1. bookVolume 67 (2019): Issue 1 (March 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Ad fontes (The Codices of Revúca)

Online veröffentlicht: 28 Mar 2019
Seitenbereich: 63 - 85
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Mar 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Dzubáková, M. (1973). Codex revúcky A, B, C. Slovenský národopis, 21(3), 393–412.Search in Google Scholar

Dzubáková, M. (1975). Niekoľko myšlienok o Codexe revúckom B. Slovenský národopis, 23(1), 95–96, 99–100.Search in Google Scholar

Dzubáková, M. (1976). Počiatky teoretického záujmu o ľudovú rozprávku. Slovenský národopis, 24(3), 437–440.Search in Google Scholar

Dzubáková, M. (1980). Porovnanie dvoch dokumentov o rozprávkach (Komentár S. Reussa a list zo 17. decembra 1843). Slovenská literatúra, 27(5), 457–462.Search in Google Scholar

Eliáš, M. (1990). Listy Jána Francisciho 1 (1840–1850). Martin: Matica slovenská.Search in Google Scholar

Francisci, J. (1909). Vlastný životopis. (Odtisk zo „Slovenských pohľadov“), Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Turč. Sv. Martine.Search in Google Scholar

Gallo, J. (1969). Od rozprávok k národnej realite (Reussovci). Literárne postavy Gemera I. Bratislava: Obzor, s. 5–83.Search in Google Scholar

Gašparíková, V. (2001). Porovnávacie komentáre k jednotlivým rozprávkovým textom. Gašparíková, V., Filová, B. (Eds.), Slovenské ľu dové rozprávky. Zv. 2. Bratislava: VEDA, s. 905–1053.Search in Google Scholar

Hanusch, I. J. (1842). Die Wissenschaft des slawischen Mythus im weitesten, den altpreußisch-lithauischen Mythus mit umfassenden Sinne. Lemberg, Stanislaw und Tarnow.Search in Google Scholar

Pácalová, J. (2015). Codexy tisovské (K prameňom slovenských rozprávok). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Ústav slovenskej literatúry SAV.Search in Google Scholar

Polívka, J. (1923). Súpis slovenských rozprávok. Zv. 1. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská.Search in Google Scholar

Reuss, S. (2018). Rozprávky starých Slovákov. Bratislava: Tatran.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo