1. bookVolumen 52 (2022): Heft 4 (December 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4608
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Urządzenie Luzes Jako Platforma Eksperymentalna Do Badań Uszkodzeń Dla Metody Fam-C

Online veröffentlicht: 07 Dec 2022
Volumen & Heft: Volumen 52 (2022) - Heft 4 (December 2022)
Seitenbereich: 153 - 165
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4608
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Baranowski B., Głowala S., Mostowski R., Pohl P., Sydor M., Torzyński D., Wielocha G., Zabłocki M.: Podstawy konstrukcji napędów maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. Search in Google Scholar

2. Borgoń J., Stukonis M., Szymczak J.: Czy uszkodzenia połączeń wielowypustowych w silnikach lotniczych mogą spowodować wypadki lotnicze. Informator ITWL nr 311/93, Techniczne problemy eksploatacji i niezawodności wojskowych statków powietrznych, Kiekrz 1993. Search in Google Scholar

3. Biarda D., Falkowski P., Gębura A., Kowalczyk A.: Opis patentowy PL 175664B1: Sposób diagnozowania technicznego elementów sprzęgających silnik, a zwłaszcza lotniczy silnik spalinowy, z prądnicą prądu przemiennego, Zgłoszenie 08.07.1996, udzielenie patentu 29.01.1999. Search in Google Scholar

4. Bratuchin J.P.: Projektowanie i konstrukcje śmigłowców. PWN, Warszawa 1958. Search in Google Scholar

5. Cempel C.: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. PWN, Warszawa 1989. Search in Google Scholar

6. Chaimzow M.E., Korabliev A.I.: Rabotosposobnost aviacionnych zubcatych soiedinienii. „Transport”, Moskva 1983. Search in Google Scholar

7. Dąbrowski Z.: Wały maszynowe. PWN, Warszawa 1999. Search in Google Scholar

8. Deng D., Braun M.J.: A New Model for Transition Flow of Thin Films In Long Journal Bearings. Tribology Transactions, 51: 2008.10.1080/10402000701739230 Search in Google Scholar

9. Dietrich M. Podstawy konstrukcji maszyn. T2, WNT, Warszawa 1999. Search in Google Scholar

10. Dwojak J., Rzepiela M.: Zastosowanie lasera do ustawiania maszyn. Doświadczenia elektrowni Opole. Warszawawa 2001. Search in Google Scholar

11. Gębura A., Kłysz S., Tokarski T.: Monitoring wear of gear wheel of helicopter transmission using the FAM-C and FDM-A methods. Procedia Structural Integrity 16:184-19, 2019, DOI: 10.1016/j.prostr.2019.07.039. DOI öffnenSearch in Google Scholar

12. Gębura A.: Metoda modulacji częstotliwości napięcia prądnic pokładowych w diagnozowaniu zespołów napędowych. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

13. Gębura A.: Związki modulacji częstotliwości napięcia wyjściowego prądnicy z wybranymi wadami układu napędowego, [w:] „Turbinowe silniki lotnicze w ujęciu problemowym”, red. M. Orkisz, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Lublin 2000. Search in Google Scholar

14. Kowalczyk H., Gębura A., Tokarski T., Kwiatkowski T.: Awaria śmigła ogonowego śmigłowca Mi-24 w efekcie długotrwałego oddziaływania przestrzennego sprzężenia rezonansowego. Journal of KONBiN, Vol. 51, Iss. 4, 2021, DOI 10.2478/jok-2021-0041. DOI öffnenSearch in Google Scholar

15. Leyko J.: Mechanika ogólna. Tom 1, PWN, Warszawa 1996. Search in Google Scholar

16. Szczepanik R., Witoś M., Kowalski M., Szczepankowski A.: Sposób zmiany częstotliwości drgań wirującej łopatki maszyny przepływowej, zwłaszcza wirującej łopatki sprężarki lotniczego silnika turbinowego. Pat.189360, zgł. 29.07.1998. Search in Google Scholar

17. Szczepanik R., Witoś M.: Monitorowanie stanu technicznego turbinowych silników lotniczych w oparciu o metodę dyskretno-fazową i metodę portretów fazowych. Prace Naukowe ITWL, nr 10, 2008. Search in Google Scholar

18. Szczepanik R.: System diagnostyczny turbinowych silników odrzutowych SO-3, SO-3W”. 5th International Conference „Aircraft and helicopter diagnostic” Airdiag 1997. Search in Google Scholar

19. Ułanowicz L., Jastrzębski G., Szczepaniak P., Sabak R., Rykaczewski D.: Malfunctions of aviation hydraulic pumps. Journal of KONBIN, Vol. 50, Iss. 3, 2020, DOI 10.2478/jok-2020-0061. DOI öffnenSearch in Google Scholar

20. Witoś M.: Zwiększenie żywotności silników turbinowych poprzez aktywne diagnozowanie i sterowanie, Prace Naukowe ITWL, nr 29, Warszawa 2011. Search in Google Scholar

21. Witoś M., Kowalski M.: Aspekty metrologiczne bezdotykowego diagnozowania wirujących łopatek sprężarki. Biuletyn WAT, Vol. LVII, nr 2, 2008. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD