1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (August 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

A New Look at the Geological Structure of the Knurów Hard Coal Deposit in Light of Model Tests

Online veröffentlicht: 10 Aug 2020
Seitenbereich: 186 - 196
Eingereicht: 01 Feb 2020
Akzeptiert: 01 Mar 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Cartwright, N., (1983) How the Laws of Physics Lie. Oxford University Press Search in Google Scholar

EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o., (2012) Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Knurów” w kategoriach A, B, C1 i C2, Katowice Search in Google Scholar

Jelonek I., Poniewiera M., Jelonek Z., (2017) Modelowanie złóż w oparciu o właściwości petrograficzne kopalin stałych na przykładzie Jastrzębskiej Spółki węglowej S.A., Górnictwo odkrywkowe nr 2/ Search in Google Scholar

M.A. Diez, R. Alvarez, C. Barriocanal, (2002) Coal for metallurgical coke production: predictions of coke quality and future requirements for cokemaking, International Journal of Coal Geology 50 pp. 389-412 Search in Google Scholar

Probierz K., Ignacok D., (2017) Trójwymiarowy model złoża węgla kamiennego z zastosowaniem środowiska CAD na przykładzie SW części GZW, Górnictwo Odkrywkowe nr 3 Search in Google Scholar

Stano M., Żaba J., Małolepszy Z., (2014) Trójwymiarowy model geologiczny złoża węgla kamiennego KWK „Knurów-Szczygłowice”, Przegląd Geologiczny, vol. 62 nr 12 Search in Google Scholar

Sosnowski P., (2019) Model złoża i harmonogramowanie produkcji w JSW SA, Nowy Górnik nr 13, pp. 7 Search in Google Scholar

Act of 9 June 2011 entitled Geological and Mining Law (Journal of Laws of 2019, item 868). Search in Google Scholar

Polish Standard PN-82/G-97002 Hard coal – Types Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo