1. bookVolumen 11 (2011): Heft 2 (June 2011)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Erstveröffentlichung
17 Mar 2011
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Bathymetric measurements of Morskie Oko Lake

Online veröffentlicht: 07 Feb 2012
Volumen & Heft: Volumen 11 (2011) - Heft 2 (June 2011)
Seitenbereich: 89 - 93
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Erstveröffentlichung
17 Mar 2011
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Borowiak D., 2000, Uzupełniające pomiary batymetryczne jezior tatrzańskich (Supplementary bathymetric measurements of the Tatra lakes) [in:] Czochański T., Borowiak D. (eds.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich (From the geographical investigations in the Polish Tatra Mountains), Wyd. UG, Gdańsk: 81-96 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Choiński A., 2000, Najgłębsze jeziora Tatr polskich w świetle najnowszych pomiarów głębokościowych (The deepest lakes of the Polish Tatra Mountains in light of recent bathymetric measurements), Czas. Geogr. 71(1): 99-103 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Dziewulski E., 1879, Rybie jezioro w Tatrach polskich (Lake Rybie Jezioro in the Polish Tatra Mountains), Pam. Tow. Tatrz. 4: 114-123 (in Polish).Search in Google Scholar

Kurzyca I., Choiński A., Kaniecki A., Siepak J., 2009, Water ecosystems affected by human impact within the protected area of the Tatra National Park (Poland), Oceanol. Hydrobiol. Stud. 38(3): 77-86.10.2478/v10009-009-0034-4Search in Google Scholar

Lencewicz S., 1925, Badania jeziorne w Polsce (Investigations of lakes in Poland), Prz. Geogr. 4: 1-70 (in Polish, French summary).Search in Google Scholar

Sawicki L., 1929, Atlas jezior tatrzańskich (Atlas of lakes of the Tatra Mountains), Pr. Kom. Geogr. PAU 2, Kraków.Search in Google Scholar

Staszic S., 1815, O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski (Carpathian and other Polish mountains' and plains' geology), Reprint (1955), Wyd. Geol., Warszawa, p. 390.Search in Google Scholar

Śliwerski K., 1935, Pomiar batymetryczny jezior w Tatrach (Bathymetric measurements of lakes in the Tatra Mountains), Wiad. Służby Geogr. 9(3-4): 295-310 (in Polish, French summary).Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD