1. bookVolume 131 (2021): Issue 1 (January 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
23 Apr 2014
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Dental care in opinion of senior patients from Lublin

Online veröffentlicht: 30 Sep 2021
Seitenbereich: 41 - 44
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
23 Apr 2014
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Knychalska-Karwan Z. Pacjent geriatryczny w gabinecie stomatologicznym. Mag Stomatol. 2004:14(7-8):11-4. Search in Google Scholar

2. Prognoza ludność na lata 2014-2050. Główny Urząd Statystyczny. 2014. [https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata_2014_-_2050.pdf] Search in Google Scholar

3. Black SA, Rush RD. Cognitive and functional decline in adults aged 75 and older. J Am Geriatr Soc. 2002;50(12):1978-86. Search in Google Scholar

4. Wysokińska-Miszczuk J, Sieczkarek J. Gerostomatologia – uzasadnienia teoretyczne i przy-datność praktyczna w naukach medycznych. Twój Prz Stomatol. 2002;1(2):26-7. Search in Google Scholar

5. Knychalska-Karwan Z. Zagadnienia stomatologii geriatrycznej. Mag Stom. 2000;10(12):10-2. Search in Google Scholar

6. Barczak K, Szmidt M, Buczkowska-Radlińska J. Funkcjonalność narządu żucia a poczucie depresji u pacjentów po 55 roku życia zamieszkałych w środowisku rodzinnym i w domach pomocy społecznej. Psychiatr Pol. 2016;50(5):1027-38. Search in Google Scholar

7. Chen CK, Wu YT, Chang YC. Association between chronic periodontitis and the risk of Alzheimer’s disease: a retrospective, population-based, matched-cohort study. Alzheimers Res Ther. 2017;9(1):1-7. Search in Google Scholar

8. Wojtkowska AA, Wysokiński A. Wpływ zapalenia przyzębia na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Choroby Serca i Naczyń. 2015;12(5):289-94. Search in Google Scholar

9. Barczak K, Buczkowska-Radlińska J, Witek A. Stan zębów i potrzeby lecznicze seniorów z ośrodków pomocy społecznej i domów rodzinnych w województwie zachodniopomorskim. Mag Stomatol. 2012;22(1):114-8. Search in Google Scholar

10. Kaczorowski B, Gawriołek M, Siniawska J. Porównawcza ocena stomatologicznych po-trzeb pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej z Poznania i terenu Wielkopolski. Dent Fo-rum. 2008;36(1):27-33. Search in Google Scholar

11. Bagińska J, Chałas R, Rusyan E, Mielczarek A. Profilaktyka stomatologiczna – zalecenia dla osób starszych, rezydentów domów opieki i ich opiekunów. Stanowisko grupy roboczej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych. Nowa Stomatol. 2020;3:82-92. Search in Google Scholar

12. Preshaw PM, Mohammad AR. Geriatric dentistry education in European dental schools. Eur J Dental Educ. 2005;9(2):73-7. Search in Google Scholar

13. Sytuacja zdrowotna pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczoleczniczych, w zakresie opieki stomatologicznej. Rzecznik Praw Pacjenta; 2021. [https://www.gov.pl/web/rpp/sytuacja-zdrowotna-pacjentow-przebywajacych-w-zakladach-opiekunczo-leczniczych-w-zakresie-opiekistomatologicznej] Search in Google Scholar

14. Wereda W, Jonczyk JA. The role of customer satisfaction in the modern marketing on the example of the market of dental services. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2016;16(65):114-27. Search in Google Scholar

15. Kirenko J, Sienkiewicz E, Szymańska J, Malm A. Socjodemograficzne uwarunkowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez personel pielęgniarski. Lubelski Roczn Pedagog. 2019;37(3):93-106. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo