1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (August 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Unification of Equipment for Transporting People, Coal and Materials Produced by Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o. o. and Used in the Mines of the JSW Capital Group

Online veröffentlicht: 10 Aug 2020
Seitenbereich: 303 - 314
Eingereicht: 01 Feb 2020
Akzeptiert: 01 Mar 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Journal of Laws (2019).0.1843 i.e. – Act of 29 January 2004 – Public procurement law Art. 136. Journal of Laws 2019.0.1843 – Public procurement law Search in Google Scholar

Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN Search in Google Scholar

D. Adamecki. (2017) Oddziaływanie między urobkiem i taśmą w górniczych przenośnikach taśmowych – wybrane zagadnienia. Systems Supporting Production Engineering No. 6(2) Zagadnienia energomaszynowe i bezpieczeństwo w górnictwie Search in Google Scholar

J. Antoniak, J. Suchoń. (1983) Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Śląsk” Search in Google Scholar

H. Badura, A. Michna, S. Czerwiński. (2016) Proces przygotowania pracowników do podjęcia bezpiecznej pracy na przykładzie kopalni. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Volume 1(13) Search in Google Scholar

K. Filipowicz, M. Kuczaj. (2017) Wpływ metalowego sprzęgła podatnego na wybrane parametry rozruchu układu napędowego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6; Iss. 2 Search in Google Scholar

J. Jurman, I. Cholevová, I. Onderková. (2013) Efficiency increasing of belt conveyor’s drive by ceramic lagging of driving pulley. Management Systems in Production Engineering No. 3(11) Search in Google Scholar

J. Jurman, T. Hapla. (2016) Obložení bubnů pásových dopravníků a jeho vliv na přenos tažné síly. Systemy Wspomagania W Inżynierii Produkcji Z1; (13) Search in Google Scholar

M. Krause. (2017) Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy statystyki wypadków dla branży górnictwa i Polski. Systems Supporting Production Engineering No. 6(2) Zagadnienia energomaszynowe i bezpieczeństwo w górnictwie Search in Google Scholar

P Kulinowski. Systemy i urządzenia transportowe – górnictwo podziemne – didactic materials of Akademia Górniczo-Hutnicza Search in Google Scholar

J. Ligarski. (2017) Production engineering as a discipline and the possibilities to apply the organization of its achievements in practice. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6; Iss. 4 Search in Google Scholar

A. Marek. (2017) Wpływ przemienników częstotliwości na pracę silników indukcyjnych w podziemiach kopalń. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6; Iss. 2 Search in Google Scholar

E.W. Maruszewska, W. Biały (2017) Financial challenges in production engineering using key performance indicators – a case of different production process types. Systems Supporting Production Engineering Nr 6(24) Cross-Border Exchange of Experience in Production Engineering Using Principles of Mathematics Search in Google Scholar

E. Milewska. (2017) Zdolność adaptacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol.6; Iss. 6 Search in Google Scholar

K. Midor, G. Klimasara. (2016) Mapa procesu jako innowacyjne narzędzie optymalizacji jakościowej procesu produkcji. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 64; Iss. 16 Search in Google Scholar

V. Moni, P. Klouda, V. Skraban (2013) Comprehensive check measurement of key parameters on model belt conveyor. Management Systems in Production Engineering No. 3(11) Search in Google Scholar

D. Palka, A. Wieczorek. (2017) Postęp techniczny – wybrane problemy oraz propozycje ich rozwiązania. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6; Iss. 6 Search in Google Scholar

P. Sobota, R. Mann, A. Bujnowska. (2018) Doświadczalne badania położenia ogniw na bębnie łańcuchowym o dużym stopniu zużycia. Management Systems in Production Engineering No. 7(2) Search in Google Scholar

J. Suchoń. (2012) Górnicze przenośniki zgrzebłowe – Budowa i zastosowanie Vol. 1/2. ITG KOMAG Search in Google Scholar

J. Suchoń. (2012) Górnicze przenośniki zgrzebłowe – Teoria, Badania, Eksploatacja Vol. 2/2. ITG KOMAG Search in Google Scholar

D. Szurgacz, P. Szolc, G. Cuber. (2019) Rozwój kompleksu ścianowego w oparciu o doświadczenia ruchowe na przykładzie KWK ROW Ruch Chwałowice. Systems Supporting Production Engineering No. 8(1) Górnictwo – perspektywy i zagrożenia Search in Google Scholar

P. Świerk, K. Foks, M. Wilczak, W. Ziewiecki. (2016) Monitoring pracy maszyn i urządzeń. Systems Supporting Production Engineering No. 1(13) Górnictwo – Perspektywy i zagrożenia Search in Google Scholar

A.N. Wieczorek, W. Polis. (2015) Operation-oriented method for testing the abrasive wear of mining chain wheels in the conditions of the combined action of destructive factors. Management Systems in Production Engineering No. 3(19) Search in Google Scholar

D. Wyciszczok, S. Wyciszczok, B. Karczkowski. (2016) Urządzenie do mechanizacji robót pomocniczych – urządzenie UPZ-1 do prostowania zastawek przenośników zgrzebłowych w ścianie. Systems Supporting Production Engineering No. 1(13) Górnictwo – Perspektywy i zagrożenia Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo