1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (August 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

The Analysis of Effectiveness of Conveyor Belt Tensioning Systems

Online veröffentlicht: 10 Aug 2020
Seitenbereich: 283 - 293
Eingereicht: 01 Feb 2020
Akzeptiert: 01 Mar 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Antoniak J. (1990). Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice. Search in Google Scholar

Bajda M., Błażej R. Hardygóra M. (2016). Impact of Selected Parameters on the Fatigue Strength of Splices on Multiply Textile Conveyor Belts. Conference: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS) Location: Prague, Czech Republic. Sponsor(s): Lama Energy Grp; Lama Gas & Oil World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), PTS 1-4 Book Series: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science Volume 44 Article Number: 052021. Search in Google Scholar

Furmanik K., Kulinowski P., Wędrychowicz D. (2012). Teoria podobieństwa w modelowaniu fizycznym przenośnika taśmowego - [The theory of similarity in the physical modelling of the belt conveyor] /W: 20 lat doświadczeń i perspektywy rozwoju transportu taśmowego: XX Miedzynarodowe Sympozjum: Zakopane 9-11 maja 2012/Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S A. Wolbrom; Kraków: FTT WOLBROM S. A., AWK „GEO”, cop. 2012. pp. 110-117. Search in Google Scholar

Gładysiewicz L., Król R., Kisielewski W. (2017). Experimental determination of belt conveyors artificial friction coefficient. Acta Montanistica Slovaca Volume: 22 Issue: 2 pp. 206-214. Search in Google Scholar

Gładysiewicz L. (2003). Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. Search in Google Scholar

Hardygóra M. Komander H., Błażej R. (2012). Method of predicting the fatigue strength in multiplies splices of belt conveyors. Maintenance and Reliability Volume: 14 Issue: 2 pp. 171-175. Search in Google Scholar

Jabłoński R. (1988) Analiza i synteza urządzeń napinających taśmę w przenośnikach taśmowych dużej mocy. Zeszyty naukowe AGH nr 15. Search in Google Scholar

Kasza P., Kulinowski P. (2014). Badania laboratoryjne układu tłumienia nadążnego urządzenia napinającego, Mining Science, vol. 21, pp. 33-45. Search in Google Scholar

Król R., Kawalec W., Gładysiewicz L. (2017) An Effective Belt Conveyor for Underground Ore Transportation Systems. Conference: 3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS) Location: Prague, Czech Republic Date: SEP 11-15, 2017 Sponsor(s): Lama Energy Grp; Lama Gas & Oil World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017) Book Series: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science Volume: 95 Article Number: UNSP 042047. Search in Google Scholar

Kulinowski P. (2012). Integrated design methodology for mining belt conveyors. Kraków Wydawnictwa AGH. Search in Google Scholar

Kulinowski P. (2013). Analytical method of designing and selecting take-up systems for mining belt conveyors. Archives of Mining Sciences. vol. 58 no. 4, pp. 1301-1315. Search in Google Scholar

Kulinowski P. (2013). Simulation studies as the part of an integrated design process dealing with belt conveyor operation. Maintenance and Reliability vol. 15 no. 1, pp. 83-88. Search in Google Scholar

Li Y. (2002) Characteristics of the acceleration response of the belt conveyor when using fixed tensioning device. Coal Mine pp. 18-21. Search in Google Scholar

Zhang D., Liu X., Li Z. (2010). The Simulation Research on Tension Automatic Control System of Belt Conveyor. 2011 International Conference on Computers, Communications, Control and Automation (CCCA 2011), VOL II Pages: 468-471. Search in Google Scholar

Żur T., Hardygóra M. (1996). Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo