1. bookVolume 56 (2018): Issue 2 (November 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
16 Apr 2016
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Creating an Electronic Register of Collections of Cultural Opposition

Online veröffentlicht: 08 Nov 2019
Seitenbereich: 3 - 12
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
16 Apr 2016
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

The call of European Commission of the Horizon 2020 programme, entitled Cultural Opposition in the Former Socialist Countries, was based on the assumption that there are a number of historical sources pointing out the great variability of independent cultural activities and movements opposed to socialist regimes in Europe. The call highlighted that the evidence of civic and political courage played an important role after 1989 and launched a competition to create a general online register of these collections. The text is dedicated to a presentation of the winning consortium called COURAGE (Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries). Representatives of the Czech part of the project team make readers familiar with planned activities and, in particular, with the activities related to the creation of an online register which gives closer information on the destiny of various collections, combine the activity of agents and thus provide a unique insight into the history of the Cultural Opposition activities through both the history and the present of selected collections.

BITRICH, Tomáš, et al. ALAN, Josef (ed.). Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-449-1.Search in Google Scholar

BLAŽEK, Petr. Happeningem proti totalitě: Společnost za veselejší současnost v roce 1989. Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 8, č. 3, s. 12–23. ISSN 1802-8241.Search in Google Scholar

BLAŽEK, Petr. Opozice a odpor: k typologii nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu 1968–1989. In: DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a HEROUTOVÁ, Andrea (ed.). II. kongres českých politologů: Praha-Suchdol, 5.– 6. 9. 2003. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2003, s. 261–270. ISBN 80-902176-3-X.Search in Google Scholar

BOLTON, Jonathan. Světy disentu: Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2462-6.Search in Google Scholar

COURAGE. Courage – connecting collections [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cultural-opposition.eu/.Search in Google Scholar

COURAGE. Courage – Connecting Collections [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.facebook.com/courage-collections.en.Search in Google Scholar

COURAGE. Courage_cs [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.facebook.com/couragecs/.Search in Google Scholar

COURAGE. Courage – propojování sbírek [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cz.cultural-opposition.eu/.Search in Google Scholar

COURAGE. Movie Marathon on Undergroud Cultural Scenes Organized by Czech COURAGE Team in Prague [online]. 2016 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://cultural-opposition.eu/blog/2016/11/23/movie-marathon-on-underground-cultural-scenes-organized-by-czech-courage-team-in-prague/.Search in Google Scholar

DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava: VEDA, 2010. ISBN 978-80-224-1164-6.Search in Google Scholar

DOUBLIN CORE METADATA INITIATIVE. Doublin Core Collection Description Application Profile [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/.Search in Google Scholar

GRUŠA, Jiří, et al. HANÁKOVÁ, Jitka (ed.). Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu: příspěvek k historii československého exilu. Praha: Československé dokumentační středisko – Národní muzeum, 2011. ISBN 978-80-904228-6-5 a 978-80-7036-302-7.Search in Google Scholar

Hra na schovávanou. In: Neznámí hrdinové [televizní magazín]. Režie Zdeněk Všelicha. ČT, 2009. ČT2 15. 8. 2010. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/209452801390013-neznami-hrdinove-pohnute-osudy/.Search in Google Scholar

CHADIMA, Mikoláš. Alternativa: svědectví o českém rock’n’rollu sedmdesátých let (od rekvalifikací k „nové vlně se starým obsahem”). Brno: Host, 1993. ISBN 80-85233-11-8.Search in Google Scholar

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA. Dokumentační centrum [online]. 2017 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: https://archive.vaclavhavel-library.org/?l=cs.Search in Google Scholar

KOLÁŘ, Pavel a PULLMANN, Michal. Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav pro studium totalitních re-žimů, 2017. ISBN 978-80-7422-560-4.Search in Google Scholar

KOPEČEK, Michal a WCIŚLIK, Piotr (ed.). Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989. Budapest – New York: Central Europian University Press, 2015. ISBN 978-963-3860-85-4.Search in Google Scholar

MACHOVEC, Martin, NAVRÁTIL, Pavel a STÁREK, František (ed.). „Hnědá kniha” o procesech s českým undergroundem. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. ISBN 978-80-87211-74-8.Search in Google Scholar

MARK, James. The Unfinished Revolution. Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe. New Haven – London: Yale University Press, 2010. ISBN 978-0-300-16716-0Search in Google Scholar

MAYER, Françoise. Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0151-5.Search in Google Scholar

MICSIK, András, FELKER, Tamás a NÁSZ, Balász. Cultural Opposition in former European Socialist Countries: Building the COURAGE Registry. Ecrim News [online]. October 2017, no. 111. [cit. 6. 12. 2017]. ISSN 0926-4981. Dostupné z: https://ercim-news.ercim.eu/en111/special/cultural-opposition-in-former-european-socialist-countries-building-the-courage-registry.Search in Google Scholar

MODERNÍ DĚJINY. Soutěž COURAGE – Nezávislá kultura a život za socialismu v Československu. Moderní dějiny [online]. PANT, 2016 [cit. 6. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/soutez-courage-nezavisla-kulturaa-zivot-za-socialismu-v-ceskoslovensku/.Search in Google Scholar

POSPÍŠIL, Filip a BLAŽEK, Petr. „Vraťte nám vlasy!” První máničky, vlasatci a hip-pies v komunistickém Československu. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1853-3.Search in Google Scholar

REINER, Martin. Básník: román o Ivanu Blatném. Praha: Torst, 2014. ISBN 978-80-7215-472-2.Search in Google Scholar

VANĚK, Miroslav, et al. Ostrůvky svobody, kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Votobia, 2002. ISBN 80-7285-016-4 a 80-7220-124-7.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo