1. bookVolumen 27 (2014): Edición 3 (September 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
Primera edición
30 May 2014
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Structure of non-reimbursed and reimbursed therapeutic procedures provided at a general dental care office

Publicado en línea: 03 Mar 2015
Volumen & Edición: Volumen 27 (2014) - Edición 3 (September 2014)
Páginas: 151 - 154
Recibido: 03 Sep 2014
Aceptado: 15 Oct 2014
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
Primera edición
30 May 2014
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Kałużna A.: Poziom świadomości w zakresie zdrowia jamy ustnej poradni stomatologicznej w Koninie. Mag. Stomatol., 5, 72, 2003.Search in Google Scholar

2. Kopacz S., Kopacz M.: Usługi stomatologiczne z perspektywy pacjenta. Ouintesence Tech. Dent., 12, 254, 2004.Search in Google Scholar

3. Lempe B., Woźniak Z., Żurowski M.: Pacjenci gabinetów prywatnych o reformie i usługach gwarantowanych w opiece stomatologicznej. Stom. Współcz., 9, 47, 2002.Search in Google Scholar

4. Leśniewski G., Bocianowski J.: Analiza wpływu sposobu finansowania usług na rodzaj wykonywanych zabiegów. Mag. Stomatol., 9, 133, 2006.Search in Google Scholar

5. Nowakowska-Socha J.: Stomatologiczne leczenie estetyczne w obecnych warunkach socjoekonomicznych oraz jego wpływ na higienę i samoocenę u leczonych pacjentów na podstawie badań ankietowych i klinicznych. Annales Academiae Medicae Stetinensis - Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 53,100, 2007.Search in Google Scholar

6. Pawka B., Wdowiak L., Lis J. et al.: Zadowolenie pacjentów z usług stomatologicznych. Zdr. Publ., 114, 184, 2004.Search in Google Scholar

7. Pytko-Polończyk J., Loster B.W.: Lecznicze potrzeby stomatologiczne pacjentów zgłaszających się do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w roku 2008. Implantoprotetyka, 10, 48, 2009.Search in Google Scholar

8. Suchecka J., Laskowska I.: Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji system ochrony zdrowia w Polsce. Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 5(2/2008). www.rzu.gov.plSearch in Google Scholar

9. Wroński K.: Świadomość pacjenta o wymogu jakości świadczonych usług stomatologicznych. Stom. Współ., 18, 12, 2011.Search in Google Scholar

10. Wroński K., Bocian R., Depta A.: Opinia pacjentów o celowości badania ich satysfakcji z usług stomatologicznych. Stom. Współ., 17, 10, 2010.Search in Google Scholar

11. Wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych w ramach programu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” w 2008 i 2009 roku. www2.mz.gov.pl/wwwf iles/ma_struktura/docs/wyniki_ moni_25012011.pdfSearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD