1. bookVolumen 38 (2020): Heft 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Women’s Employment Support Activities By Labor Offices Under the “AZ” Program in Years 1947-1950

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 38 (2020) - Heft 1 (December 2020)
Seitenbereich: 202 - 218
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

AAN, KC PPR, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej, sygn. 295/XVI-2. Search in Google Scholar

AAN, KC PZPR, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 237/XV-31. Search in Google Scholar

AAN, MPiOS, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w latach 1945-1960 [1961-1966], sygn. 560, 561, 576. Search in Google Scholar

APK, PWRNK, Archiwum Państwowe w Kielcach, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w latach [1934] 1950-1973, sygn. 17, 38. Search in Google Scholar

Dz.U. 1945 nr 30 poz. 182, Dekret z 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia. Search in Google Scholar

Dz.U. 1945 nr 41 poz. 231, Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 24 września 1945 r. o pośrednictwie pracy i pośrednictwie przy zawieraniu umów o naukę zawodu. Search in Google Scholar

Dz.U. 1946 nr 22 poz. 144, Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 29 kwietnia 1946 r. o organizacji urzędów zatrudnienia. Search in Google Scholar

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 24, Dekret z 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy. Search in Google Scholar

Dz.U. 1949 nr 60 poz. 471, Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 22 listopada 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia. Search in Google Scholar

Czym jest powołanie?, https://www.infor.pl/prawo/praca/umowa-o-prace/286246,Czym-jest-powolanie.html, accessed 30.09.2020. Search in Google Scholar

Fidelis M. (2010), Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Wydawnictwo W.A.B., Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa. Search in Google Scholar

Grata P. (2018), Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. Search in Google Scholar

Jarosz D. (2000a), Kobiety a praca zawodowa w Polsce w latach 1944-1956 (główne problemy w świetle nowych badań źródłowych), [in:] Żarnowska A., Szwarc A. (eds.), Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 217-241. Search in Google Scholar

Jarosz D. (2000b), Polacy a stalinizm 1948-1956, IH PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Kursy dla bezrobotnych kobiet, (1948), Repatriant. Ilustrowany Tygodnik Informacyjny, 4(38), 9. Search in Google Scholar

Jarska N. (2015), Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa. Search in Google Scholar

Klich-Kluczewska B. (2011), Kobiety w powojennej Polsce. Paradoksy komunistycznej rzeczywistości, [in:] Czocher A. (ed.), Wojna to męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krakowie w dwunastu osłonach, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków. Search in Google Scholar

Kurzynowski A. (1979), Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej, Książka iWiedza, Warszawa. Search in Google Scholar

Romański S. (1948), Pośrednictwo pracy w Polsce, Praca i Opieka Społeczna, 20(1), 18-22. Search in Google Scholar

Słabińska E. (2019), Ewolucja działań publicznych służb zatrudnienia w latach 1918-1939 i 1944-1949. Zarys problematyki, Optimum Economic Studies, 2(96), 95-109.10.15290/oes.2019.02.96.07 Search in Google Scholar

Szkolenie kobiet, (1948), Repatriant. Ilustrowany Tygodnik Informacyjny, 4(33), 3. Search in Google Scholar

Taleyko W. (1946), Urzędy zatrudnienia i ich działalność, Praca i Opieka Społeczna, 20(1), 27-28. Search in Google Scholar

Zaremba M. (2012), Wielka trwoga polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Wydawnictwo Znak: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Kraków. Search in Google Scholar

Żarnowska A. (1992), Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.), [in:] Żarnowska A., Szwarc A. (eds.), Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów, II(2), Wydawnictwo DiG, Warszawa, 161-175. Search in Google Scholar

Żarnowska A. (2000), Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przestrzeni XIX i XX wieku, [in:] Żarnowska A., Szwarc A. (eds.), Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 29–52. Search in Google Scholar

Żarnowski J. (2000), Praca zawodowa kobiet w Polsce międzywojennej, [in:] Żarnowska A., Szwarc A. (eds.), Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 119-140. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo