1. bookVolume 51 (2021): Issue 2 (June 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Wpływ odchylenia standardowego wiatru na lot bomby w atmosferze turbulentnej

Online veröffentlicht: 17 Jul 2021
Seitenbereich: 79 - 91
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Długołęcki A., Buler W., Faryński A., Winczura Z.: Sprawozdanie z pracy statutowej Opracowanie koncepcji modułowej konstrukcji rodziny bomb o wagomiarze 100, 250 i 500 kg. Unpublished, ITWL, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

2. Gacek J.: Balistyka zewnętrzna, cz. I Modelowanie zjawisk balistyki zewnętrznej i dynamiki lotu. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1999. Search in Google Scholar

3. Gacek J.: Balistyka zewnętrzna, cz. II Analiza dynamicznych właściwości obiektów w locie. Wydawnictwo WAT, Warszawa 1999. Search in Google Scholar

4. Kowaleczko G.: Modelowanie dynamiki lotu obiektów latających. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

5. Kowaleczko G., Pietraszek M., Grajewski K.: Model dynamiki zrzutu bomby w warunkach turbulencji. Wyd. WITU, z. 146, nr 2, 2018. Search in Google Scholar

6. Kowaleczko G., Buler W., Pietraszek M., Grajewski K.: Model ruchu sterowanej bomby lotniczej w warunkach turbulencji. Wyd. PTMTS Mechanika w lotnictwie ML-XVIII, tom I, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

7. Kowaleczko G., Kaźmierczak R.: Influence of the atmospheric turbulence on the accuracy of the missile targeting. Journal of KONES, Vol. 24, No. 1, 2017. Search in Google Scholar

8. Mnitowski S.: Modelowanie lotu samolotu w burzowej atmosferze. Phd thesis, WAT, Warszawa 2006. Search in Google Scholar

9. Pietraszek M.: Modelowanie i symulacja dynamiki ruchu bomby kierowanej, ITWL Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo