1. bookVolume 3 (2020): Issue 1 (August 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Analysis of Gas-Geodynamic Phenomena During the Preparatory and Mining Works in Seam 358/1 at KWK “Budryk”

Online veröffentlicht: 10 Aug 2020
Seitenbereich: 131 - 148
Eingereicht: 01 Feb 2020
Akzeptiert: 01 Mar 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
30 Sep 2018
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Jakubów A., Tor A., Tobiczyk St. (2003) Wyrzut metanu i skał w drążonej lunecie rurowej do szybu II na poziomie 1000 m w KWK Pniówek – okoliczności, przyczyny i skutki. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wyd. CPPGSMiE PAN. Wykłady, nr 25. Kraków. Search in Google Scholar

Majcherczyk T., Jakubów A., (2007): Zagrożenia gazodynamiczne w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Search in Google Scholar

Stączek A, Simka A, (2004) Graniczny wskaźnik intensywności desorpcji gazu z węgla charakteryzujący stan zagrożenia metanowego oraz wyrzutami metanu i skał Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowisko Kwartalnik 3/2004 Search in Google Scholar

Tor A., Jakubów A. (2006) Wyrzuty metanu i skał w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Materiały 4. Szkoły Aerologii Górniczej, Kraków, pp. 159-175. Search in Google Scholar

Wasilewski St., Zmarzły M. (2018) Gwałtowne wypływy metanu w wyniku zjawisk gazogeodynamicznych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, Przegląd Górniczy 2018 Search in Google Scholar

Wasilewski St. (2009) Nowoczesne metody zwiększenia bezpieczeństwa załóg w aspekcie zagrożenia wyrzutami węgla i metanu w kopalniach eksploatujących węgiel kamienny. Raport projektu badawczo-rozwojowego N R09 0004 04, Kraków. Search in Google Scholar

Zmarzły M. (2017) Rygory prowadzenia robót przygotowawczych w warunkach zagrożenia wyrzutami metanu i skał w Ruchu “Zofiówka”. Materiały 9. Szkoły Aerologii Górniczej, Białka Tatrzańska, pp. 341-359. Search in Google Scholar

Materiały kopalniane oraz Protokoły Kopalnianego Zespołu ds. Zwalczania Zagrożenia Metanowego oraz Wyrzutami Metanu i Skał, JSW S.A. KWK „Budryk” 2012-2019. Search in Google Scholar

Polskie przepisy górnicze: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Search in Google Scholar

WUG, (2006): Wnioski Komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności wyrzutu metanu i skał oraz wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 22.11.2005r. w KWK „Zofiówka” Search in Google Scholar

WUG, (2007): Zagrożenie wyrzutami gazów i skał Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo