1. bookVolumen 26 (2019): Heft 4 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2354-0133
Erstveröffentlichung
20 Dec 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Technical and Ecological Analysis of Different Solutions of the Power Supply of a Marine Diesel Engine

Online veröffentlicht: 24 Apr 2020
Volumen & Heft: Volumen 26 (2019) - Heft 4 (December 2019)
Seitenbereich: 127 - 134
Eingereicht: 07 Sep 2019
Akzeptiert: 09 Dec 2019
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2354-0133
Erstveröffentlichung
20 Dec 2019
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Giernalczyk, M., Metody redukcji rmisji do atmosfery związków toksycznych oraz CO2 przez statki, Logistyka, No. 6, pp. 655-665, 2014.Search in Google Scholar

[2] Haller, P. Jankowski, A. Kolanek, C. Magdziak-Tokłowicz, M. Wróbel, R. Impact analysis of air humidity on operating parameters of diesel engine, Journal of KONES, Vol. 22, No. 3, DOI: 10.5604/12314005.1165966, pp. 37-42, 2015.Search in Google Scholar

[3] Haller, P. Jankowski, A. Kolanek, Cz. Walkowiak, W. W., Research of water − fuel microemulsions as fuel for diesel engine, Journal of KONES, Vol. 19, No. 3, pp. 165-170, 2012.10.5604/12314005.1138110Search in Google Scholar

[4] Haller, P., Jankowski, A., Kolanek, C., Walkowiak, W., Research of Water − Fuel Microemulsions as Fuel for Diesel Engine, Journal of KONES, Vol. 16, No. 3, DOI: 10.5604/12314005.1138110, pp. 165-170, Warsaw 2009.10.5604/12314005.1138110Search in Google Scholar

[5] http://www.cleanmarine.no.Search in Google Scholar

[6] http://classars.com/circulars.php?NewsID=91.Search in Google Scholar

[7] https://www.energetyka24.com/w-usa-powstaje-pierwszy-na-swiecie-prom-zasilanywodorem.Search in Google Scholar

[8] https://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/wybudowany-w-gdansku-pierwszyelektryczny-prom-juz-pracuje.Search in Google Scholar

[9] https://www.wartsila.com/marine/build/engines.../dual-fuel-engines.Search in Google Scholar

[10] Microemulsion as a Means of NOx Reduction in Exhaust Emission of Diesel Engines, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No. 3, DOI: 10.5604/12314005.1216479, pp. 225-232, Warsaw 2016.Search in Google Scholar

[11] Kidacki, G., Krause, P., Rajewski, P., Techniczno-eksploatacyjne aspekty redukcji emisji SOx na statkach, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, No. 10 (82), pp. 245-247, 2006.Search in Google Scholar

[12] Kołwzan, K, Adamkiewicz, A., Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki w świetle najnowszych wymagań Załącznika VI do Konwencji MARPOL, Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, No. 18 (90), pp. 66-70, 2009.Search in Google Scholar

[13] Kowalski, M. Jankowski, A. Research performance of novel design of diesel engine, Journal of KONES, Vo. 24. No. 4, DOI: 10.5604/01.3001.0010.3157, pp 99-108, 2017.Search in Google Scholar

[14] Kowalski, M., Jankowski, A., Research Performance of Novel Design of Diesel Engine, Journal of KONES, Vol. 24, Issue 4, DOI: 10.5604/01.3001.0010.3157, pp. 99-108, Warsaw 2017.Search in Google Scholar

[15] Lloyd’s Register, Understanding exhaust gas treatment systems, Londyn 2012.Search in Google Scholar

[16] Łosiewicz, Z., Łukasik, Z., Zespół napędowy spalinowo-elektryczny na statkach offshore – założenia projektowe w aspekcie zdatności do wykonania zadania eksploatacyjnego i bezpieczeństwa żeglugi, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, T. 18, No. 6, pp. 886-890, 2017.Search in Google Scholar

[17] Merkisz, J., Pielecha, I., Wymagania i kierunki rozwoju napędów zasilanych gazem ziemnym CNG/LNG, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Mechanika, No. 26 (162), pp. 458-475, 2006.Search in Google Scholar

[18] Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki 73/78, 2015, Tekst jednolity, 299-338, TransBaltic, Implications of new regulation regarding sulphur content in ship’s fuel on maritime transport sector within Baltic Sea Region, Helsinki 2012.Search in Google Scholar

[19] Witkowski, K., Problematyka zanieczyszczenia atmosfery przez statki wykorzystywane w transporcie morskim, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, T. 17, No. 6, pp. 468-473, 2016.Search in Google Scholar

[20] Wojtyto, Z., Problemy eksploatacji dwusuwowych silników okrętowych na paliwach niskosiarkowych według doświadczeń firmy MAN Diesel, Silniki Spalinowe, No. 45 (3), pp. 77-89, 2006.10.19206/CE-117347Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo