere of culture, the sphere of science: a contemporary image of a library] Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, pp. 123-151.Search in Google Scholar

Bibliotekarz [The Librarian] [online], [date of access: 05.02.2015], available at: <http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=12>.Search in Google Scholar

Biblioteki Publiczne w liczbach 2010 [Public libraries in numbers 2010]. 2012. [online], Warsaw, [date of access: 28.01.2014], available at: <http://www.bn.org.pl/ download/document/1368453674.pdf>.Search in Google Scholar

BIP [online], [date of access: 28.01.2014], available at: <http://www.bip.gov.pl/ articles/view/51>.Search in Google Scholar

Borowski, Hubert. 2011. Wizerunek i u_ytkowanie bibliotek publicznych. Raport z badan [The image and use of public libraries. A research report] [online], Warsaw, [date of access: 28.01.2014], available at: <http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/ DOKUMENTY/RAPORTY/05_wizerunek_i_uzytkowanie_bibliotek_publicznychraport_ PRB.pdf>.Search in Google Scholar

EBiB [online], [date of access: 28.01.2014], available at: <http://www.ebib.pl/>.Search in Google Scholar

Finnish Public Library Policy 2015. 2009. Helsinki, Ministry of Education - Cultural Division, Department for Cultural, Sport and Youth Policy, ISSN 1458-8110.Search in Google Scholar

Finnish Public Library Statistic: terms. 2010 [online], [date of access: 30.05.2013], available at: <http://tilastot.kirjastot.fi/Page/aebe3807-ac89-43e2-bc9c-eab4fa715b34.aspx>.Search in Google Scholar

Frankiewicz, Elżbieta. 2009. Biblioteki finskie - warto nasladowac [Finnish libraries - an example worth following], Poradnik Bibliotekarza [The Librarian’s Guide], No. 3, pp. 19-20.Search in Google Scholar

Gill, Philip (ed.). 2002. Działalnosc bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA-UNESCO [The Public Library Service: the IFLA-UNESCO Guidelines for Development], Warsaw: Wydaw. SBP, ISBN 83-87629-86-3.Search in Google Scholar

Helsinki City Library [online], updated on: 08.02.2012, [date of access: 30.05.2013], available at: <http://www.lib.hel.fi/en-GB/englanti/>.Search in Google Scholar

Library Decree [In:] Libraries.fi Finnish Library Services [online], [date of access: 28.01.2014], available at: <http://www.libraries.fi/en-GB/library-branch/basic-information-aboutfinnish- libraries/library-decree/> Library Policy. 2011 [online], Finland, Ministry of Education and Culture, [date of access: 30.12.2013], available at: <http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/linjaukset_ja_hankkeet/?lang=en> Manifest Bibliotek Publicznych UNESCO [UNESCO Public Library Manifesto]. 1994 [online], [date of access: 18.11.2013], available at: <http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm>.Search in Google Scholar

Ministry of Education and Culture [online], [date of access: 18.12.2013], available at: <http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/?lang=en>.Search in Google Scholar

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020 [The National Program of Readership Development 2014-2020]. 2014 [online] [In:] Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [Ministry of Culture and National Heritage], [date of access: 02.02.2014], available at: <http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/narodowy-program-rozwojuczytelnictwa-2014-ndash-2020-4356.php>.Search in Google Scholar

Pakt dla Kultury [Pact for Culture]. 2011 [online], zawarty pomiedzy Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowana przez Prezesa Rady Ministrów oraz strona społeczna reprezentowana przez ruch Obywatele Kultury [date of access: 05.02.2015], available at: <http://obywatelekultury.pl/wp-content/uploads/2011/04/PAKT-DLAKULTURY- po-konsultacjach-1.pdf>.Search in Google Scholar

Poradnik Bibliotekarza [The Librarian’s Guide] [online], [date of access: 31.12.2013], available at: <http://poradnikbibliotekarza.pl/new/index.php/o-nas>.Search in Google Scholar

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce [Programme of Library Development in Poland] [online], [date of access: 31.12.2013], available at: <http://www.biblioteki.org/>.Search in Google Scholar

Quality Recommendation for Public Libraries. 2010. [online], Finland: Ministry of Education and Culture, [date of access: 18.12.2013], available at: <http://www.minedu.fi/ export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM35.pdf?lang=en>.Search in Google Scholar

SBP Ogólnopolski Portal Bibliotekarski [Polish Librarians’ Association Portal] [online], [date of access: 05.01.2014], available at: <http://www.sbp.pl/ wydawnictwa/czasopisma_sbp>.Search in Google Scholar

Scandinavian Library Quarterly [online], [date of access: 05.12.2013], available at: < http://slq.nu/?page_id=539>.Search in Google Scholar

Serola, Sami & Pertti Vakkari. 2011. The role of public libraries in citizens' activities. A survey on the benefits of public libraries in everyday life [online], Finland, Ministry of Education and Culture, published on: 05.12.2011, [date of access: 05.12.2013], available at: <http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Yleinen_kirjasto _kuntalaisten_toimissa.html?lang=en>.Search in Google Scholar

Statistics on Public Libraries, 2010 [online], Finland, [date of access: 05.12.2013], available at: <http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=en>.Search in Google Scholar

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, [Strategy for the Development of Social Capital 2020]. 2013 [online], Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. poz. 378, , Monitor Polski. Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej, Załacznik do uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjecia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”, [date of access: 05.02.2015], available at: <378)http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internet owej.pdf> Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach [The Act on libraries of 27th June 1997]. 1997 [online], Dz. U. [Journal of Laws] of 2012: item 642, item 908, of 2013: item 829, [date of access: 18.01.2014], available at: <https://www.google.pl/ search?q=ustawa+ o+bibliotekach&rlz=1C1PRFE_enPL526PL526&oq=ustawa+o+bibliotekach&aqs=chrom e.0.69i59j0l5.4322j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8>.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej [The Act on access to public information of 6th September 2001]. 2001 [online], Dz.U. [Journal of Laws] No. 112, item 1198, [date of access: 18.01.2014], available at: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198>.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostepie do informacji publicznej [The act on amending the act on access to public information of 8th November 2013]. 2013 [online], Dz.U. [Journal of Laws], item 1474, [date of access: 18.01.2014], available at: <http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet;jsessionid=A8AF111762BA6B65 58F03D465AF5 0BF5?id=WDU20011121198&type=12&isNew=true>.Search in Google Scholar

Ustawy i rozporzadzenia biblioteczne [Library laws and regulations] [online] [In:] EBiB, [date of access: 31.01.2014], available at: <http://www.ebib.pl/?page_id=642>.Search in Google Scholar

Wasilewski, Juliusz. 2014. Narodowy Skandal Rozwoju Czytelnictwa? [A national scandal of readership development?], Biblioteka w Szkole [Library at school] No. 1, p. 4.Search in Google Scholar

Wigell-Ryynänen, Barbro. 2012. Developing Services for New generations of Users - Public Library Policy in Finland [online], updated: 29 June 2012, [date of access: 28.01.2014], available at: <http://conference.ifla.org/past/2012/140-ryynanen-en.pdf>.Search in Google Scholar

Zestaw wskazników funkcjonalnosci dla bibliotek publicznych w Polsce [A set of functionality indexes for public libraries in Poland]. 2010 [In:] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: repozytorium dokumentów [Polish Librarians’ Association: repository of documents] [online], [date of access: 28.01.2014], available at: <http://www.sbp.pl/repository/dokumenty/SBP/realizacja_strategii/wykaz_wskaznikow_p ubliczne_portal_SBP_01_2012.pdf>.Search in Google Scholar

Zybert, El_bieta Barbara. 2012. Finskie sukcesy i biblioteki publiczne [Finnish successes and public libraries], Przeglad Biblioteczny [The Library Review] No. 4, pp. 493-506.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo