1. bookVolume 131 (2021): Issue 1 (January 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
23 Apr 2014
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Patient safety in the operating theatre

Online veröffentlicht: 20 Jul 2021
Seitenbereich: 1 - 6
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
23 Apr 2014
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Zaczyk I. Praca źródłem stresu. [http://www.nursing.com.pl/Medinf_Praca_rdem_stresu_292.html] Search in Google Scholar

2. Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD, et al. Anestimation of the global volume of surgery: a model ling strategy based on available data. Lancet. 2008;372:139-44. Search in Google Scholar

3. Lisowska B. Ujawnianie zdarzeń niepożądanych. Puls Medycyny. 2005;22. Search in Google Scholar

4. Piątek A. Błędy i wykroczenia w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych a bezpieczeństwo pacjentów. [http://www.zdrowiepubliczne.pl/artykul/szczegoly/id/1605.] Search in Google Scholar

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2012). Search in Google Scholar

6. Motyka M. Empatia a studia pielęgniarskie. Sztuka leczenia. 2006;XIII(1-2):3338. Search in Google Scholar

7. Gwizdak T. Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu. Probl Pielęg. 2008;16(1,2):181-5. Search in Google Scholar

8. Litke J. Lista bezpieczeństwa chirurgicznego – zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Anestezjol Ratown. 2009;3:254-60. Search in Google Scholar

9. Kryst L. Zdarzenia niepożądane i błędy medyczne w opiece zdrowotnej Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. 2011(11):22-3. Search in Google Scholar

10. Kutaj-Wąsikowska H, Kutryba B. Światowy Sojusz Na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów, Podstawy wprowadzania okołooperacyjnej karty kontrolnej. Adaptacja na podstawie Implementation Manual Surgical Safety Checklist (First Edition) by World Alliance for Patient Safety. WHO CC Krakow At Centrum Monitorowania w Ochronie Zdrowia. Kraków; 2009. Search in Google Scholar

11. Hanson CW. Procedury w intensywnej terapii. Warszawa: Medmedia; 2009. Search in Google Scholar

12. Kutryba B, Kutaj-Wąsikowska H. Programy bezpieczeństwa. [http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m7&ms=603&ml=pl&mi=603&mx=0&mt=&my=602&ma=18078.] Search in Google Scholar

13. Kutryba B, Kutaj-Wąsikowska H. Bezpieczny pacjent, bezpieczny szpital [http://www.mz.gov.pl/wwwmz/slajd?mr=m7&ms=603&ml=pl&mi=603&mx=0&mt=&my=602&ma=018078.] Search in Google Scholar

14. Pokorski J, Pokorska J, Złowodzki M. Błąd medyczny. Uwarunkowania ergonomiczne. Kraków: Polska Akademia Nauk; 2010. Search in Google Scholar

15. Witczak I. Ryzyko występowania „czarnych punktów” w procesach medycznych bloków operacyjnych w Polsce. Public Health Forum. 2017;3(4):256-62. Search in Google Scholar

16. Wróblewska M, Kawecki D. Dezynfekcja skóry i obłożenie pola operacyjnego. Zakażenia. 2008;4:81-6. Search in Google Scholar

17. Definicje zakażeń szpitalnych związanych z opieką zdrowotną (HAI) obowiązujące od 1 stycznia 2016r. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. [http://antybiotyki.edu.pl/definicje-zakaz-en-zwiazanych-z-opieka-zdrowotna-hai-obowiazujace-od-1-stycznia-2016-r/] Search in Google Scholar

18. Montewka M, Skrzek A, Plewik D, et al. Zakażenia miejsca operowanego –charakterystyka czynników ryzyka, endogennych źródeł zakażenia i metody zapobiegania. Post Mikrobiol. 2012;51(3):227–35. Search in Google Scholar

19. Gospodarek E, Szopiński J, Mikucka A. Zakażenie miejsca operowanego –postaci kliniczne, czynniki ryzyka, profilaktyka, etiologia, diagnostyka. Forum Zakażeń. 2013;4(5):275-82. Search in Google Scholar

20. Ksykiewicz-Dorota A. Zarządzanie w pielęgniarstwie. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2005. p. 454. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo