1. bookVolume 68 (2020): Issue 4 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Forced settlement of Vlach Roma in Žatec and Louny in the late 1950s

Online veröffentlicht: 05 Jan 2021
Seitenbereich: 340 - 364
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Clark, C., Taylor, B. (2014). Is Nomadism the ‘Problem’? The Social Construction of Gypsies and Travellers as Perpetrators of ‘Anti-Social’ Behaviour in Britain. In: S. Pickard (Ed.), Anti -Social Behaviour in Britain: Victorian and Contemporary Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan (pp. 166–178).Search in Google Scholar

Donert, C. (2017). The Rights of the Roma: The Struggle for Citizenship in Postwar Czechoslovakia. Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Glassheim, E. (2019). Cleansing the Czechoslovak Borderlands: Migration, Environment, and Health in the Former Sudetenland. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.Search in Google Scholar

Guy, W. (1998). Ways of looking at Roma: the case of Czechoslovakia. In: D Tong (Eds.), Gypsies: A Book of Interdisciplinary Readings. Garland (pp. 13–48).Search in Google Scholar

Hajská, M. (2016). „Polokočovníci“. Migrační trajektorie olašských Romů na Prešovsku od poloviny 19. století až do zániku kočování. Romano džaniben, 2016(2), 7–38.Search in Google Scholar

Jurová, A. (2009). Niektoré aspekty súpisu kočujúcich a polokočujúcich osôb v ro -ku 1959. Romano džaniben, ňilaj 2009 (1), 13–36.Search in Google Scholar

Kabachnik, P., Ryder, A. (2010). Nomadism and New Labour: constraining Gypsy and Traveller mobilities in Britain. In: Romani mobilities in Europe: Multidisciplinary perspectives International Conference, 14-15 January 2010, University of Oxford 1 Conference Proceedings (pp. 110–125).Search in Google Scholar

Pavelčíková, N. (1999). Příprava a provádění zákona o násilném usazování Romů na Ostravsku. In: Ostrava 19, sborník k dějinám a současnosti města. Šenov u Ostravy: Tilia (pp. 34–48).Search in Google Scholar

Pavelčíková, N. (2004). Romové v českých zemích 1945–1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.Search in Google Scholar

Pavelčíková, N. (2009). Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv). Romano džaniben, ňilaj 2009(1), 37–66.Search in Google Scholar

Pivoň, R. (2018). K realizácii zákona č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb na území Veľkej Bratislavy. Studia Ethnologica Pragensia, 2018(1), 30–46.Search in Google Scholar

Nečas, C. (1994). Českoslovenští Romové v letech 1938–1945. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Nečas, C. (1999). The Holocaust of Czech Roma. Prague: Prostor.Search in Google Scholar

Nečas, C. (2005). Romové na Moravě a ve Slezsku (1740–1945). Matice moravská. Brno.Search in Google Scholar

Sadílková, H. (2013). Čí jsou to dějiny? Dosavadní přístupy k interpretaci poválečných dějin Romů v ČS(S)R. Romano džaniben, 2013(2), 69–86.Search in Google Scholar

Sadílková, H. (2018). (Ne)chtění spoluobčané. Romové v poválečném Československu. In: J. Pažout, K. Kotrmann: „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných z politických, národnostních náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. Praha, Liberec: Ústav pro studium totalitních re-žimů – Technická univerzita v Liberci (pp. 98–115).Search in Google Scholar

Sadílková, H. (2020a). Holocaust of the Roma and Sinti on the Territory of Czechoslovakia. In: Factsheets on Roma – History. Available at: <http://romafacts.uni-graz.at/view_pdf.php?t=history&s=h_5_6&l=en; accessed at October 25, 2020>Search in Google Scholar

Sadílková, H. (2020b). The Postwar Migration of Romani Families from Slovakia to the Bohemian Lands. A complex legacy of war and genocide in Czechoslovakia. In: E. R. Adler, K. Čapková (Eds.), Jewish and Romani Families in the Holocaust and its Aftermath. Rutgers University Press: New Brunswick, Camden, Newark, New Jersey, London (pp. 190–217).Search in Google Scholar

Slačka, D. (2014). Usazení kočovníků nebo řešení „cikánské otázky“? Kočovníci na Hodonínsku a provádění opatření podle záko -na č. 74/1958 Sb. Bulletin Muzea Romské kultury, 23, 57–70.Search in Google Scholar

Sommer, K. (1996). Pokusy o řešení cikánské (romské) otázky v bývalém ostravském kraji (1954–1958). Časopis slezského zemského muzea, série B, vědy historické, 45(2), 180–192.Search in Google Scholar

Spurný, M. (2011). Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Praha: Antikomplex.Search in Google Scholar

Spurný, M. (2017). Pokus o převýchovu: Romo -vé v objetí stalinské péče o člověka v 50. letech. Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, 2017(3), 3–14.Search in Google Scholar

van Baar, H. (2015). The Perpetual Mobile Machine of Forced Mobility: Europe’s Roma and the Institutionalization of Rootlessness. In: Y. Jansen, J. de Bloois, R. Celikates (Eds.), The Irregularization of Migration in Contemporary Europe: Deportation, Detention, Drowning. London / New York: Rowman & Littlefield (pp. 71–86).Search in Google Scholar

Zahra, T. (2017). “Condemned to Rootlessness and Unable to Budge”: Roma, Migration Panics, and Internment in the Habsburg Empire. American Historical Review, 122(3), 702–726.Search in Google Scholar

Zapletal, T. (2012). Přístup totalitního státu a jeho bezpečnostních složek k Romské menšině v Československu (1945–1989). Sborník Archivu bezpečnostních složek, 10, 13–83.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo