1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (August 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Rehabilitation of Post-Mining Areas in the Bohumin City Area (Czech Republic). Case Study

Online veröffentlicht: 10 Aug 2020
Seitenbereich: 367 - 378
Eingereicht: 01 Dec 2019
Akzeptiert: 01 Feb 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Babka O., Harta A.: (2012). Polish and Czech environmental law regulations regarding to change of surface water quality as a result of mine water impact., Archives of Waste Management and Environmental Protection, ISSN 1733-4381, p. 37-42. Search in Google Scholar

Białecka B., Biały W.: (2014).Tereny pogórnicze – szanse, zagrożenia. Analiza przypadku. Monografia. PA NOVA, pp. 10-14. Search in Google Scholar

Białecka B.: (2014) Zagrożenia środowiskowe i potencjał terenów pogórniczych GZW. Górnictwo – perspektywy, zagrożenia. BHP oraz ochrona i rekultywacja powierzchni. PA NOVA. pp. 32-34. Search in Google Scholar

Biały W., Mroczkowska P.: (2015) 15th SGEM GeoConference on Science and Technologies In Geology, Exploration and Mining, SGEM2015 Conference Proceedings, June 18-24, 2015, Vol. III, BUŁGARIA ISBN 978-619-7105-33-9/ISSN 1314-2704. pp. 675-682. Search in Google Scholar

Euracoal (2018) – EURACOAL. The voice of coal in Europe 2018, Czech Republic. © European Association for Coal and Lignite. [Online] https://euracoal.eu/info/country-profiles/czech-republic/ [Dostęp: 7.06.2018]. Search in Google Scholar

Glapa W., Korzeniowski J.I.: (2005) Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat i Korzeniowski, Wrocław. Search in Google Scholar

Jakubczyk D.: (2011) Spotkania przy granicy. Polsko-czeski przewodnik po gminie Gorzyce i mieście Boguminie. Gorzyce pp. 10-12; 28-34. Search in Google Scholar

Mineral (2016) – Mineral commodity summaries of the Czech Republic, 2016. Ministry of the Environement of the Czech Republic. MPO 2016 – MPO/Energetika. Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE schválená vládou v lednu 2016. [Online] https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/narodniakcni-plan-pro-obnovitelne-zdroje-energie--169894/ [Dostęp: 7.06.2018]. Search in Google Scholar

Ostręga A.: (2004) Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie, Praca doktorska, AGH, Kraków. Search in Google Scholar

Palka K, Biały W. (2015) Perspektywy rekultywacji terenów pogórniczych na obszarze miasta Bohumin – studium przypadku. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. ISSN: 2391-9361; ISBN: 978-83-65265-01-2. Wydawnictwo PA NOVA. pp. 142-151 Search in Google Scholar

Podsiadło W.: (2015) Opracowanie programu rekultywacji w obszarze pogórniczym Bohumin. Projekt inżynierski, Gliwice. Search in Google Scholar

Siuta J., Dylewski J., Żukowski B.: (2012) Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów pogórniczych w Polsce. IOŚ – PIB, Warszawa pp. 5-7. Search in Google Scholar

Surovinove (2017) – Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny 2017. Statistické údaje do roku 2016 (Uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 2017). Vydala Česká geologická služba. 1. Vydání, 382 s., Praha 2017. ISSN 1801-6693, ISBN 978-80-7075-932-5. Search in Google Scholar

Uberman R., Uberman R.: (2010) Likwidacja kopal i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe. IGSMiE PAN, Kraków pp. 9; 17-27. Search in Google Scholar

www.mesto-bohumin.cz/pl, 2015 Search in Google Scholar

www.okd.cz/pl, 2015 Search in Google Scholar

www.msregion.cz/pl; 2015 Search in Google Scholar

https://podroze.onet.pl/gdzie-na-weekend/czeski-slask-slask-morawski-javornikkarlova-studanka-jesionik-zlate-hory-opawa/s0vbsvf; 2019 Search in Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogumin; 2019 Search in Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Śląsk#/media/Plik:Śląsk.png; 2019 Search in Google Scholar

http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/ostravsko-karvinska-uhelna-panev Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo