1. bookVolume 67 (2019): Issue 1 (March 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Jewish Swimming and Sports Club Bar Kochba Bratislava – the Most Successful Sports Club of Slovakia in the Interwar Period

Online veröffentlicht: 28 Mar 2019
Seitenbereich: 86 - 99
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bergerová, N. (1992). Na križovatke kultúr. Historie československých Židů. Praha: Mladá fronta.Search in Google Scholar

Bučka, P. (2001). História armádneho športu na Slovensku, Bratislava FTVŠ UK.Search in Google Scholar

Bučka, P. (2012). Športový klub Makkabea Bratislava. Slovenský národopis, 2(60), 175–186.Search in Google Scholar

Bučka, P. (2016). Makabi včeraMakabi dnes. Praha: Magen.Search in Google Scholar

Bureš, P., Plichta, J. (1931). Sport a tělesná kultura v Čsl. republice a cizině. Praha: Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy.Search in Google Scholar

Gerhárd, L. (1932). A Magyar Sport. Budapest: Magyar Sport Pantheonja Kiadóvállalat.Search in Google Scholar

Grexa, J., Novák, M. (1978). Naši olympionici. Bratislava: Šport SNT.Search in Google Scholar

Grexa, J., Souček, Ľ. (2007). Slovensko v znamení piatich kruhov. Bratislava: SOV.Search in Google Scholar

Hofbauer, S. (1940). Naše plavectví. In: Kalina, A. a kol., Čtvrt století českého sportu. Praha: Slávia Praha.Search in Google Scholar

Jarušek, F. (1967). Plávanie. In: J. Perútka, Športy na Slovensku. Šport Bratislava.Search in Google Scholar

Jarušek, F. a kol. (2007). História vodného póla na Slovensku 1919-2005. Bratislava: Artwell Creative, s. r. o., Národné športové centrum a Slovenský zväz vodného póla.Search in Google Scholar

Kalečík, Ľ. (1999). 80 rokov plávania na Slovensku. Telesná výchova a šport, 9(3–4), 58–59.Search in Google Scholar

Kalečík, Ľ. (2013). Činnosť plaveckých klubov národnostných menšín na Slovensku v rokoch 1918–1945. Telesná výchova a šport, 13(2), 30–33.Search in Google Scholar

Löfflerová, K. (2002). Ako život z karát (pripamätúvanie udalostí 20. storočia). SNM – Múzeum židovskej kultúry, Judaica Slovaca, zv. č. 57.Search in Google Scholar

Möhwald, Z. a kol. (1969). Stručný přehled sportovních odvětví v Československu, Díl II., Praha: Olympia.Search in Google Scholar

Nemeček, E. (1973). Plávanie. In: Rozvoj telesnej výchovy a športu na Slovensku v rokoch 1948-1973: Zborník k konferencie k 25. výročiu zjednotenia telesnej výchovy a športu. Bratislava: Šport STV.Search in Google Scholar

Perútka, J., Grexa, J. (1995). Dejiny telesnej kultúry na Slovensku. Bratislava. UK Bratislava.Search in Google Scholar

Weimann, R. (1995). BKB Nachrichten. Wien.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo