1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (August 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Impact of the Winding Angle of the Auger Blade on the Loading Process With Milling Auger Drums

Online veröffentlicht: 10 Aug 2020
Seitenbereich: 241 - 250
Eingereicht: 01 Feb 2020
Akzeptiert: 01 Mar 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bołoz Ł.: Longwall shearers for exploiting thin coal seams as well as thin and highly inclined coal seams, “Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering” 2018, 2: 59-65,. Search in Google Scholar

Bołoz Ł., Leonel F. Castañeda (2018). Computer-aided support for the rapid creation of parametric models of milling units for longwall shearers, Management Systems in Production Engineering, 26(4), pp. 193-199. Search in Google Scholar

Bołoz Ł., Midor K. (2018). Process innovations in mining industry and effects of their implementation presented on example of longwall milling heads, Acta Montanistica Slovaca, 23(3), pp. 282-292. Search in Google Scholar

Bołoz Ł., Midor K. (2019). Procedure of choosing an optimal offer for a conical pick as an element of realizing the sustainable development concept in a mining enterprises, Acta Montanistica Slovaca, 24(2), pp. 140-150, Search in Google Scholar

Horst H.D.: Optimierung von Schneidwalzen fur Geinungsmaschinen. referat na Konferencje w Miskolcu, 1985 Search in Google Scholar

Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowym, Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 2000. Search in Google Scholar

Krauze K.: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych frezujących organów ślimakowych na obciążenie ścianowego kombajnu węglowego. Wydawnictwo AGH, seria Rozprawy i monografie, Kraków 1994. Search in Google Scholar

Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających. Przegląd Górniczy 2009, nr. 7-8. Search in Google Scholar

Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Problemy związane z procesem ładowania frezującymi organami ślimakowymi. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny 2010, Search in Google Scholar

Szlązak N., Szlązak J.: Wentylacja wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego, w warunkach zagrożeń metanowego i pożarowego, „Górnictwo i Geologia” 2013, 8, 2: 115-131. Search in Google Scholar

Wydro T.: Influence of the plow filling and thread angle on to the plow head efficiency — Wpływ współczynnika wypełnienia organu oraz kąta nawinięcia płata ślimaka na sprawność ładowania frezującymi organami ślimakowymi Archives of Mining Sciences; ISSN 0860-7001. 2015 vol. 60 no. 1, pp. 143-156. Bibliogr. p. 156 Search in Google Scholar

Wydro T. K Krauze,: „Analiza procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi na podstawie badań laboratoryjnych”, Monografia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. ISBN 83-915742-9-6. Na okł. dod.: TUR 2011. Search in Google Scholar

Krummenauer: https://anlagenbau.krummenauer.de/node/158, Luty 2020 Search in Google Scholar

Sandvik: https://www.miningglobal.com/machinery/sandvik-advances-further-longwall-mining-introduces-new-mb670-1-bolter-miner, Luty 2020 Search in Google Scholar

Wirtgen: https://imged.pl/beben-do-frezarki-wirtgen-w2000-32493712.htmlLuty 2020 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo