1. bookVolumen 26 (2019): Heft 4 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2354-0133
Erstveröffentlichung
20 Dec 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Analysis of Possibility of Repairing Welding of Selected of the Steam Turbines

Online veröffentlicht: 24 Apr 2020
Volumen & Heft: Volumen 26 (2019) - Heft 4 (December 2019)
Seitenbereich: 265 - 271
Eingereicht: 03 Aug 2019
Akzeptiert: 18 Dec 2019
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2354-0133
Erstveröffentlichung
20 Dec 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Bujko, A., Ocena możliwości napraw spawaniem eksploatowanych kadłubów turbin parowych, Politechnika Gdańska, Praca dyplomowa inżynierska, 2014.Search in Google Scholar

[2] Cwilewicz, R., Perepeczko, A., Okrętowe turbiny parowe, AMG, Gdynia 2014.Search in Google Scholar

[3] Dobosiewicz, J., Eksploatacyjna przydatność turbin małej mocy po przekroczeniu 200000 godzin pracy, Energetyka, 7, pp. 237-240, 1993.Search in Google Scholar

[4] Dobosiewicz, J., Wpływ eksploatacji na zmiany własności mechanicznych metalu kadłubów turbin parowych, Energetyka, 1, pp. 27-30, 1992.Search in Google Scholar

[5] Dobosiewicz, J., Zasadność regeneracji kadłubów turbin parowych, Energetyka, 11, pp. 634-635, 1996.Search in Google Scholar

[6] Dudziński, K., Dudziński, W., Pękalska, L., Pękalski, G., Spawanie i regeneracyjna obróbka cieplna korpusów turbin parowych, Inżynieria Materiałowa, 6, pp. 712-715, 2003.Search in Google Scholar

[7] Rajca, S., Grzesiczek, E., Stan materiału kadłuba turbiny parowej po naprawie przez spawanie, Energetyka, 12, pp. 777-780, 2001.Search in Google Scholar

[8] Rehmus-Forc, A., Zmiany struktury zachodzące po rewitalizacji kadłubów turbin parowych, Inżynieria Materiałowa, 3, pp. 265-267, 2006.Search in Google Scholar

[9] Trzeszczyński, J., Możliwość i warunki przedłużania czasu eksploatacji zrewitalizowanych elementów staliwnych turbin parowych, Energetyka, 6, pp. 340-342, 2011.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo