1. bookVolumen 124 (2014): Heft 1 (March 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4829
Erstveröffentlichung
23 Apr 2014
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The evaluation of kindergarten teachers’ preparation to promote oral health among children

Online veröffentlicht: 23 Apr 2014
Volumen & Heft: Volumen 124 (2014) - Heft 1 (March 2014)
Seitenbereich: 33 - 37
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4829
Erstveröffentlichung
23 Apr 2014
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Szymańska J, Szalewski L. Próchnica zębów mlecznych w populacji polskich dzieci w wieku 0,5-6 lat. Zdr Publ. 2011;121(1):86-9.Search in Google Scholar

2. Ministerstwo Zdrowia, 2012. Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat w Polsce.Search in Google Scholar

3. Adamowicz-Klepalska B, Wierzbicka M, Strużycka I. Założenia i cele zdrowia jamy ustnej w kraju na lata 2006-2020. Czas Stomatol. 2005;58(6):457-60.Search in Google Scholar

4. Ministerstwo Zdrowia, 2012. Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat.Search in Google Scholar

5. Górska R, Pietruska M, Dembowska E, et al. Częstość występowania chorób przyzębia u osób w wieku 35-44 lat w populacji dużych aglomeracji miejskich. Dent Med Probl. 2012;49:19-27.Search in Google Scholar

6. Najwyższa Izba Kontroli, 2013. Dostępność i finansowanie opieki zdrowotnej ze środków publicznych.Search in Google Scholar

7. Rada Ministrów, 2007. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015.Search in Google Scholar

8. World Health Organization: The Ottawa Charter for Health Promotion, 1987.Search in Google Scholar

9. Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians; A Working Document; Information. Canada, Ottawa; 1974.Search in Google Scholar

10. Wysocki M, Miller M. Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne. Przegl Epidemiol. 2003;57:505-12.Search in Google Scholar

11. Pawka B, Wdowiak L, Szymańska J. Ocena higieny jamy ustnej u dzieci 12-letnich z Lublina. Zdr Publ. 2007;117(2):171-4.Search in Google Scholar

12. Ramseier C, Leiggener I, Lang NP, et al. Short-term effects of hygiene education for preschool (kindergarten) children: a clinical study. Oral Health Prev Dent. 2007;5(1):19-24.Search in Google Scholar

13. Rong W, Bian JY, Wang WJ, et al. Effectiveness of an oral health education and caries prevention program in kindergartens in China. Community Dent Oral Epidemiol. 2003;31(6):412-6.10.1046/j.1600-0528.2003.00040.xSearch in Google Scholar

14. Bruzda-Zwiech A et al. Wpływ nawyków higienicznych i żywieniowych na stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym. Dent Med Probl. 2005;42;267-72.Search in Google Scholar

15. Daszkowska M, Lubowiedzka B, Szydłowska B, et al. Ocena nawyków higienicznych i żywieniowych dzieci przedszkolnych objętych programem profilaktyki próchnicy. Dent Med Probl. 2003;40;305-8.Search in Google Scholar

16. Makuch A, Reschke K. Playing games in promoting childhood dental health. Patient Educ Couns. 200;43:105-10.10.1016/S0738-3991(00)00142-7Search in Google Scholar

17. Wierzbicka M, Peterson PE, Szatko F, et al. Changing oral health status and oral health behaviour of schoolchildren in Poland. Community Dent Health. 2002;19:243-50.Search in Google Scholar

18. Loupe M, Frazier P. Knowledge and attitudes of schoolteachers toward oral health programs and preventive dentistry. J Am Dent Assoc. 1983;107:229-34.10.14219/jada.archive.1983.02266578264Search in Google Scholar

19. Turska-Szybka A, Olczak-Kowalczyk D. Zastosowanie środków profilaktycznych z wysokim stężeniem fluoru u dzieci i młodzieży. Możliwości i ograniczenia. Nowa Stomatol. 2012;3:102-7.Search in Google Scholar

20. Divaris K, Rozier R, King R. Effectiveness of a school-based fluoride mouthrinse program. J Dent Res. 2012;91:282-7.10.1177/002203451143350522202124Search in Google Scholar

21. Chłapowska J, Liweń B, Pawlaczyk-Kamieńska T, et al. Choroba próchnicowa u młodzieży szkolnej Poznania objętej i nieobjętej nadzorowanym szczotkowaniem zębów preparatami fluorkowymi. Dent Med Probl. 2009;46:197-201.Search in Google Scholar

22. Adamowicz-Klepalska B, Borysewicz-Lewicka M, Dobrzańska A, et al. Aktualny stan wiedzy na temat indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży. Czas Stomatol. 2013;66(4):428-53.10.5604/00114553.1057166Search in Google Scholar

23. Ferrazzano G, Cantile T, Sangianantoni G, et al. Effectiveness of a motivation method on the oral hygiene of children. Eur J Paediatr Dent. 2008;9:183-7.Search in Google Scholar

24. Zanio-Kulaszewska A, Zduniak A, Zawadziński M, et al. Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim. Nowa Pediatria. 2012;2:32-9.Search in Google Scholar

25. Szatko F, Wierzbicka M, Dybiżbanska E, et al. Oral health of Polish three-year-olds and mothers’ oral health-related knowledge. Community Dent Health. 2004;21:175-80. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo