1. bookVolumen 34 (2018): Edición 1 (June 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2391-4491
Primera edición
20 Dec 2019
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Legislative History as an Interpretative Tool in Uni- and Multinlingual Legal Systems (Based on the Example of Poland and the UE)

Publicado en línea: 04 Jul 2020
Volumen & Edición: Volumen 34 (2018) - Edición 1 (June 2018)
Páginas: 7 - 32
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2391-4491
Primera edición
20 Dec 2019
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Andrzejewska-Czernek, Izabela. 2013. Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Bielska-Brodziak, Agnieszka.2017. Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni. Warszawa: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Bielska-Brodziak, Agnieszka. 2006. Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych. Językowa granica wykładni, Radca Prawny 2006, vol. 2: 78–87.Search in Google Scholar

Bielska-Brodziak, Agnieszka. 2012. Materiały legislacyjne w dyskursie interpretacyjnym z perspektywy brytyjskiej, amerykańskiej, francuskiej, szwedzkiej i polskiej. In Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? ed. O. Nawrot, S.Sykuna, J. Zajadło, 144–154. Warszawa: C. H. Beck.Search in Google Scholar

Bielska-Brodziak, Agnieszka. 2017. Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni, Warszawa: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Breyer, Stephen.1992. On the uses of legislative history in interpreting statutes. Southern California Law Review 65: 845–874.Search in Google Scholar

Brudney James J. 2011. Confirmatory Legislative History. Brooklyn Law Review 76: 90–914.10.2139/ssrn.1739895Search in Google Scholar

Doczekalska, Agnieszka 2006. Interpretacja wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej. Europejski Przegląd Sądowy 5: 14–21.Search in Google Scholar

Doczekalska, Agnieszka. 2009b. Drafting or Translation. Production of Multilingual Legal Texts. In Translation Issues in Language and Law. Ed. F. Olsen,R. Lorz,D. Stein, 116–135 Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan Ltd.10.1057/9780230233744_8Search in Google Scholar

Doczekalska, Agnieszka.2009a. Drafting and interpretation of EU law – paradoxes of legal multilingualism. In Formal linguistics and law. ed. G. Grewendorf, M. Rathert, 339–370. Berlin, New Jork. Mouton de Gruyter.Search in Google Scholar

Edincott, Timothy A. O. 2011. The Value of Vagueness. In Philosophical Foundations of Language in Law, ed. A. Marmor, S. Soames. Oxford: Oxford University Press, 14 – 30.Search in Google Scholar

Eskridge Jr, William N., Philipp P. Frickey, Elisabeth Garrett.2006. Legislation and Statutory Interpretation. New York: Foundation Press.Search in Google Scholar

Gizbert-Studnicki, Tomasz. 1978. Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Gluck, Abbe R. and Lisa Schultz Bressman. 2013. Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons, Part I. Stanford Law Review 65: 901–1025.Search in Google Scholar

Gluck, Abbe R. and Lisa Schultz Bressman. 2013. Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons, Part II. Stanford Law Review 66: 725–801.Search in Google Scholar

Grabowski, Andrzej. 1997. Pragmatyczna charakterystyka odróżnienia problemu interpretacji i problemu klasyfikacji w koncepcji N. MacCormicka. In Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa. XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa (Łódź, 8-10 listopada 1996 r.), ed. M. Zirk-Sadowski, 85–89. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

Greenawalt, Kent. 2001. Vagueness and Judicial Responses to Legal Indeterminacy. Legal Theory 7: 433-445.10.1017/S1352325201704077Search in Google Scholar

Jellum, Linda D. 2008. Mastering Statutory Interpretation. Durham: Carolina Academic Press.Search in Google Scholar

Jónsson, Ólafur Páll. 2009. Vagueness. Interpretation and the Law. Legal Theory 15: 193–214.10.1017/S1352325209990012Search in Google Scholar

Lenaerts, Koen and José A. Gutiérrez-Fons. 2013. To say what the law of the EU is: methods of interpretation and the European Court of Justice. EUI Working Papers AEL 9: 2–48.Search in Google Scholar

Łętowska, Ewa. 2011. Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych, Państwo i Prawo 7-8: 17–29.Search in Google Scholar

MacCormick, Neil. 1978. Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Mammen, Christian E. 2002. Using Legislative History in American Statutory Interpretation, Hague-London-New York: Kluwer Law International.Search in Google Scholar

Miettinen, Samuli and Merita Kettunen. 2005. Travaux to the Treaties: Treasures or trivia?, 2005, conference paper published online at https://eustudies.org/conference/papers/11?criteria=author&page=7 (accessed 31.08.2017).Search in Google Scholar

Nourse, Victoria F. 2014. Elementary Statutory Interpretation: Rethinking Legislative Intent and History. Boston College Law Review 55: 1613–1658.Search in Google Scholar

Popkin jr., William D. 2007. A Dictionary of Statutory Interpretation. Durham: Carolina Academic Press.Search in Google Scholar

Reich, Norbert, Christopher Goddard and Ksenija Vasiljeva. 2004. Understanding EU Law: Objectives, Principles and Methods of Community Law. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Schønberg, Soren and Karin Frick. 2003. Finishing, Refining, Polishing: On the Use of travaux preparatoires as an Aid to the Interpretation of Community Legislation. European Law Review 28: 149–169.Search in Google Scholar

Schultz Bressman, Lisa. 2014. Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons..., Part II, Stanford Law Review 66: 725–801.Search in Google Scholar

Solan, Lawrence M. 2005. Private Language, Public Laws: The Central Role of Legislative Intent in Statutory Interpretation. Georgetown Law Journal 93: 427–486.Search in Google Scholar

Spyra, Tomasz 2006. Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni. Warszawa: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Tobor, Zygmunt. 2013. W poszukiwaniu intencji prawodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

Tobor, Zygmunt. 2010. Iluzja wykładni językowej. In Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, ed. P. J. Lewkowicz, J.Stankiewicz. Białystok: Temida 2: 194–201.Search in Google Scholar

Übelacker, Michael. 1993. Die genetische Auslegung in der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. PhD Diss: Kiel. Christian-Albrechts-Universität.Search in Google Scholar

Zeppos, Nicholas S. 1990. Legislative History and the Interpretation of Statutes: Toward a Fact-Finding Model of Statutory Interpretation. Virginia Law Review 76: 1295–1374.10.2307/1073238Search in Google Scholar

Zirk-Sadowski, Marek. 2012. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wykładnię sądów administracyjnych. In System prawa administracyjnego, ed. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel. vol.4. 412–431. Warszawa: C.H. Beck.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo