1. bookVolumen 38 (2020): Heft 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Entrepreneurs and Entrepreneurship in the Exposé of the Prime Ministers: From Tadeusz Mazowiecki to Mateusz Morawiecki

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 38 (2020) - Heft 1 (December 2020)
Seitenbereich: 130 - 162
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Acemoglu D., Robinson J.A. (2014), Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Wydawnictwo Zysk, Warszawa. Search in Google Scholar

Balcerowicz L. (2008), Instytucje głupcze!, Gazeta Wyborcza, 99(5709), 33-34. Search in Google Scholar

Bielecki J.K. (1991), Exposé Prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego, [in:] Sprawozdania Stenograficzne z 48 posiedzenia Sejmu RP w dniach 4 i 5 stycznia 1991 r., Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Kadencja X, Warszawa. Search in Google Scholar

Fukuyama F. (1989), The End of History?, The National Interest, 16, 3–18.10.1080/07366988909450540 Search in Google Scholar

Exposé Prezesów Rady Ministrów 1989-2019, (2020), Marszałek-Kawa J., Siemiątkowski P. (eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Search in Google Scholar

Kurczewski J. (2006), Rzecz solidarna i jej wrogowie, Tygodnik Powszechny, 5, 3-5. Search in Google Scholar

Morawski W. (1998), Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka, Polityka, Wy dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Oleksy J. (1995), Exposé Prezesa Rady Ministrów, Przegląd Rządowy, 3-4, 45-46. Search in Google Scholar

Rocznik statystyczny, (1991), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Schwab K. (2018), Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa. Search in Google Scholar

Mateja A. (2004), Szkodliwy klimat. Z Henryką Bochniarz prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych rozmawia Anna Mateja, Tygodnik Powszechny, 49, 6. Search in Google Scholar

Wilczyński W. (2001), Wstydliwa choroba, Wprost, 13, s. 35. Search in Google Scholar

Belka M. (2004), Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, IV kadencja, 75 posiedzenie, 4 dzień (14.05.2004), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/51bd2f28799939f7c125747800463cdb?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Buzek J. (1997), Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów program działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, III kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (10.11.1997), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/a50f5bf4c1a99521c1257490004b6c29?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Cimoszewicz W. (1996), Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, II kadencja, 73 posiedzenie, 1 dzień, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/acf6f103d150e9ebc12574ef0039e0db?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Kaczyński J. (2006), Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, V kadencja, 22 posiedzenie, 2 dzień, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/7105daf5973e96b5c125745f00379391/9691935764d5b043c125746500448af1?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Kopacz E. (2014), Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, LXXII posiedzenie, 1 dzień (1.10.2014), http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/D4E8C869CD930B1DC1257D64007A0F97/%24File/76_ksiazka_bis.pdf, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Marcinkiewicz K. (2005), Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, V kadencja, 2 posiedzenie, 2 dzień (10.11.2005), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/7105daf5973e96b5c125745f00379391/078c9da5cb858bb5c125746400474a0f?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Mazowiecki T. (1989a), Tadeusz Mazowiecki, Wstępne exposé Prezesa Rady Ministrów, http://publica.pl/teksty/chce-byc-premierem-rzadu-wszystkich-polakow-50729.html, accessed 1.06.2016. Search in Google Scholar

Mazowiecki T. (1989b), Drugie exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego w Parlamencie, http://orka2.sejm.gov.pl/StenogramyX.nsf/0/259278CD28DE3BBDC1257D20002CC6FD/$file/006_000006771.pdf, accessed: 17.12.2020. Search in Google Scholar

Miller L. (2001), Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, IV kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (25.10.2001), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/953ba2023e92718dc12574710030b82d?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Morawiecki M. (2017), Exposé premiera Mateusza Morawieckiego – stenogram, https://www.premier.gov.pl/expose-premiera-mateusza-morawieckiego-stenogram.html, accessed 10.08.2020. Search in Google Scholar

Morawiecki M. (2019), Stenogram exposé Mateusza Morawieckiego 2019, https://www.gov.pl/web/premier/stenogram-expos-mateusza-morawieckiego-2019, accessed 16.08.2020. Search in Google Scholar

Olszewski J. (1991), EOświadczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie proponowanego składu i programu prac rządu, I kadencja, 3 posiedzenie, 1 dzień (21.12.1991) http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/23559e9ea6c0d69ac1257505004555f4?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Pawlak W. (1993), Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, II kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (8.11.1993), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/cea5d9e566ae02d1c12574e4003f51a8?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Suchocka H. (1992a), Oświadczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie proponowanego składu i programu prac rządu, I kadencja, 20 posiedzenie, 1 dzień (10.07.1992), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/42081e9872e82946c125750c00439ec8?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Suchocka H. (1992b), Programowe zadania i zasady działania rządu. Wystąpienie premier Hanny Suchockiej w Sejmie 9 października 1992 http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/420bcbacb876daeec125750c0045b840?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Szydło B. (2015), Exposé Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, https://www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html, accessed 10.08.2020. Search in Google Scholar

Tusk D. (2007), Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, 6 kadencja, 2 posiedzenie, 1 dzień (23.11.2007), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/7075e4662b58d9b1c125737f0039d549/c2f0913296a12fedc12573ad0041f851?OpenDocument, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Tusk D. (2011), Exposé Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, https://www.premier.gov.pl/realizacja-planow/expose-premiera-donalda-tuska-stenogram.html, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Tusk D. (2012), Drugie exposé premiera Donalda Tuska – stenogram, https://www.premier.gov.pl/realizacja-planow/drugie-expose-premiera-donalda-tuska-stenogram.html, accessed 17.12.2020. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo