1. bookVolumen 73 (2021): Heft 1 (December 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2657-3628
Erstveröffentlichung
27 Feb 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Grundtvigian Folk High Schools and Their “grassroots work” of Civil Society Participation

Online veröffentlicht: 30 Dec 2021
Volumen & Heft: Volumen 73 (2021) - Heft 1 (December 2021)
Seitenbereich: 151 - 163
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2657-3628
Erstveröffentlichung
27 Feb 2019
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Byczkowski, M. (2003). Uniwersytet Ludowy – „Szkoła dla Życia”, In: W. Byczkowski, T. Mali-szewski, & E. Przybylska (Eds.), Uniwersytet ludowy – Szkoła dla Życia (pp. 346–364). Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Search in Google Scholar

Byczkowski, W., Maliszewski, T., & Przybylska, E. (Eds.), Uniwersytet ludowy – Szkoła dla Życia. Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Search in Google Scholar

Guiso L., Sapienza P., & Zingales L. (2008). Social capital as good culture. Journal of the European Economic Association, 6(2–3), 295–320.10.1162/JEEA.2008.6.2-3.295 Search in Google Scholar

Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies. Princeton University Press.10.1515/9780691214429 Search in Google Scholar

Jamrożek, W. (2016). Uniwersytety ludowe w II Rzeczypospolitej (zarys problemu). SPI, 19, 193–209. https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2016.2.009/1036910.12775/SPI.2016.2.009 Search in Google Scholar

Jurgiel, A. (2003). Współczesna koncepcja uniwersytetu ludowego jako szkoły dla życia. In: M. Byczkowski, T. Maliszewski, & E. Przybylska (Eds.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia (pp. 343–345). Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Search in Google Scholar

Kulich, J. (2002). Grundtvig’s Educational Ideas in Central and Eastern Europe and the Baltic States. Forlaget Vartov. Search in Google Scholar

Maliszewski, T. (2010). „Z ludźmi – ku ludziom”. Tradycje XX wieku versus przyszłość edukacji dorosłych. In: M. Brodnicki, E. Gorloff, & A. Kołakowski, Wychowanie – opieka – kształcenie. Z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku (pp. 45–61). Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. Search in Google Scholar

Putnam, R.D. (2008). Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Transl. P. Sadura, & S. Szymański. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Search in Google Scholar

Solarz, I. (1928). Wiejskie Uniwersytety Ludowe. Polska Oświata Pozaszkolna, 4–5. Search in Google Scholar

Solarz, I. (1937). Wiejski Uniwersytet Orkanowy. Cel i program. Instytut Oświaty Dorosłych. Search in Google Scholar

Stopińska-Pająk, A. (2010). Uniwersytet ludowy w II Rzeczypospolitej. Społeczno-kulturowa przestrzeń spotkania i dialogu ludzi dorosłych. In: E. Sapia-Drewniak, & J. Janik-Komar (Eds), Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych (pp. 13–22). Uniwersytet Opolski. Search in Google Scholar

Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD