1. bookVolumen 52 (2022): Heft 4 (December 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4608
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Zadziałania Lotniczego Pokładowego Systemu Przeciwpożarowego Wywołane Zwarciami W Blokach Sterowania

Online veröffentlicht: 07 Dec 2022
Volumen & Heft: Volumen 52 (2022) - Heft 4 (December 2022)
Seitenbereich: 177 - 196
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4608
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Abu-Rub H., Malinowski M., Al-Haddad K.: Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, First Edition, John Wiley & Sons Ltd., 2014.10.1002/9781118755525 Search in Google Scholar

2. Baranowski K., Welo A.: Symulacja układów elektronicznych, Spice Design Center, Warszawa, Mikom, 1996. Search in Google Scholar

3. Bobak B.P.: Bezpieczeństwo lotnictwa, ISBN 966-575-171-9, Kijów, 2004. Search in Google Scholar

4. Brożek D.: Uszkodzenia sieci elektrycznych statków powietrznych. WLOP, 2003. Search in Google Scholar

5. Cadwallader L.C.: Fire Protection System Operating Experience, Review For Fusion Applications, 62, 2001. Search in Google Scholar

6. Chen S.J., Hovde D.C., Peterson K.A., Marshall A.W.: Fire Detection Using Smoke and Gas Sensors, Fire Saf. J., 42, 507–515, doi: 10.1016/j.firesaf.2007.01.006, 2007. DOI öffnenSearch in Google Scholar

7. Fijolek R.: Collaboration in CircuitMaker extends to real time concurrency editing. CircuitMaker, Blog Altium, 2016. Search in Google Scholar

8. Głyda K.: Badanie właściwości lotniczego systemu przeciwpożarowego. Rozprawa doktorska, ITWL, Warszawa 2022. Search in Google Scholar

9. Madonna V., Giangrande P., Galea M.: Electrical Power Generation in Aircraft: review, challenges and opportunities. IEEE, 2018, DOI: 10.1109/TTE.2018.2834142. DOI öffnenSearch in Google Scholar

10. Materiały opisowe Altium, CIRCUITMAKER SIMULATOR. Przewodnik po programie. Altium Limited, Open Source Hardware, www.altium.com, 2019. Search in Google Scholar

11. Norma Obronna MON: Wojskowe statki powietrzne. Pokładowe układy zasilania elektrycznego. Podstawowe parametry, wymagania i badania, NO-15-A200:2007. Search in Google Scholar

12. Norma Obronna USA: MIL-STD-704F (W/CHANGE-1), Department of Defense Interface Standard: Aircraft Electric Power Characteristics (05-Dec-2016), 2016. Search in Google Scholar

13. Samolot M-28B „Bryza”. Opis techniczny samolotu. Część 2. Osprzęt/Uzbrojenie, PZL-Mielec S.A., Mielec 2001. Search in Google Scholar

14. Setlak L., Ruda E.: Review, Analysis and Simulation of Advanced Technology Solutions in Power Electronics Systems (PES) of More Electric Aircraft, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol: 9, No: 10, 2015. Search in Google Scholar

15. Szelmanowski A., Pazur A., Głyda K.: Badania diagnostyczne lotniczych systemów przeciwpożarowych w aspekcie ich samoczynnego zadziałania. W: Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, tom 10, Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

16. Szelmanowski A., Zieja M., Głyda K., Tokarski T.: Research method of dynamic capability of an actuating block of the SSP-FK aircraft fire suppression system in false alarm aspect. Journal of KONES, Vol. 23, 2016. Search in Google Scholar

17. Szelmanowski A., Zieja M., Pazur A., Głyda K.: Studying the Dynamic Properties of an Amplifier Board Execution Block in Terms of False Tripping of an Aircraft Fire Suppression System. Proceedings of the Engineer of the XXI Century, Springer International Publishing: Cham, 2020. Search in Google Scholar

18. Tooley M.H., Wyatt D.: Aircraft Electrical and Electronic Systems: Principles, Operation and Maintenance. Routledge: London 2011. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD